Recovery na sedatie / analgesie (PSA) buiten de operatiekamer

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

De richtlijn sedatie/analgesie (PSA) buiten de operatiekamer stelt aanvullende eisen aan verpleegkundigen die zorgdragen voor patiënten tijdens de recoveryfase na een PSA met lichte tot diepe sedatie:
- het kunnen beoordelen en interpreteren van sedatiediepte
- het garanderen van noodzakelijke monitoring van vitale parameters
- het kunnen beoordelen en interpreteren van de monitorgegevens
- geschoold zijn in de eigenschappen en neveneffecten van de toegepaste medicatie
- het kennen en beheersen van technieken bedoeld om een open luchtweg te garanderen, masker-/ballonademing te verrichten en een diepe bradycardie of asystolie te behandelen.
Het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden ontwikkelde een cursus om verpleegkundigen van de nodige aanvullende kennis en vaardigheden te voorzien.

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen werkzaam op buitenlocaties binnen het ziekenhuis die zorgdragen voor genoemde patiënten.

 • Programma

  De cursus bestaat uit theoretische en praktische componenten (oefening in het skills center). Hierbij zal -waar mogelijk- praktijkrelevante problematiek als uitgangspunt dienen.

  Accreditatie

  Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vindt u in het online Kwaliteitsregister. Bij het succesvol afsluiten van deze cursus ontvangt u een certificaat.

 • Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: sonh@umcg.nl, dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl