Regie bij verminderde inzetbaarheid

Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Training

Een leven lang werken in goede gezondheid willen we allemaal. Maar wat nu als dat niet vanzelfsprekend is en je te maken krijgt met verminderde inzetbaarheid? Hoe kun je dan als leidinggevende op een positieve manier in gesprek gaan met je medewerker en samen op zoek gaat naar mogelijkheden voor re-integratie en duurzame inzetbaarheid? Hoe geef je in zo’n situatie je medewerker ruimte voor eigen regie om weer optimaal te kunnen functioneren? Wat is hierin jouw verantwoordelijkheid en die van je medewerker? Hoe kun je deskundig advies krijgen zonder dat je de grip op de besluitvorming kwijtraakt?

 • Doelgroep

  Leidinggevenden in het UMCG

  Doel

  Na afloop van deze training:

  • heb je inzicht in de verschillende manieren om te kijken naar verzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • ben je je bewust van je eigen normen & waarden ten aanzien van verminderde inzetbaarheid en ziekte;
  • heb je geleerd om verzuim- en reïntegratievraagstukken te analyseren en te vertalen naar concrete aandachtspunten om het functioneren te verbeteren;
  • ben je je bewust van je eigen rol en verantwoordelijkheid als leidinggevende bij verminderde inzetbaarheid en heb je handvatten hoe je deze in de praktijk kunt brengen;
  • heb je geleerd hoe je op een motiverende manier in gesprek gaat over duurzame inzetbaarheid.

  Duur

  Deze training bestaat uit drie dagdelen.

 • Programma

  In deze training leer je je persoonlijke invloed (regie) op vraagstukken over verminderde inzetbaarheid en arbeidsongeschiktheidsvraagstukken te versterken. De nadruk ligt op jouw eigen gedrag en op het gesprek over verminderde inzetbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Er is veel ruimte voor interactie en het inbrengen van eigen voorbeelden. Je ontvangt bij deelname ook het boek 'Ziekteverzuim bestaat niet'. 

  Dag 1 |  Inclusief lunch
  • Wat is verminderde inzetbaarheid en wat is het niet?
  • Wet Verbetering Poortwachter en Protocol verminderde inzetbaarheid (PVI)
  • 'Regisseren' proces verminderde inzetbaarheid
  • Aan de slag met eigen praktijksituaties

  Dag 2 | 09.00-12.30 uur
  • Het gesprek ‘van verminderde – naar duurzame inzetbaarheid’
  • Gespreksvaardigheden oefenen met een trainingsacteur

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Docent

  John Bakker, arbeidskundig adviseur, Dienst Arbeid & Gezondheid, UMCG
  Willemien van de Werken, arbeidskundig adviseur, Dienst Arbeid & Gezondheid, UMCG
  Anna Yedema, opleidingsadviseur/trainer, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, UMCG
  Janneke Carrière, adviseur, trainer, coach, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, UMCG

 • Kosten

  Deelnamekosten ad € 525,- worden gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget.

  Inschrijving

  1. Log in op het LMS, de link leidt je rechtstreeks naar de juiste cursuspagina
  2. Klik op 'Inschrijven'
  3. Schrijf je in voor de cursus bij 'Onderdelen/Events'. 

  Deelname aan deze cursus is aan een minimum (5) en een maximum aantal (6) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

  Inhoudelijke vragen:
  Mw. J. (Janneke) Carrière, opleidingsadviseur
  (t) 050 361 4285 (e) j.carriere-bokma@umcg.nl

  Overige vragen:
  Mw. M. (Melanie) Dellebarre, Planning & Organisatie 
  (t) 050-3610126 (e) trainingencoaching@umcg.nl