Bekwaamheidsverwerving en Train de trainer toetsvaardigheid – individuele inschrijving

Periode:
Soort cursus:
Cursus

Deze Train de trainer is gericht op kwaliteit van een toetsingsmethodiek en -vaardigheid. 
Tijdens deze training, waarvoor individuele inschrijving is vereist, train je dezelfde kwaliteit 
van een toetsingsmethodiek als die bij een teamtraining. Ook hierbij komen voorbehouden handelingen aan bod, waarbij zowel uniformiteit als normering (onderbouwde beoordelingscesuur) centraal staan.

Deze training is ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de vraag naar scholing door 
individuele toetsers, met als doel datmen kan aansluiten bij een bestaande of nog 
te ontwikkelen toetsingsteam op een afdeling. Je maakt een keuze uit het aanbod, bestaande uit de meest voorkomende handelingen in het UMCG.

Het doel van deze 'Train de trainer, toets vaardigheid' is tweeledig: 
- het verkrijgen van een individuele, actuele bekwaamheid voor een gekozen vaardigheid 
-  je collega's kunnen toetsen volgens de richtlijnen van de Wet-BIG. 

Zie voor beheersing van toetsingsmethodiek ook:
- Bekwaamheidsverwerving en Train de trainer toetsvaardigheid, teamtraining

Locatie
Simulation Center UMCG

 • Doelgroep

  Zorgprofessionals

  Doel

  Na de train de trainer kun je handelingen van collega-zorgprofessionals toetsen conform de richtlijnen van de wet-BIG. Bij voldoende resultaat van de toetsing kun je een persoonlijke bekwaamheid toekennen.

  Duur

  De training duurt van 08.30-12.00 uur.

 • Programma

  De training begint met een korte theoretische toelichting op de kenmerken van professionele toetsing. 

  Gekozen is voor de volgende reguliere handelingen die doorgaans in het UMCG (relatief) veel voorkomen:
  - katheteriseren blaas (man/vrouw)
  - inbrengen maagsonde via de neus
  - injecteren; subcutaan en intramusculair 

  Naast toekenning van  bekwaamheid besteden behandelt de docent/trainer tevens: 
  - instructie 
  - oefensituatie (simulatie)
  - feedbackgesprek 
  - beoordeling 

  Je bereidt je voor met behulp van de informatie die je - na bevestiging van je aanmelding -  digitaal ontvangt.

  Locatie
  Simulation Center UMCG

  Accreditatie

  Deze training is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

 • Kosten

  Deelname aan deze training kost € 275,- per persoon.

  Inschrijving

    1. Inschrijving vindt plaats in het UMCG LMS
    2. Volg de inschrijfinstructie in het LMS
    3. Schrijf je in voor de cursus bij 'Onderdelen/Events'.

  Deelname is aan een minimum en maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]

  Teamtraining
  Deze training liever als teamtraining? Neem contact op of bekijk hier meer informatie.