360° feedback voor medici UMCG

 
 
Ben je medisch specialist in het UMCG, dan is de 360° feedback (ook wel multi source feedback genoemd) belangrijk in het kader van jouw herregistratie.

 

Van elke medisch specialist wordt verwacht dat hij/zij een keer in de vier jaar een 360° procedure start als onderdeel van de vereisten voor herregistratie. Tevens wordt zo tegemoet gekomen aan de wens van de Orde van Medisch Specialisten om het IFMS binnen het UMCG te realiseren. 

De CanMEDS-competenties vormen de basis voor de 360° feedback. Als je supervisie verzorgt, dan kan je ook kiezen voor de 360° Plus. Deze vragenlijst biedt de gelegenheid om zowel feedback op de algemene competenties van de medisch specialist te vragen als feedback op uw opleiderskwaliteiten. Kortom: feedback op twee ‘functies’, verenigd in één vragenlijst.​ Bent u aios: het lokaal/regionaal opleidingsplan beschrijft wanneer de 360° feedback voor aios moet worden afgenomen. De 360° feedback maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de medische vervolgopleidingen in het UMCG. Aan de 360° feedback zijn geen kosten verbonden.

Procedure​

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan door een mail te sturen naar een van de contactpersonen (zie kopje 'meer weten?) met het verzoek een 360° feedback te starten.​

Stap 2: Respondenten benaderen

Kies een aantal collega’s uit jouw werkomgeving met wie je regelmatig samenwerkt en vraag hen om medewerking. Kies hierbij uit minimaal de volgende functiegroepen: aios, verpleging, medische administratie en medisch specialisten. Zoek per functiegroep minimaal twee en maximaal vier deelnemers. Daarnaast vraag je ook je leidinggevende (aios: opleider) om medewerking. Vertel de collega’s wat de 360° feedback inhoudt en waar ze er meer informatie over kunnen vinden. Benadruk dat de antwoorden anoniem zijn. Het systeem berekent zelf het gemiddelde van alle scores van de respondenten per functiegroep. Je kunt deze scores dus niet herleiden naar individuen. De leidinggevende (aios: opleider) vormt een uitzondering. Hij/zij kan niet anoniem reageren.​

Stap 3: Gegevens aanleveren

Na aanmelding ontvangt je van de contactpersoon van het WIOO een mail. Hierin staat beschreven hoe je de gegevens van je respondenten kunt aanleveren.

Stap 4: Digitale vragenlijst invullen

De aangemelde collega’s ontvangen een e-mail met link naar de digitale vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst is eenvoudig en duurt ongeveer tien minuten. Je ontvangt zelf ook een vragenlijst over jouw eigen functioneren. Na twee en vier weken ontvangen de respondenten die de lijst nog niet hebben ingevuld een herinnering.​

Stap 5: Rapport ontvangen

Zodra iedereen de vragenlijst heeft ingevuld, wordt er een rapport gemaakt. Dat rapport ontvang jij alleen, per e-mail. Het 360° feedback rapport is een overzichtelijke opsomming van de gemiddelde scores. Je ziet wat je hebt gescoord, je ziet wat jouw leidinggevende (aios: opleider) heeft gescoord en je ziet – per functiegroep – het gemiddelde van de respondenten. Ook worden de antwoorden op de open vragen weergegeven.​

Stap 6: Rapport bespreken

In het kader van herregistratie als medisch specialist bespreek je jouw rapport met een onafhankelijke gespreksleider die hiertoe speciaal is opgeleid. Het 360° feedback rapport vormt de basis voor het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).  De aios bespreekt het rapport met de opleider. 

Meer weten?

Jeanette Laning en Marieke Adema​​​​​​​
Stuur een bericht