Teachers as leaders

Het ontwikkelen van leiderschap in onderwijs en opleiden
Het ontwikkelen van leiderschap in onderwijs en opleiden
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

In moderne curricula hebben docenten gedegen leiderschapsvaardigheden nodig om modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen ontwikkelen en te verzorgen en ook om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen. In deze cursus ga je daarom aan de slag met het ontwikkelen en verbeteren van je vaardigheden op het gebied van leiderschap in de context van onderwijs en opleiden. Je maakt kennis met theorieën die direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk. Er is daarnaast veel ruimte voor interactie en het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers.

De cursus gaat hoofdzakelijk over ‘informeel leiderschap’ en richt zich daarbij primair op leiderschap op basis van invloed (in plaats van op basis van autoriteit), bijvoorbeeld bij het bewerkstelligen van gewenste veranderingen binnen het onderwijs. De cursus is dus niet (hoofdzakelijk) gericht op formeel leidinggevenden.

Voorbeelden van onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn ‘systemisch kijken', 'het lastige gesprek' en 'verandermanagement'. De cursus richt zich op leiderschap in de context van onderwijs en opleiden, maar de verworven kennis en vaardigheden zijn ook breder bruikbaar.

 • Doelgroep

  Alle docenten het academisch onderwijs die een zekere mate van verantwoordelijkheid hebben in de organisatie, ontwikkeling, verandering en/of innovatie van het onderwijs. Deelnemers zijn bijvoorbeeld blok- of semestercoördinatoren of examinatoren en/of hebben op een andere manier een zekere verantwoordelijkheid binnen het onderwijs. We verwelkomen zowel docenten uit het academisch onderwijs als uit het medisch onderwijs (zorgopleidingen en medische vervolgopleidingen). Er wordt van je verwacht dat je een BKO bezit of anderszins ervaren bent binnen het onderwijs. 

   De cursus richt zich op informeel leiderschap in de context van onderwijs en opleiden in brede zin. Je hoeft dus geen formeel leidinggevende positie te hebben om deel te kunnen nemen. De cursus gaat tevens niet specifiek over klinisch/medisch leiderschap voor medisch specialisten, maar over leiderschap in de context van onderwijs en opleiden. De cursus staat open voor deelnemers van zowel binnen als buiten het UMCG. Voorbeelden en casussen zullen echter vaak betrekking hebben op het onderwijs in de context van de Faculteit Medische Wetenschappen en/of het UMCG.

  Doel

  Na afloop van deze cursus:

  • kun je beschrijven wat leiderschap in de context van onderwijs en opleiden voor jou betekent
  • kun je een overzicht geven van verschillende aspecten van leiderschap
  • kun je een beeld schetsen van het speelveld waarin je je beweegt en de complexiteit en dynamiek van de omgeving
  • kun je jouw eigen drijfveren, kwaliteiten en valkuilen op het gebied van leiderschap in onderwijs en opleiden benoemen
  • kun je gangbare theorieën en modellen van leiderschap benoemen en toelichten welke manier deze toepasbaar zijn in de eigen onderwijspraktijk
  • kun je op basis van de inhoud van de cursus zelf een plan opstellen om je verder te blijven ontwikkelen op het gebied van leiderschap in de context van onderwijs en opleiden
 • Programma

  Het programma bestaat uit zeven maandelijkse bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt een dagdeel (12.30-16.30 uur).

  Cursusdata
  Meer informatie over de cursusdata volgt.

  Iedere bijeenkomst staat in het teken van een specifiek aspect van leiderschap in onderwijs en opleiden. Bijeenkomsten bestaan uit verschillende onderdelen, waaronder besprekingen van praktijkcasussen, interactieve presentaties en praktische oefeningen. Tussen de sessies werk je aan opdrachten die verbonden zijn met het onderwerp uit de voorgaande en/of eerstvolgende bijeenkomst. Dit gaat bijvoorbeeld om het toepassen van de besproken theorieën in de praktijk, reflecties of het lezen van literatuur. 

  Locatie
  LabNul50
  Boterdiep 111
  9712 MD Groningen

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij het ABAN (alle clusters). De vorige cursus werd met vier punten per bijeenkomst geaccrediteerd.

  Organisatie

  Centrum Bij- en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

  Programmacommissie/Organisatiecommissie

  Dr. Agnes Diemers, programmaleider Docentprofessionalisering
  Dr. Hester van der Zaag, programmacoördinator Teachers as Leaders
  Drs. Sussan Quinten, consulent Docentprofessionalisering
  Drs. Evelyn Schaafsma, projectleider Onderwijsinnovatie
  Drs. Marian Tuinenga, teammanager Centrum Bij- en Nascholing

 • Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (t) 050 3611402  (e) [email protected]