Bekwaamheidsverwerving en Train de trainer toetsvaardigheid (team)

Datum:
DATUM IN OVERLEG
Soort cursus:
Cursus

Deze Train de trainer is gericht op kwaliteit van toetsingsmethodiek en -vaardigheid. 
Tijdens deze training komen voorbehouden handelingen aan bod waarbij 
kwaliteit en uniformiteit van toetsing -  naast normering daarvan -  centraal staan.
Je volgt deze training met je team en maakt een keuze uit het aanbod, bestaande uit de 
(relatief) meest voorkomende handelingen in het UMCG. Hierbij staan zowel uniformiteit als normering (onderbouwde beoordelingscesuur) centraal. 

Het doel van deze 'Train de trainer, toets vaardigheid' is tweeledig: 
- het verkrijgen van een individuele, actuele bekwaamheid voor een gekozen vaardigheid 
-  je collega's kunnen toetsen volgens de richtlijnen van de Wet-BIG. 

Zie voor beheersing van toetsingsmethodiek ook:
Bekwaamheidsverwerving en Train de trainer toetsvaardigheid, individuele inschrijving

Locatie
Simulation Center UMCG

 • Doelgroep

  Zorgprofessionals

  Doel

  Na de train de trainer kun je handelingen van collega-zorgprofessionals toetsen conform de richtlijnen van de wet-BIG. Bij voldoende resultaat van de toetsing kun je een persoonlijke bekwaamheid toekennen.

  Duur

  De training duurt van 09.00-12.30 uur.

 • Programma

  De training begint met een korte theoretische toelichting op de kenmerken van een professionele toetsingsmethodiek. 

  Gekozen is voor de reguliere handelingen die veelvuldig 
  in het UMCG voorkomen:
  - katheteriseren blaas (man/vrouw)
  - inbrengen maagsonde via de neus
  - injecteren; subcutaan en intramusculair 

  Naast toekenning van bekwaamheid behandelt de docent/trainer tevens: 
  - instructie 
  - oefensituatie (simulatie)
  - feedbackgesprek 
  - beoordeling 

  Je bereidt je voor met behulp van de informatie die je - na bevestiging van je aanmelding -  digitaal ontvangt.

  Locatie
  Skills Center UMCG

  Accreditatie

  De training is geaccrediteerd door  de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

 • Kosten

  Deelname aan deze training kost € 1.115,- per dagdeel/per team (minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers). Na het intakegesprek ontvang je een offerte.

  Inschrijving

  Directe inschrijving is niet mogelijk, omdat aan de training een intakegesprek met de leidinggevende of regieverpleegkundige vooraf gaat. Hiervoor bel of mail je met het secretariaat Centrale Intake. De contactgegevens vind je onder het kopje 'Meer informatie'.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]