Prospectieve risicoanalyse

Kennen, snappen, doen
Kennen, snappen, doen
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Het UMCG heeft de expertise, de middelen en de organisatie om patiënten te helpen die elders niet geholpen kunnen worden. Wij zijn er voor de echt ernstig zieke patiënten met meestal verschillende en/of uitzonderlijke aandoeningen. Dat dat risico’s met zich meebrengt mag duidelijk zijn. Patiënten, toezichthouders, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden verwachten echter, dat we die risico’s beheersen, onder controle hebben. Risicobeheersing heeft niet als doel alle risico’s uit te bannen, maar ze optimaal te beheersen. Met beheersmaatregelen die in verhouding staan tot het risico. Optimaal beheerste risico’s zorgen voor een optimaal werkproces. Dat is beter voor de patiënt en beter voor ons.

 • Doelgroep

  UMCG-ers die een risicoanalyse gaan begeleiden (zoals stafmedewerkers, verpleegkundigen, technici, inkopers, etc.)

  Doel

  Na afloop van deze training kunt u:
  - doelen en werkwijze prospectieve risicoanalyse toelichten
  - relatie met kwaliteitsmanagement benoemen
  - valkuilen en voorzorgsmaatregelen beschrijven
  - kennis van hulpmiddelen/ formats bezitten
  - proces in stappen uitwerken
  - risicoanalyse voorbereiden
  - risicoanalyse inleiden en toelichten
  - risicoanalyse in tabel vastleggen
  - uitkomsten in een verslag weergeven
  - proces evalueren en lering trekken (zelfreflectie)

  Duur

  De training bestaat uit drie blokken. Het eerste blok duurt drie uren, het tweede en derde blok duren elk twee uren.

 • Programma

  Cursusdata
  Meer informatie over de cursusdata volgt.

  De training bestaat uit training-on-the-job. Tijdens de training wordt u geholpen bij het zelfstandig uitvoeren van een risicoanalyse.

  Praktijkopdracht blok 1: Opdrachtbespreking over het begeleiden van een risicoanalyse theorie en syllabi bestuderen
  Blok 1: Voorbereiding op het uitwerken van een proces
  - introductie, overzicht 
  - methode
  - proces uitwerken in stappen

  Praktijkopdracht blok 2: het proces uitwerken in deelstappen 
  Blok 2: Voorbereiding op het begeleiden van een risicoanalyse
  - terugkoppeling
  - methode risicoanalyse
  - organiseren, begeleiden, vastleggen

  Praktijkopdracht blok 3: een risicoanalyse begeleiden
  Blok 3: evaluatie en afronding
  - terugkoppeling
  - verslaglegging
  - ervaringen bespreken en uitwisselen

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Docent

  Dhr. A.G. Geerts, 
  risicomanager UMCG a.i.

  Mw. S. Haan
  stafadviseur UMC-staf, Patiëntenzorg

  Accreditatie

  Na afloop van het derde blok ontvangt u een bewijs van deelname met het aantal deskundigheidsbevorderende punten dat deze cursus oplevert.

 • Toelating

  U heeft (van de afdelingsleiding) een opdracht gekregen voor de uitvoering van een prospectieve risicoanalyse waarvan het onderwerp bekend is. Voor een eerste analyse is een verandering van werkwijze of het gebruik van een nieuw apparaat of een nieuwe techniek een geschikt onderwerp.

  Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Meld je dan aan als volger van deze training in het LMS:
  1. Schrijf je in op de cursus 
  2. Klik op 'Hou me op de hoogte'
  3. Je ontvangt een notificatie zodra er nieuwe data beschikbaar zijn

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]