SENZA-methodiek

Periode:
Soort cursus:
Training

In deze training leer je wat normale reacties kunnen zijn op een abnormale, ingrijpende gebeurtenis én hoe binnen een team een ingrijpende gebeurtenis adequaat besproken kan worden. Dat gebeurt aan de hand van het interactief doornemen van de verschillende stappen van de SENZA-methode.

SENZA is een vaste structuur om kort na een ingrijpende gebeurtenis met het team samen stoom af te blazen. De letters in SENZA staan voor de vijf stappen van een teamgesprek na een ingrijpende gebeurtenis:  
- Samen starten
- Ervaringen delen
- Normaliseren van stressreactie
- Zelfzorg stimuleren
- Afspraken maken.

De SENZA-methode richt zich expliciet níet op medisch inhoudelijke debriefing (wat ging medisch gezien goed/wat kon beter). 

 • Doelgroep

  Zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, paramedici) die in teamverband ingrijpende gebeurtenissen kunnen meemaken.

  Let op! Je kunt je alleen als team/afdeling inschrijven met minimaal 4 en maximaal 16 personen.

  Doel

  Na afloop van deze training:
  • kun je ingrijpende gebeurtenissen en signalen van acute stressreacties herkennen bij jezelf en teamleden
  • heb je kennis van het belang van zelfzorg na een ingrijpende gebeurtenis en van verschillende manieren om dit in de praktijk toe te passen
  • ken je de SENZA-methode, als hulpmiddel om jezelf en het team veerkrachtig en inzetbaar te houden (binnen het team)
  • heb je kennis van de beschikbare ondersteuning vanuit het UMCG en hoe en wanneer teamleden hier naar toe te geleiden (ondersteuning buiten het team). 
  • kun je als gespreksleider een gesprek starten en begeleiden volgens de SENZA-methode
  • heb je verschillende active listening skills geleerd die je volgens SENZA-methode kunt toepassen

 • Programma

  Voorafgaand aan de training volgt u een e-learning met korte uitleg, een video en enkele toetsende vragen.

  Programma
  14.00    Ontvangst met koffie/thee
  14.05    Opening en voorstellen
  14.10    SENZA: teamgesprek bij ingrijpende gebeurtenissen. 
  14.50    Pauze
  15.00    Oefenen met SENZA
  15.50    Afsluiting, reflectie en hoe past u SENZA toe op uw eigen werkplek?
  16.00    Einde

  Locatie 
  Onderwijscentrum UMCG

  Docent

  Hidde Kleijer, aios Psychiatrie
  Gwen Maes, aios Psychiatrie
  Lise van Meer, aios Psychiatrie
  Gijs Roelandt, aios Psychiatrie
  Mascha Linszen, aios Psychiatrie
  Niels van den Beek, aios Psychiatrie
  Marieke Eldering, psychiater
  Catheleine van Driel, psychiater
  Atze Dijkstra, verpleegkundige
  Iris Tholen, verpleegkundige
  Dorothé Vessies, psycholoog, vertrouwenspersoon UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij het ABAN, VenVN, VSR en de NAPA. U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat. 
   

  Organisatie

  Afdeling Psychiatrie UMCG, in samenwerking met de afdeling Centrum Bij- en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

 • Kosten

  Deelname aan deze training kost € 175,- per persoon. Voor UMCG-medewerkers geldt dat zij ook via kostenplaats kunnen betalen.

  Inschrijving

  Je kunt je tot twee weken voorafgaand aan de training als afdeling/team aanmelden door een mail te sturen naar [email protected], o.v.v. aanmelding SENZA training 14 november. Graag in de mail vermelden met hoeveel personen je je wilt aanmelden (minimaal 4 en maximaal 16 personen).

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG
  Centrum voor Bij- en Nascholing
  (e) [email protected]