Teachers as leaders

Het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap in het academisch onderwijs
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

In moderne curricula hebben docenten gedegen leiderschapsvaardigheden nodig om modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen ontwikkelen en te verzorgen en ook om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen. In deze cursus ga je daarom aan de slag met het ontwikkelen en verbeteren van je vaardigheden op het gebied van onderwijskundig leiderschap. Je maakt kennis met toepasbare theorieën op het gebied van onderwijskundig leiderschap, die direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk. Er is daarnaast veel ruimte voor interactie en het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers.

Voorbeelden van onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn ‘outputsturing', ‘groepsdynamiek’ en ‘verandermanagement’. De cursus richt zich op onderwijskundig leiderschap, maar de verworven kennis en vaardigheden zullen ook breder bruikbaar zijn.

 • Doelgroep

  Alle docenten het academisch onderwijs die een zekere mate van verantwoordelijkheid hebben in de organisatie, ontwikkeling, verandering en/of innovatie van het onderwijs. Deelnemers hoeven geen formele leidinggevende positie te hebben. Deelnemers zijn bijvoorbeeld blok- of semestercoördinatoren of examinatoren en/of hebben op een andere manier een zekere verantwoordelijkheid binnen het academisch onderwijs. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een BKO bezitten.

  De cursus richt zich op onderwijskundig leiderschap in de context van academisch onderwijs in het algemeen en staat open voor deelnemers van zowel binnen als buiten het UMCG. Voorbeelden en casussen zullen echter vaak betrekking hebben op het onderwijs in de context van het UMCG.

  Doel

  Na afloop van deze cursus:
  • heb je meer inzicht in wat ‘leiderschap’ in de context van academisch onderwijs betekent
  • heb je een breed overzicht van de verschillende aspecten van leiderschap
  • ben je je bewust van het speelveld waarin je je beweegt en de complexiteit en dynamiek van de omgeving
  • heb je inzicht in jouw eigen drijfveren, kwaliteiten en valkuilen op het gebied van leiderschap.
  • heb je inzicht in de theorieën en modellen van onderwijskundig leiderschap verworven en begrijp je op welke manier deze toepasbaar zijn in de eigen onderwijspraktijk
  • heb je voldoende handvatten om jouw onderwijskundig leiderschap verder te verbeteren

 • Programma

  Het programma bestaat uit zeven bijeenkomsten van 12.30-16.30 uur.

  Data

  Meer informatie over de cursusdata volgt.

  Iedere bijeenkomst staat in het teken van een specifiek aspect van leiderschap. Onderwerpen die onder andere aan de orde zullen komen zijn outputsturing, groepsdynamiek en verandermanagement. Bijeenkomsten bestaan uit verschillende onderdelen, waaronder besprekingen van praktijkcasussen, interactieve presentaties en praktische oefeningen. Tussen de sessies werk je aan opdrachten die verbonden zijn met het onderwerp uit de voorgaande en/of eerstvolgende bijeenkomst. Dit gaat bijvoorbeeld om het toepassen van de besproken theorieën in de praktijk, het doen van observaties, zelfreflectie of het lezen van literatuur. 

  Locatie

  Het Kasteel
  Melkweg 1
  9718 EP Groningen

  Accreditatie

  Het programma is door het ABAN (alle clusters) geaccrediteerd met 3 punten per bijeenkomst.

  Organisatie

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden: team Docentprofessionalisering in samenwerking met team PAOG


  Programmacommissie / Organisatiecommissie

  Dr. Agnes Diemers, programmaleider Docentprofessionalisering
  Dr. Bas Geboers, docentprofessionaliseringsconsulent
  Prof. dr. Debbie Jaarsma, hoogleraar Onderzoek en Innovatie van Medisch Onderwijs
  Drs. Evelyn Schaafsma, projectleider Onderwijsinnovatie
  Drs. Marian Tuinenga, senior consulent Postacademisch onderwijs

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 2.250,- per persoon (kosten onder voorbehoud). Voor UMCG- en RuG-medewerkers wordt een deel van de kosten vergoed vanuit toegekende studievoorschotmiddelen. De eigen bijdrage is € 250,- per persoon. Voor UMCG-medewerkers geldt dat zij de eigen bijdrage ook via kostenplaats kunnen betalen.

  Inschrijving:

  Deelname aan de cursus is aan een maximum aantal (10) gebonden. Na uw inschrijving ontvangt u via het secretariaat een aanvullend formulier. De programmacommissie wil het profiel van de deelnemers goed in kaart brengen om zo tot een optimale invulling van de cursus te komen. U dient dit formulier uiterlijk één werkdag na ontvangst te retourneren. Wij informeren u vervolgens zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 6 oktober 2020. In dat geval worden administratiekosten (€ 25,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Team PAOG
  (t) 050 3611402  (e) paog@umcg.nl