Voorbereidende module: Rekenen in de gezondheidszorg

Periode:
T/M
Soort cursus:
Cursus

Om in aanmerking te komen voor de opleiding anesthesiemedewerker of operatieassistent moet je over voldoende basiskennis beschikken. Deze module is ontwikkeld voor aspirant studenten die wel het juiste niveau hebben, maar nog niet voldoende basiskennis op het gebied van rekenen.

De module is opgebouwd in 5 stappen waarbij zelfstudie en een goede voorbereiding centraal staan.

Onderwerpen die aan de orde komen:
- Basisbewerkingen van het rekenen automatisch uitvoeren (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen)
- Rekenen met breuken (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen)
- Rekenen met procent en promille
- Omrekenen van decimaal naar procent en omgekeerd
- De relatie met het begrip concentratie
- Vermenigvuldigingsfactoren
- Namen en symbolen decimale voorvoegsels
- Basisbegrippen medisch rekenen (oplossing, oplosmiddel, concentratie, verhouding, verdunning, verdunningsfactor)

 • Doelgroep

  Aspirant studenten voor de opleiding tot anesthesiemedewerker en operatieassistent

  Doel

  Na afloop van deze module:
  - kun je de grondbeginselen van het rekenen toepassen en
  - heb je kennis gemaakt met het rekenen in de gezondheidszorg

 • Programma

  De module bestaat uit zelfstudie, twee digitale activiteiten en twee contactmomenten.

  Stap 1 Digitale voorbereiding
  Bekijk de Video "Inleiding Voorbereidende Modules”. Daarin vind je uitleg over de module, de werkwijze, de digitale leeromgeving Nestor en de opdrachten.
  Bekijk daarna de video "Voorbereidende Module Medisch Rekenen", bestudeer het moduleboek en voer de studieopdrachten uit. Formuleer vragen over de stof en mail deze naar de docent.

  Stap 2
  Contactmoment: Aan de hand van de vragen van de cursisten stelt de docent een programma samen. Na een korte inleiding van het onderwerp basisrekenen worden de vragen een voor een beantwoord en krijgt de cursist gelegenheid tot oefenen van de stof.

  Stap 3
  Zelfstudie, voorbereiden op de toets.

  Stap 4
  Digitaal contactmoment: vragen stellen aan docent over stof of toets via online discussieforum op Nestor.

  Stap 5 
  Contactmoment: toets maken, bestaand uit een aantal rekenopgaven. Bij een score van minimaal 80% heb je de toets gehaald en krijg je een certificaat. Bij onvoldoende resultaat krijg je een bewijs van deelname. De toets kan niet worden herkanst. 

  Geadviseerde literatuur:
  Medisch Rekenen, M. Hoeve, A. Kammeyer, BSL 4e druk 2014 (ISBN: 978 90 36 80579 7)

  Docent

  Ellen Roessier
  Vakdocent UMCG School of Nursing and Health, Wenckebach Instituu

 • Kosten

  Deelname aan deze module kost € 330,- per persoon.

  Inschrijving

  Deelname aan deze cursus is aan een minimum en een maximum aantal (20) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving krijg je instructies voor de digitale voorbereiding per mail toegezonden.

  Deelname aan een voorbereidende module kan je kans vergroten maar staat los van de opleidingsplek operatieassistent/anesthesiemedewerker. Let daarom op de voorwaarden voor annulering.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 361 7013 (e) sonh@umcg.nl