Refereerbijeenkomst Consortium Psychiatrie

Periode:
Soort cursus:
Lezing

Vijf arts-assistenten presenteren hun eindreferaat in het gezelschap van de opleider, collega’s en eventuele familie/vrienden. De bijeenkomst wordt afgesloten met een prikkelende voordracht ‘Over-lijden’.

 • Doelgroep

  Psychiaters, aios en verpleegkundig specialisten GGz

 • Programma

  15.30  Ontvangst met koffie en thee
  16.00  Opening
  16.15  Start programma
  17.45  Pauze met warm buffet
  19.00  Vervolg programma
  21.00  Afsluiting

  Bekijk ook het uitgebreide programma.

  Locatie
  De nascholingsbijeenkomst vindt plaats in het UMCG.
  Ontvangst: Personeelsrestaurant (intern UMCG-adres: Fonteinstraat 10)
  Programma: Lokaal 16 (intern UMCG-adres: Winkelstraat 1, 2e verdieping)

  Sprekers

  T.O. Dolstra, arts-assistent UMCG
  J.N. Hildering, arts-assistent Dimence
  M.D. Oosterhoff, psychiater Accare 
  J.J. Polak, arts-assistent GGZ Drenthe
  H.M. Schuppert, psychiater kinder- en jeugdpsychiatrie Accare
  C.M.F. Vanmechelen, psychiater Expertisecentrum Euthanasie 
  M. Verachtert, arts-assistent Accare
  S.E. Vink, arts-assistent Lentis

  Geen van de sprekers heeft aanmerkelijk belang.
   

  Accreditatie

  Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP en het VSR.

  Organisatie

  Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG in samenwerking met het Opleidingsconsortium Noord-Nederland en het Universitair Centrum Psychiatrie UMCG

 • Kosten

  Deelname aan de nascholingsbijeenkomst kost:
  € 75,- voor psychiaters en andere artsen
  € 70,- voor verpleegkundig specialisten en overige zorgprofessionals

  Dit is inclusief warm buffet.

  Deelname voor opleiders en aios van het Opleidingsconsortium Noord-Nederland en gasten van de aios die een referaat houden is gratis (inclusief warm buffet). Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk.

  Inschrijving

  U kunt zich tot 7 november 2022 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 7 november 2022. In dat geval worden administratiekosten
  (€ 15,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.
   

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postacademisch Onderwijs
  (t) 050-36 11402 (e) paog@umcg.nl