SENZA-methodiek

Periode:
Soort cursus:
Training

In deze training leer je wat normale reacties kunnen zijn op een abnormale, ingrijpende gebeurtenis én hoe binnen een team een ingrijpende gebeurtenis adequaat besproken kan worden. Dat gebeurt aan de hand van het interactief doornemen van de verschillende stappen van de SENZA-methode.

SENZA is een vaste structuur om kort na een ingrijpende gebeurtenis met het team samen stoom af te blazen. De letters in SENZA staan voor de vijf stappen van een teamgesprek na een ingrijpende gebeurtenis:  
- Samen starten
- Ervaringen delen
- Normaliseren van stressreactie
- Zelfzorg stimuleren
- Afspraken maken.

De SENZA-methode richt zich expliciet níet op medisch inhoudelijke debriefing (wat ging medisch gezien goed/wat kon beter). 

 • Doelgroep

  Zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, paramedici) die in teamverband ingrijpende gebeurtenissen kunnen meemaken.

  Let op! Je kunt je alleen als team/afdeling inschrijven met minimaal 4 en maximaal 16 personen. De voorkeur gaat uit naar een multidisciplinair team.

  Doel

  Na afloop van deze training:
  • kun je ingrijpende gebeurtenissen en signalen van acute stressreacties herkennen bij jezelf en teamleden
  • heb je kennis van het belang van zelfzorg na een ingrijpende gebeurtenis en van verschillende manieren om dit in de praktijk toe te passen
  • ken je de SENZA-methode, als hulpmiddel om jezelf en het team veerkrachtig en inzetbaar te houden (binnen het team)
  • heb je kennis van de beschikbare ondersteuning vanuit het UMCG en hoe en wanneer teamleden hier naar toe te geleiden (ondersteuning buiten het team). 
  • kun je als gespreksleider een gesprek starten en begeleiden volgens de SENZA-methode
  • heb je verschillende active listening skills geleerd die je volgens SENZA-methode kunt toepassen

  Duur

  De training duurt twee uren.

 • Programma

  Voorafgaand aan de training volgt u een e-learning met korte uitleg, een video en enkele toetsende vragen.

  Programma
  • Ontvangst met koffie/thee
  • Opening en voorstellen
  • SENZA: teamgesprek bij ingrijpende gebeurtenissen
  • Pauze
  • Oefenen met SENZA
  • Afsluiting, reflectie en hoe past u SENZA toe op uw eigen werkplek?
  • Einde

  Locatie 
  Onderwijscentrum UMCG

  Docent

  Atze Dijkstra, verpleegkundige
  Catheleine van Driel, psychiater
  Stella Druiven, aios psychiatrie
  Marieke Eldering, psychiater
  Jolien Kik, aios psychiatrie 
  Hidde Kleijer, aios psychiatrie
  Manon Koops, verpleegkundig specialist
  Mascha Linszen, aios psychiatrie   
  Gwen Maes, aios psychiatrie
  Lise van Meer, aios psychiatrie
  Gerben Neef, verpleegkundige
  Willemijn van Rijt, aios psychiatrie
  Gijs Roelandt, aios psychiatrie
  Olga Schmahl, aios psychiatrie
  Kim Thomas,  patientondersteuner

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij het ABAN, VenVN, VSR en de NAPA. U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat. 

  Organisatie

  Afdeling Psychiatrie UMCG, in samenwerking met de afdeling Centrum Bij- en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

 • Kosten

  Deelname aan deze training kost € 175,- per persoon. Voor UMCG-medewerkers geldt dat zij ook via kostenplaats kunnen betalen.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG
  Centrum voor Bij- en Nascholing
  (e) [email protected]