Wat ons bindt...

Samenwerken door de lijnen heen
Samenwerken door de lijnen heen
Periode:
Soort cursus:
Congres

De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG heeft als missie om een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de huisartsenzorg en de zorg voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder in de regio Noord-Nederland. Co-creatie tussen onderzoek, onderwijs, opleiding en de zorgprofessionals in de praktijk staat hierbij centraal. Hiervoor zoeken wij continu de verbinding tussen onze afdeling en de huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde uit de regio, de medisch specialisten in het UMCG en de regio.

Maar wat bindt ons dan? Hoe versterken wij elkaar? Wat is lastig? Waar kunnen we innoveren? Dat willen wij tijdens dit symposium met elkaar verkennen. U kunt een (inter)actief programma met muzikale en theatrale accenten verwachten!

 • Doelgroep

  Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, aios, onderzoekers en medewerkers afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde UMCG.

 • Programma

  13.30  Ontvangst
  14.00  Opening
  14.10  Start programma
  18.00  Warm buffet
  19.00  Vervolg programma
  19.45  Afsluiting en borrel
  20.30  Einde

  Bekijk ook het uitgebreide programma en de inhoud van de workshops.

  Locatie
  Het symposium vindt plaats in het Onderwijscentrum van het UMCG (intern UMCG-adres: Winkelstraat 1). 
  Ontvangst: Blauwe Patio (1e verdieping)
  Programma: Blauwe Zaal (begane grond) en diverse lokalen (2e verdieping)

  Accreditatie

  Het programma is geaccrediteerd door het ABAN (alle clusters).

  Organisatie

  De afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde UMCG in samenwerking met het team Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.

  Programmacommissie / Organisatiecommissie

  • Dr. N.T. van den Broek, hoofd sectie studentenonderwijs, Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde UMCG
  • Drs. V.M. Haverlach, coördinator professionalisering huisartsopleiders, Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde UMCG
  • Prof. dr. N.D. Scherpbier, afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde UMCG
  • Dr. N.T. Schouwenaars, coördinator AHON-netwerk, Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde UMCG
  • Dr. M.E. Stegmann, huisarts en onderzoeker, Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde UMCG
  • Drs. M.G. Tuinenga, senior consulent postacademisch onderwijs, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG
 • Kosten

  De deelnamekosten worden gefinancierd door de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde UMCG. Inschrijven is wel noodzakelijk. Er worden geen gratis uitrijkaarten uitgereikt.

  Inschrijving

  U kunt zich tot 27 juni 2022 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 27 juni 2022. Bij annulering na deze datum zijn wij genoodzaakt een deel van de kosten voor de catering (€ 35,-) in rekening te brengen. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.
   

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postacademisch Onderwijs
  (t) 050 - 361 14 02 (e) paog@umcg.nl

  of

  Nynke Schouwenaars, afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde UMCG
  (t) 06 - 52 72 46 54 (e) n.t.schouwenaars@umcg.nl