Coronavirus en onderwijs
 
 
Onze curricula en onderwijsprogramma’s zijn aangepast aan de nieuwe werkelijkheid waarin onderlinge afstand en minder reisbewegingen belangrijk zijn. Wat betekent dit voor het onderwijs?
  • Voor studenten van onze academische opleidingen geldt dat we de maatregelen van de RUG volgen, met een maximale groepsgrootte van 100 personen in het centraal medisch complex. Studenten worden vanuit hun opleidingen geïnformeerd over de curricula en roosters. Actuele informatie vanuit de opleidingen en de RUG krijgen zij via Nestor (elektronische leeromgeving).

  •  Alle verpleegkundige vervolg- en medisch ondersteunende opleidingen zijn overgeschakeld naar hybride onderwijs: digitaal wanneer dit kan met fysieke bijeenkomsten waar nodig. Verder gelden in ons onderwijscentrum aanvullende hygiënemaatregelen zoals het dragen van een mondkapje wanneer je in beweging bent of geen 1,5m afstand kunt houden. Deelnemers worden door de opleidingen geïnformeerd over veranderingen in het rooster.

  • Stagiairs zijn, in overleg met de klinische afdelingen, nog steeds welkom in het UMCG. Stagiairs worden gezien als UMCG medewerker en volgen het beleid voor medewerkers. Studenten, de opleidingsinstituten waaraan zij verbonden zijn en stagebegeleiders worden per mail geïnformeerd over eventuele maatregelen.

  • De programma's van veel bij- en nascholingen waren, waar mogelijk, al omgezet naar online bijeenkomsten.  Symposia en congressen zijn op dit moment weer mogelijk in het UMCG met een maximale groepsgrootte van 100 deelnemers. Verder gelden in ons onderwijscentrum aanvullende hygiënemaatregelen zoals het dragen van een mondkapje wanneer je in beweging bent of geen 1,5m afstand kunt houden. Deelnemers ontvangen bericht over het al dan niet doorgaan van hun bij- en nascholing.

Het coronavirus: hoe gaan wij hiermee om?

Zorg dat je op de hoogte bent van de actuele maatregelen die gelden voor een bezoek aan het UMCG. Deze gelden ook voor jou als student of deelnemer.

Docenten en studenten ontmoeten elkaar vaker achter de computer dan in een zaal. Onder grote druk van de coronapandemie vinden ze in 2020 en 2021 samen met onderwijsontwikkelaars nieuwe onderwijsvormen uit. Ze ervaren wat onmisbaar is aan live onderwijs en wat prima online kan. Zo kreeg blended onderwijs door corona een flinke push.  Hun verhalen en ervaringen delen ze hier.