Reiniging en desinfectie flexibele endoscopen

Periode:
T/M
Soort cursus:
Cursus

Flexibele endoscopen worden vaak gebruikt, zowel voor diagnostiek als behandeling. Het zijn ingenieuze maar ook complexe instrumenten, die bij gebruik vervuild raken met zowel patiëntmateriaal als micro-organismen. Als een endoscoop na gebruik niet adequaat wordt gereinigd en gedesinfecteerd, kan dat leiden tot onnodige risico’s bij een volgende patiënt, zoals een besmetting of infectie. In deze cursus gaan we in op al die aspecten die van belang zijn bij een verantwoorde en veilige omgang met, en de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen.

 • Doelgroep

  Medewerkers die werkzaam zijn of gaan worden als specifieke functionaris op het gebied van reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen.

  Doel

  Na afloop van deze cursus:
  • beschik je over een goede basiskennis over het kritische proces rondom de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen
  • heb je vaardigheden en competenties ontwikkeld waardoor je je taken op een hoger niveau kunt uitvoeren

  Duur

  De cursus bestaat uit 3 lesdagen.

 • Programma

  Cursusdata
  13 september 2021
  4 oktober 2021
  1 november 2021

  Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Infectieleer en de besmettingsketen
  • Infectieproblematiek bij endoscopen
  • Reiniging, desinfectie en sterilisatie
  • De techniek en werking van een endoscoop
  • Reprocessing flexibele endoscopen
  • Wet -en regelgeving
  • Kwaliteitsborging
  • Communicatieve aspecten tijdens het werk

  Kenmerkend voor de cursus is de integratie van theorie en praktijk, onder andere door voorbereidende praktijkopdrachten en verwerkingsopdrachten.

  Locatie
  Meer informatie over de locatie volgt.

  Docent

  • Deskundigen op het gebied van infectiepreventie en wet- en regelgeving
  • Vakdocenten met specifieke kennis van het lesonderwerp

  De cursus is onafhankelijk; niet gebonden aan een bepaalde leverancier of fabrikant van flexibele endoscopen, endoscopenwasmachines of aanverwante materialen.

  Accreditatie

  Accreditatie wordt aangevraagd bij de Sterilisatie Vereniging Nederland. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

 • Toelating

  Voor de duur van de cursus beschik je over een relevante leerwerkplek.

  Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 550,- per persoon. Inclusief koffie/thee.

  Inschrijving:

  Deelname aan deze cursus is aan een minimum (8) en een maximum aantal (20) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl