Coronavirus en onderwijs

 
Onze curricula en onderwijsprogramma’s zijn aangepast aan de nieuwe werkelijkheid waarin onderlinge afstand en minder reisbewegingen belangrijk zijn. Wat betekent dit voor het onderwijs?
  • Alle opleidingen kennen het uitgangspunt: online als het kan, onsite omdat het kan. Studenten worden vanuit hun opleidingen geïnformeerd over de curricula en roosters. Actuele informatie vanuit de opleidingen en de RUG krijgen zij via Nestor (elektronische leeromgeving).
  • Alle verpleegkundige vervolg- en medisch ondersteunende opleidingen zijn overgeschakeld naar digitaal onderwijs met uitsluitend fysieke bijeenkomsten waar expliciet nodig (max. 25 %). Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen, compenseren we deze reductie met online en interactieve leeractiviteiten. ook zijn alle studenten op de hoogte van de veranderingen in het onderwijs en richtlijnen voor hun bezoek aan het UMCG. 

    De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.
  • Stagiairs zijn, in overleg met de klinische afdelingen, welkom in het UMCG. Ook nieuwe stages worden weer opgestart. Stagiairs worden gezien als UMCG medewerker en volgen het beleid voor medewerkers. Studenten, de opleidingsinstituten waaraan zij verbonden zijn en stagebegeleiders worden steeds per mail geïnformeerd over eventuele maatregelen.
  • De programma's van veel bij- en nascholingen zijn, waar mogelijk, ook omgezet naar online bijeenkomsten. Indien noodzakelijk vinden fysieke bijeenkomsten plaats, uiteraard in kleine groepen en met waarborging van de onderlinge afstand. Deelnemers dragen altijd een mondneusmasker.

    De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Het coronavirus: hoe gaan wij hiermee om?

Zorg dat je op de hoogte bent van de actuele maatregelen die gelden voor een bezoek aan het UMCG. Deze gelden ook voor jou als student of deelnemer.

Docenten en studenten ontmoeten elkaar vaker achter de computer dan in een zaal. Onder grote druk van de coronapandemie vinden ze in 2020 en 2021 samen met onderwijsontwikkelaars nieuwe onderwijsvormen uit. Ze ervaren wat onmisbaar is aan live onderwijs en wat prima online kan. Zo kreeg blended onderwijs door corona een flinke push.  Hun verhalen en ervaringen delen ze hier.