Systematische benadering van medische spoedsituaties (SBMS-verkort)

Datum:
MEERDERE DATA 2021
Soort cursus:
Cursus

Het snel herkennen en behandelen van acuut zieke patiënten is van levensbelang. Een gestructureerde benadering is hiervoor onmisbaar en leidt tot adequate en veilige zorg voor de patiënt. Het kennen van deze systematiek is een vereiste vanuit de IGZ en diverse medische beroepsgroepen voor artsen die werkzaam zijn op de spoedeisende hulp en/of diensten doen op de verpleegafdeling. 

Het Wenckebach Instituut biedt hiervoor twee cursussen

 • Eendaagse cursus SBMS: u leert de ABCDE-systematiek inclusief BLS-vaardigheden en AED (meer info hieronder)
 • Tweedaagse cursus SBMS: naast aanleren van de ABCDE systematiek is deze cursus meer gericht op consolidatie van deze systematiek door meer oefentijd en meer scenario’s, meer diepgang in de complexe spoedsituaties, en is er naast BLS ook uitgebreide oefeningen op gebied van ALS en peri-arrest ritmestoornissen. Deze tweedaagse cursus is daarom ook verplicht voor diverse specialistische opleidingen en functies op de SEH.
 • Doelgroep

  • Bent u a(n)ios, verpleegkundig specialist of medisch specialist en werkzaam in de non-trauma acute zorg?
  • Bent u niet primair verantwoordelijk voor de opvang van acuut zieke patiënten?
  • Wilt u kennis maken met de ABCDE-systematiek en dezelfde ‘taal’ leren spreken als de acute zorgketen (SBAR- en ABCDE-systematiek)?

  Dan is deze cursus bij uitstek geschikt voor u.

  In de tweedaagse cursus worden vaardigheden beter geconsolideerd, protocollen van peri-arrest ritmestoornissen geoefen, BLS- en ALS-vaardigheden aangeleerd en meer en complexere medische spoedsituaties theoretisch en praktisch geoefend.

  Doel

  Na afloop van deze cursus kunt u:

  • medische spoedsituaties herkennen
  • gestructureerd medische spoedsituaties benaderen volgens de ABCDE-systematiek
  • ABCDE toe passen in enkele basale spoedsituaties
  • kort en bondig hardop communiceren tijdens gestructureerde benadering
  • communiceren en consulteren volgens de SBAR-systematiek
  • vaardigheden toe passen bij medische spoedsituaties zoals BLS, AED en basaal luchtwegmanagement
 • Programma

  In deze cursus krijgt u de handvatten om de ABCDE-systematiek in te zetten in medische spoedsituaties gericht op de volwassen non-trauma patiënt. De dag bestaat voornamelijk uit praktijkoefening met simulatie scenario trainingen en weinig theoretisch onderwijs. Vooraf is bestudering van het leerboek (ongeveer 20 uur zelfstudie) essentieel voor het succesvol doorlopen van de cursus voor u en de andere deelnemers.

  08.00 Ontvangst en koffie/thee
  08.30 Start programma
  17.00 Afsluiting
  17.30 Borrel

  Locatie
  Wenckebach Skills Center UMCG

  Docent

  Dr. J.C. ter Maaten, internist, UMCG
  Drs. T.J. Olgers, internist, UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma is aangevraagd bij ABAN, V&VN en VSR. U ontvangt na afloop een certificaat.

  Organisatie

  Wenckebach Instituut UMCG, Postgraduate School of Medicine

  Programmacommissie / Organisatiecommissie
  Dr. J.C. ter Maaten, internist,UMCG
  Drs. T.J. Olgers, internist, UMCG
  Mw. J. Hummel, senior consulent Postgraduate School of Medicine, Wenckebach Instituut UMCG
  Mw. K. Wolthuis, cursusorganisator Postgraduate School of Medicine, Wenckebach Instituut UMCG

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 525,- per persoon.

  Inschrijving

  Deelname aan deze training is aan een maximum aantal (6) gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen en een juiste groepssamenstelling per training te creëren, hanteren we een reserveringssysteem. Wilt u een plek reserveren of inschrijven? Stuur dan een e-mail naar k.wolthuis@umcg.nl met daarin de datum van uw voorkeur. Na afstemming ontvangt u een link om u in te schrijven.

  Cursusdata
  11 oktober 2021
  2 december 2021

  Vanaf januari 2022 zal de inschrijving voor deze cursus verlopen via het LMS:
  - SBMS-Verkort UMCG-medewerker
  - SBMS-Verkort niet UMG-medewerker

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Postgraduate School of Medicine
  (t) 050 36 13 307 (e) paog@umcg.nl