Refereeravond eerstelijn: Ouderengeneeskunde en afscheid Bert Tent

Refereeravond/klinische avond
Periode:
Soort cursus:
Cursus

De avond staat in het teken van de samenwerking tussen het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) en de verwijzers uit de eerstelijn. Tijdens deze avond maakt u kennis met de nieuwe internisten ouderengeneeskunde en klinisch geriaters. U wordt door hen bijgepraat over de expertise van het UCO. Zij wisselen ook graag met u van gedachten over de wensen ten aanzien van de samenwerking.
We gaan daarnaast kort in op de behoefte aan regie-ondersteuning en de rol van het UCO hierin vanuit het ziekenhuis. Dit is met name van belang voor patiënten met multimorbiditeit die bij meerdere specialisten in het ziekenhuis komen.
Op basis van een casus uit de huisartspraktijk wordt de acuut zieke oudere patiënt besproken. Er kan sprake zijn van een atypische ziektepresentatie: wat zijn de valkuilen? En herkent u een geriatrisch syndroom? Na de pauze staat het onderwerp polyfarmacie op het programma. 

En aan het einde van de avond is het woord uiteraard aan Bert Tent. Hem kennende zal hij zijn visie geven over UMCG-nascholing voor de eerstelijn en communicatie vanuit het UMCG richting de eerstelijns verwijzers. Na het slotwoord kunnen we dan virtueel met elkaar het glas heffen en Bert uitzwaaien!

 • Doelgroep

  Huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde en aios uit genoemde vakgebieden.

 • Programma

  18.45  Inloggen voor online deelnemers
  19.00  Start programma
  21.00  Einde programma

  Bekijk ook het uitgebreide programma.

  Locatie

  De refereeravond vindt online plaats. Nadere informatie ontvangt u na inschrijving.

  Sprekers

  Dr. M.E.A. van Eersel, internist ouderengeneeskunde, Universitair Centrum Ouderengeneeskunde UMCG
  Prof. dr. R.O.B. Gans, afdelingshoofd Interne Geneeskunde UMCG
  Prof. dr. B. van Munster, internist ouderengeneeskunde/klinisch geriater en afdelingshoofd, Universitair Centrum Ouderengeneeskunde UMCG
  Prof. dr. N.D. Scherpbier, afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde UMCG
  M.R. Spit, directeur Strategie&Beleid, UMCG 
  B. Tent, huisarts en transmuraal coördinator, UMCG
  J. Woudstra, klinisch geriater, Universitair Centrum Ouderengeneeskunde, UMCG

  Accreditatie

  Het programma is geaccrediteerd door ABC1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) met 2 punten. Accreditatie wordt aangevraagd bij het VSR.

 • Kosten

  Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Inschrijven is wel noodzakelijk.

  Inschrijving

  U kunt zich inschrijven tot 28 september 2021.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Postacademisch Onderwijs
  (t) (050) 361 14 02 (e) paog@umcg.nl