Train de trainer, toetsvaardigheid (team)

Datum:
DATUM IN OVERLEG
Soort cursus:
Cursus

Als zorgprofessional onderhoud je je vaardigheden. Het Wenckebach Instituut biedt jou hiervoor een aantal trainingen:

 • Oefenen en toetsen voorbehouden handelingen (veneuze bloedafname en inbrengen perifeer infuus) 
 • Scholing en toetsing risicovolle en voorbehouden handelingen: teamtraining met als doel het verkrijgen van aantoonbare individuele bekwaamheid per teamlid. Als team bepaal je welke handeling je wilt leren toetsen.
 • Train de trainer, toetsvaardigheid: individuele training of teamtraining met als doel het verkrijgen van actuele bekwaamheid voor een vaardigheid en collega’s leren toetsen conform richtlijnen Wet-BIG. Op deze pagina vind je meer informatie over laatstgenoemde training.
 • Doelgroep

  Verpleegkundigen

  Doel

  Na de train de trainer kun je handelingen van collega-verpleegkundigen toetsen conform de richtlijnen van de wet-BIG. Aan de training gaat een intakegesprek vooraf met leidinggevende of regieverpleegkundige. Hierin worden leerresultaten en doelstellingen geformuleerd en verantwoordelijkheden vastgelegd.

  Duur

  Minimaal één dagdeel.

 • Programma

  n de training 'Train de trainer, toetsvaardigheid' leer je collega's te toetsen conform de richtlijnen van de wet BIG. Je volgt deze training met je team. Als team bepaal je welke risicovolle- en voorbehouden handelingen je in deze train de trainer wilt leren toetsen. Tevens verwerf je een actuele, aantoonbare en individuele bekwaamheid voor de gekozen handelingen.

  Deze train de trainer is gericht op de kwaliteit van toetsvaardigheid en toetsingsmethodiek. De training begint met een korte theoretische toelichting op de kenmerken van professionele toetsing. Het programma ontwikkelen we op maat samen met jou. Naast verwerving van bekwaamheid voor de gekozen handelingen besteden we aandacht aan:

  - instructie
  - oefensituatie (simulatie)
  - feedbackgesprek
  - beoordeling

  Je kiest zelf welke protocollen in aanmerking komen. Je bepaalt ook zelf op welke facetten van de toetsing je de nadruk wilt leggen. Ter ondersteuning kun je de bijbehorende e-learning programma's doorlopen.

  Competentie

  Je traint de competenties vakbekwaamheid, kennis ontwikkelen en delen en professionaliteit.

  Accreditatie

  De training is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V met één accreditatiepunt per uur.

 • Kosten

  De kosten voor deze training bedragen € 1.025,- per dagdeel/per team (minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers). Na het intakegesprek ontvang je een offerte.

  Inschrijving

  Directe inschrijving is niet mogelijk, omdat aan de training een intakegesprek met de leidinggevende of regieverpleegkundige vooraf gaat. Hiervoor bel of mail je met het secretariaat Centrale Intake.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Centrale Intake
  (t) 050 - 36 1713 (e) centraleintake@umcg.nl