Test uw inter-persoonlijke gedragsstijlen volgens de Roos van Leary (ICL-R test)

Datum:
DATUM IN OVERLEG
Soort cursus:
Cursus

Welke gedragsstijl hanteert u in uw communicatie met anderen? Hoe vinden anderen dat u met hen communiceert? Merkt u wel eens dat u met sommige mensen als het ware 'vast' zit in de manier van onderling communiceren? Als u een van deze vragen herkent dan is de ICL-R test wellicht geschikt voor u. De test geeft antwoord op vragen over hoe u uw gedragsstijlen gebruikt in communicatie met anderen en welke andere gedragsstijlen u kunt inzetten.

 • Doelgroep

  UMCG-medewerkers

  Doel

  Met behulp van de ICL-R test brengt u uw eigen inter-persoonlijke gedragsstijlen – zoals Timothy Leary deze heeft beschreven – in kaart, met als doel bewuster en effectiever te communiceren.

 • Programma

  U vult de ICL-R test (vragenlijst) zelf in en laat deze ook invullen door twee anderen. Vervolgens heeft u twee gesprekken met de (gecertificeerde) deskundige die uw vragenlijsten interpreteert. In het eerste gesprek worden de resultaten van de ICL-R test besproken en suggesties gedaan voor bij u passende alternatieve gedragsstijlen. In het tweede gesprek worden de door u opgedane ervaringen met alternatieve gedragsstijlen besproken en kunnen vervolgsuggesties worden gedaan.

 • Kosten

  Deelname aan deze training kost € 260,- per persoon.

  Inschrijving

  Heeft u interesse in deze test? Neem dan contact op met het secretariaat voor het plannen van een intakegesprek:
  (t) 050 361 3235
  (e) trainingencoaching@umcg.nl

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

  Inhoudelijke vragen:
  Mw. M.J. (Marjan) van den Berg, opleidingsadviseur/trainer/coach
  (t) 050 361 4445
  (e) m.j.van.den.berg@umcg.nl

  Overige vragen:
  Mw. A. (Auktje) Beukema, medewerker planning & organisatie
  (t) 050 361 3235
  (e) trainingencoaching@umcg.nl