Train de trainer Nee tenzij

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Binnen de nieuwe visie van het UMCG richt de zorg zich op het voorkomen, beperken en zorgvuldig toepassen van VBI (Vrijheid Beperkende Interventies). Centrale uitgangspunten hierbij zijn:
1. VBI richt zich primair op preventie en alternatieve interventies m.b.t. risicogedrag
2. Fixatie van een patiënt wordt alleen toegepast op basis van: 'Nee, tenzij….'

Tijdens deze cursus worden handvatten aangeboden voor een zelfstandige invulling van een trainer-/begeleidersrol.

 • Doelgroep

  UMCG-verpleegkundigen met VBI als aandachtsgebied binnen hun functie.

  Doel

  Na afloop van deze cursus:

  • weet je op de juiste wijze vrijheid beperkende middelen toe te passen
   • zowel als bewustwordingsproces om verantwoord te kunnen interveniëren
   • als vaardigheidsontwikkeling om verantwoord te kunnen handelen
  • bezit je kennis, inzicht en vaardigheden om je collega’s te kunnen ondersteunen het VBI beleid concreet te maken
 • Programma

  Lesdata (08.00-12.30 uur)
  Meer informatie over de lesdata volgt.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG
  Skills Center UMCG

  Docent

  Ronald Brand, kerndocent Wenckebach Instituut UMCG

  Accreditatie

  Deze training is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het Kwaliteitsregister.

 • Kosten

  Deelnamekosten ad € 485,- per persoon worden gefinancierd uit het Algemeen Opleidingsbudget. Eventuele verletkosten komen ten laste van de afdeling.

  Inschrijving:

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Klik dan hier, dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Centrale Intake
  (t) 050 - 36 10272 (e) centraleintake@umcg.nl