Train de trainer Nee tenzij

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Binnen de nieuwe visie van het UMCG richt de zorg zich op het voorkomen, beperken en zorgvuldig toepassen van VBI (Vrijheid Beperkende Interventies). Centrale uitgangspunten hierbij zijn:
1. VBI richt zich primair op preventie en alternatieve interventies m.b.t. risicogedrag
2. Fixatie van een patiënt wordt alleen toegepast op basis van: 'Nee, tenzij….'

Tijdens deze cursus worden handvatten aangeboden voor een zelfstandige invulling van een trainer-/begeleidersrol.

 • Doelgroep

  UMCG-verpleegkundigen met VBI als aandachtsgebied binnen hun functie.

  Doel

  Na afloop van deze cursus:

  • weet je op de juiste wijze vrijheid beperkende middelen toe te passen
   • zowel als bewustwordingsproces om verantwoord te kunnen interveniëren
   • als vaardigheidsontwikkeling om verantwoord te kunnen handelen
  • bezit je kennis, inzicht en vaardigheden om je collega’s te kunnen ondersteunen het VBI beleid concreet te maken
 • Programma

  Lesdata (08.00-12.30 uur)
  Meer informatie over de lesdata volgt.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG
  Skills Center UMCG

  Docent

  Ronald Brand, kerndocent Wenckebach Instituut UMCG

  Accreditatie

  Deze training is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het Kwaliteitsregister.

 • Kosten

  Deelnamekosten ad € 485,- per persoon worden gefinancierd uit het Algemeen Opleidingsbudget. Eventuele verletkosten komen ten laste van de afdeling.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Klik dan hier, dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Centrale Intake
  (t) 050 - 36 10272 (e) centraleintake@umcg.nl