Symposium Centrale Vaatprothese Infecties

Periode:
Soort cursus:
Congres

Infectie van vaatprothesen (VPI) is een potentieel levensbedreigende aandoening. Het stellen van de diagnose VPI is dikwijls niet gemakkelijk en vergt multidisciplinaire expertise. De behandeling is multimodaal, waarbij antibiotica en chirurgie de hoekstenen vormen. Patiënten die een VPI hebben doorgemaakt ondervinden vaak levenslang de gevolgen hiervan. Tijdige herkenning, adequate diagnostiek en behandeling kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Ondanks de recent verschenen Europese richtlijn lijkt er op meerdere vlakken nog aanzienlijke ruimte voor verbetering. In dit symposium worden alle aspecten van VPI behandeld, met referentie naar de meest recente literatuur. 

Namens de multidisciplinaire werkgroep vaat prothese infecties van het UMCG.

 • Doelgroep

  (Vaat)chirurgen, radiologen, nucleair geneeskundigen, vasculair internisten, infectiologen, arts medisch microbiologen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, vasculair diagnostisch laboranten en arts-assistenten vanuit genoemde vakgebieden.

  Duur

  Het symposium duurt van 10.00-16.00 uur.

 • Programma

  In dit symposium behandelen we alle aspecten van VPI, met referentie naar de meest recente literatuur en veel ruimte voor het stellen van vragen aan een panel van experts. Tijdens de casusbesprekingen stellen we de inbreng van deelnemers zeer op prijs, met name ook om te toetsen of er consensus is over de diagnostiek en behandeling binnen Nederland.    

  10:00  Welkom en introductie    
  10.15  Start programma
  13.30  Lunch  
  14.30  Vervolg programma
  16.00  Afsluiting

  Bekijk ook het uitgebreide programma.

  Locatie
  Het symposium vindt online plaats in het UMCG. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om het symposium fysiek bij te wonen. 
  Ontvangst: Blauwe patio
  Programma: Blauwe zaal

  Sprekers

  Prof. dr. J.D.  Blankensteijn, vaatchirurg, Amsterdam UMC 
  Dr. R.P.H. Bokkers, interventieradioloog, UMCG
  Prof. dr. N. Chakfe, vascular surgeon, University de Strasbourg
  Dr. I.J.E. Kouijzer, internist-infectioloog, Radboud MC
  Dr. D.J.  Mulder, vasculair internist, UMCG
  Dr. B.R. Saleem, vaatchirurg, UMCG 
  Prof. dr. R.H.J.A. Slart, nucleair geneeskundige, UMCG  
  Prof. dr. J.P.P.M. de Vries, vaatchirurg, UMCG
  Dr. M. Wouthuyzen, infectioloog, UMCG
  Dr. K.K. Yeung, vaatchirurg, Amsterdam UMC 
  Dr. E. Yusuf, arts microbioloog, Erasmus MC, Rotterdam
  Prof. dr. C.J.A.M. Zeebregts, vaatchirurg, UMCG 

  Accreditatie

  Het programma is geaccrediteerd bij de NVVH, NVNG, NIV, VNIVD en de NVMM met 4 punten. Accreditatie is aangevraagd bij de NAPA en de VSR.

  Organisatie

  Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden in samenwerking met de afdeling Vaatchirurgie. 
  Het symposium komt mede tot stand dankzij bijdragen van de firma’s LeMaitre en BioIntegral Surgical.

  Programmacommissie 
  Dr. B.R. Saleem, vaatchirurg, UMCG 
  Prof. dr. J.P.P.M. de Vries, vaatchirurg, UMCG
  Prof. dr. C.J.A.M. Zeebregts, vaatchirurg, UMCG 

 • Kosten

  Deelname aan dit symposium kost:
  € 100,- voor medici (fysieke deelname)
  € 100,- voor medici (online deelname)
  € 75,- voor Aios, PA's, VS en overige zorgprofessionals (fysieke deelname)
  € 75,- voor Aios, PA's VS en overige zorgprofessionals (online deelname)

  De kosten voor deelname zijn onder voorbehoud. Inclusief koffie, thee, lunch en borrel bij fysieke deelname. U kunt online (via IDEAL of credit card) betalen. Voor UMCG-medewerkers geldt zij dat ook via kostenplaats kunnen betalen.

  Inschrijving

  U kunt zich tot 23 juni inschrijven voor fysieke deelname en tot 5 juli voor online deelname. De fysieke deelname is aan een maximum aantal gebonden. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 23 juni voor fysieke deelname en tot 5 juli voor online deelname. In dat geval worden administratiekosten (€ 15,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.
   

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postacademisch Onderwijs
  (t) 050 – 3612755  (e) c.w.verver@umcg.nl