Beheer en ontwikkeling CZO-opleidingsstelsel

Het EPA-expertisecentrum is verantwoordelijk voor ontwikkeling, consultatie en inhoudelijke validatie van nieuwe EPA’s en evaluatie, bijstelling en/of actualisatie van bestaande EPA. Daarnaast adviseren we CZO, branches, theorieopleiders en beroepsverenigingen over (nieuwe) EPA’s.


 

Het CZO is verantwoordelijk voor de procesmatige validatie en het beheer van EPA’s. Ook stellen zij de kaders voor en houden toezicht op de opleidingen zelf. De EPA-bibliotheek en registratie van EPA’s vallen dan ook onder hun verantwoordelijkheid.

EPA-bibliotheek

In het programma CZO Flex Level zijn EPA’s ontwikkeld voor 35 CZO opleidingen. Alle EPA’s bij elkaar, makkelijk te vinden via titel-zoekwoorden of codes én als klap op de vuurpijl de mogelijkheid om leerroutes te bouwen én die te delen met collega’s binnen óf buiten je organisatie. Deze mogelijkheden biedt de EPA Bibliotheek van CZO Flex Level. De EPA-Bibliotheek ondersteunt het flexibel opleiden en helpt mogelijke leerroutes inzichtelijk te maken.


 

Begeleiding worden bij EPA-ontwikkeling en -validatie?

Voor een aantal opleidingen geldt dat zij buiten de scope van het programma vielen. CZO-erkende opleidingen die niet in scope waren en wel EPA’s willen ontwikkelen of hebben ontwikkeld, kunnen bij ons terecht. Samen onderzoeken we hoe wij kunnen bijdragen aan (de ontwikkeling van) gevalideerde EPA’s. Voor het begeleiden van de EPA-ontwikkeling en validatie hebben we twee ontwikkelvarianten uitgewerkt, gebaseerd op de ervaringen in het programma CZO Flex Level.

Evaluatie en doorontwikkeling EPA’s: planning

De voorbereiding voor de evaluatie van EPA’s is inmiddels gestart. Ook ontwikkelen we evaluatie-instrumentaria voor gerichte doorontwikkeling van EPA’s. De evaluatie van de EPA’s Acute zorg staat gepland voor het komende najaar. De ervaring die we opdoen in de evaluatie van Acute zorg wordt benut om daarna ook de EPA’s van andere clusters te evalueren. De planning is als volgt:
 
  • Acute zorg: start najaar 2023
  • Langdurige zorg en Moeder & kind: start 2024
  • Medisch Ondersteunende Opleidingen: start najaar 2024
  • Medisch Ondersteunende Opleidingen: start 2025

Tussentijdse aanpassingen

We zijn zeer terughoudend in tussentijdse aanpassingen op EPA’s, vooral vanwege de implicaties voor de praktijk. Tussentijdse feedback bewaren we dan ook voor evaluatie en doorontwikkeling. Als uit bredere toetsing van de praktijk blijk dat tussentijdse aanpassing echt nodig is, handelen we uiteraard direct. We stemmen dit dan af met betrokkenen in praktijk en theorie en het CZO. 

Contact

Wil je meer informatie over het EPA-expertisecentrum of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op

EPA Expertisecentrum