Therapeutisch Instrument voor Apraxie van Spraak (TIAS)

Periode:
Soort cursus:
Cursus

Voor de logopedische therapie van patiënten met spraakapraxie heeft het UMCG Centrum voor Revalidatie een praktisch en gestructureerde methodiek ontwikkeld: het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). Een behandelmethodiek met aansluitend therapiemateriaal, de TIAS-box en de TIAS-app. De TIAS-methodiek begeleidt u als logopedist om de therapie zo effectief en efficiënt mogelijk toe te passen, daarbij rekening houdend met de nieuwste inzichten op het vakgebied.

 • Doelgroep

  Logopedisten en klinisch linguïsten die werken met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Bij voorkeur heeft u de cursus Diagnostisch Instrument voor Apraxie van Spraak (DIAS) al gevolgd.

  Doel

  Na afloop van deze cursus bent u bekend met de theoretische uitgangspunten van therapie bij spraakapraxie en weet u hoe u het TIAS gebruikt in de klinische praktijk.

 • Programma

  De cursus bestaat uit drie onderdelen:
  - Theoretische uitgangspunten van het TIAS
  - Kennismaken met het materiaal en de werkwijze per fase (diagnostische fase, oriëntatiefase, oefenfase, automatiseringsfase en transferfase)
  - Praktisch oefenen met het TIAS

  De theoretische onderbouwing en de diagnostische modellen van spraakapraxie worden als bekend verondersteld. Heeft u deze kennis nog niet, dan adviseren wij u eerst de cursus DIAS te volgen.

  Naast interactieve presentaties leert u stapsgewijs praktische vaardigheden met behulp van audio- en videomateriaal. Ook zijn er oefeningen aan de hand van casussen uit de klinische praktijk.

  Locatie
  UMCG Centrum voor Revalidatie
  Locatie Beatrixoord
  Dilgtweg 5, Haren

  Docent

  Judith Feiken
  Tanja Nutbroek
  Roelie Sijbinga
  Allen logopedist en klinisch linguïst, UMCG Centrum voor Revalidatie

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd voor logopedisten en linguïsten.

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 395,- per persoon.

  Inschrijving

  Deelname is aan een minimum en maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Organisatorische vragen
  Wenckebach Instituut UMCG
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 361 7013 (e) sonh@umcg.nl

  Inhoudelijke vragen
  UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord
  Drs. J.F. Feiken, logopedist
  (e) j.f.feiken@umcg.nl