Zicht op de financiën van het UMCG

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

De financiering van het UMCG is in toenemende mate belangrijk. Maar voor leidinggevenden is het soms ondoorzichtig hoe de financiering van het UMCG en de eigen afdeling is geregeld. Weet u bijvoorbeeld wat de rol is van verzekeraars bij de financiering van het UMCG? Hoe de gelden intern worden verdeeld? Hoe intern wordt gestuurd en welke rol een Balanced Score Card en zorgportfolio hierin spelen? Hoe kostprijzen worden bepaald? Wanneer u als leidinggevende inzicht heeft in verschillende aspecten van financiën, kunt u een goede gesprekspartner zijn voor het management en de controller.

 • Doelgroep

  Leidinggevenden op middenkaderniveau en stafadviseurs in het UMCG.

  Doel

  Na afloop van deze training:
  - heeft u inzicht in de externe financiering van het UMCG (VWS, zorgverzekeraars, etc.)
  - heeft u inzicht in de interne sturing en beheersing van het UMCG (planning en controlcyclus, interne budgetteringsystematiek)
  - weet u beter hoe u managementinformatie van uw eigen afdeling moet interpreteren

  Duur

  De training bestaat uit een dagdeel.

 • Programma

  Tijdens deze ochtend krijgt u antwoord op de volgende vragen:
  - Hoe wordt het UMCG gefinancierd?
  - Hoe wordt het budget intern verdeeld onder de sectoren en de afdelingen?
  - Hoe ziet de planning- en controlcyclus er uit?
  - Hoe verhoudt uw eigen afdeling zich tot het UMCG?
  - Hoe interpreteert u managementinformatie?
  - Hoe kunt u managementinformatie gebruiken om uw keuzes te beargumenteren bij het management of bij uw medewerkers?

  De training duurt van 09.00-13.00 uur.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG, lokaal 8
  (intern UMCG-adres: Winkelstraat 1)

  Docent

  Nienke Funke, hoofd Zorgverkoop UMC-staf
  Peter Nammensma, hoofd Business control, UMC-staf

  Accreditatie

  U ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

 • Kosten

  Deelname aan deze training kost € 230,- per persoon.

  Inschrijving

  Deze cursus wordt alleen bij voldoende interesse georganiseerd. Heeft u interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: paog@umcg.nl.

  1. Inschrijving vindt plaats in het UMCG LMS
  2. Volg de inschrijfinstructie
  3. Schrijf u in voor de cursus bij 'Onderdelen/Events'

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postgraduate School of Medicine 
  Karin Wolthuis, cursusorganisator
  (t) 050 361 3307 (e) k.wolthuis@umcg.nl