Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming - Conebeam CT

Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming - Tandheelkunde - CBCT (TMS-THK-CBCT)
Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming - Tandheelkunde - CBCT (TMS-THK-CBCT)
Periode:
T/M
Soort cursus:
Opleiding

Door de opleiding TMS-THK CBCT te volgen beschikt u over de beoogde kennis die de overheid stelt aan het indiceren en diagnostiseren van CBCT opnamen alsmede het in bezit hebben en gebruiken van CBCT röntgentoestellen. Om dit doel te bereiken, zullen experts uit verschillende vakgebieden binnen de tandheelkunde hun kennis met u delen aan de hand van praktijkcasussen.

In samenwerking met het Groningen Academy for Radiation Protection bieden wij de cursus Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming - Conebeam CT aan. Deze cursus is te ook te volgen als opfriscursus, in dit geval is het niet nodig het examen te volgen.

 • Doelgroep

  Tandartsen, MKA-chirurgen, Orthodontisten, AIOS

  Doel

  Het doel van deze cursus is de vereiste kennis op te doen die nodig is voor het werken met, indiceren en beoordelen van CBCT’s. Met deze cursus wordt voldaan aan de vereisten die door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) worden gesteld met betrekking tot de (stralings)deskundigheid van gebruikers van CBCT-toestellen. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de wet- & regelgeving, risicoanalyse, anatomie, pathologie, indicatiestelling, beeldherkenning en verslaglegging.

  Leerdoelen

  • Opfrissen van kennis, vaardigheden en competenties van de toezichthouder stralingsbescherming THK (basis)
  • Beschikken over basale kennis van wet- & regelgeving en relevante richtlijnen op het gebied van de CBCT in de tandheelkundige praktijk
  • Het kunnen functioneren als toezichthouder voor CBCT apparatuur incl. het in globale zin kunnen uitvoeren van essentiële elementen uit de risico-inventarisatie en –evaluatie van CBCT apparatuur
  • Kennen van specifieke aspecten van beeldvorming en -kwaliteit bij het maken van CBCT opnamen
  • Krijgen van inzicht in de technische en diagnostische mogelijkheden en beperkingen van de CBCT opnamen
  • Analyseren van de beeldkwaliteit en het herkennen van artefacten in CBCT opnamen
  • Kennen van de benodigde aspecten voor het stellen van een indicatie van CBCT boven conventionele röntgenologische opnamen en daarmee invulling kunnen geven aan het rechtvaardigingsbeginsel
  • Systematisch analyseren, interpreteren en beoordelen van CBCT opnamen met behulp van software
  • Beschikken over basale kennis van 3D anatomie alsmede de anatomische vlakken vereist voor de juiste interpretatie van tandheelkundige CBCT opnamen
  • Herkennen en interpreteren van de meest voorkomende anatomische en pathalogische afwijkingen op CBCT opnamen

  Duur

  2 dagen

 • Programma

  Volgt spoedig

  Toetsing

  De toetsing bestaat uit twee onderdelen; het examen en een practicum.

  Het examen bestaat uit een meerkeuze-deel met 20 vragen en een deel met korte open vragen.

  Bij het meerkeuze-deel dient u uw kennis te tonen die u hebt opgedaan uit de syllabus en het begrip van de tekst waar een zwarte streep in de kantlijn staat. Hierbij hoort ook de kennis van het basisniveau TS THK.

  Het deel met open vragen bestaat uit één of meer korte vraagstukken, waarbij uw begrip en toepassing van de informatie uit de syllabus en hand-outs worden getoetst.

  U krijgt 90 minuten de tijd om het examen af te leggen. Tijdens het examen mag u alleen een eenvoudige rekenmachine gebruiken voor berekeningen.

  Daarnaast wordt uw kennis op het gebied van beeldvorming en beeldherkenning getoetst door middel van een casuïstiekopdracht tijdens het practicum. Dit omvat minstens twee casussen waarbij u de rechtvaardiging, indicatiestelling en interpretatie van diverse CBCT-opnamen dient te demonstreren. de uitwerking van de casuïstiekopdracht dient u in te leveren voorafgaand aan het examen.

  Examendatum

  Datum: 15 december 9:00 - 10:30

  Locatie: UMCG

  Docent

  dr. Hielke Freerk Boersma

  dr. Joerd van der Meer

  Arjan Dieters

  Sprekers

  dr. Rutger Schepers - MKA chirurg

  Prof. dr. Gerry Raghoebar - MKA chirurg

  dr. Joep Kraeima - Technische geneeskundige

  dr. Jeroen Vister - Radioloog

  dr. Wim Slot - Implantoloog

  drs. Daniël van der Meulen - Orthodontist 

  Accreditatie

  Accreditatie voor KRT & NVVO

  12 punten

  Erkenning

  Na deelname aan beide cursusdagen en het positief behalen van het examen ontvangt u het diploma Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming - Tandheelkunde - Cone Beam Computed Tomography.

  Indien u al in het bezit bent van het diploma ontvangt u een certificaat. 

 • Toelating

  U dient te beschikken over het diploma van de opleiding TS THK (basis) of een daaraan ten minste gelijkwaardig diploma, zulks ter beoordeling van de opleidingsverantwoordelijke.

  Indien u niet zeker weet of u aan de kwalificaties voldoet, of als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder en beantwoorden al uw vragen.

  Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 1295,- per persoon.

  Inschrijving

  Deelname aan deze cursus is aan een maximum aantal van 20 deelnemers gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.