PROSA: van angst naar vertrouwen

Datum:
MEERDERE STARTDATA 2022
Soort cursus:
Cursus

Voor veel kinderen en ouders leidt een bezoek aan het ziekenhuis tot stress, spanningen en angst. Om nog maar te zwijgen van het effect dat een pijnlijke verrichting in het ziekenhuis kan hebben. In steeds meer ziekenhuizen in Nederland wordt gewerkt vanuit de gedachte van PROSA. Oorspronkelijk een afkorting voor procedurele sedatie, maar inmiddels is het een methode die wordt ingezet om angst, pijn en stress in de ziekenhuissetting tot een minimum te beperken. Maar wat is PROSA precies? Welke technieken worden gebruikt binnen PROSA en hoe worden ze ingezet? Vragen waarop in deze scholing antwoord wordt gegeven. De nadruk binnen de training ligt op het belang van taalgebruik: woorden kunnen namelijk een krachtige behandeling zijn, maar een behandeling ook teniet doen.

Let op: deze scholing is uitsluitend toegankelijk voor UMCG-medewerkers die te maken hebben met zorg voor kinderen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor kinderartsen uit andere ziekenhuizen.

 • Doelgroep

  Alle zorgprofessionals in het UMCG die te maken hebben met zorg voor kinderen en kinderartsen uit andere ziekenhuizen.

  Doel

  Na afloop van deze training:

  • weet u wat bedoeld wordt met de term PROSA
  • kent u de meerwaarde van PROSA in de ziekenhuissetting
  • weet u welke technieken binnen PROSA toegepast worden
  • kent u de kracht van taal
  • heeft u zinnen geleerd die binnen PROSA ingezet kunnen worden in de ziekenhuissetting
 • Programma

  Deze scholing wordt op meerdere momenten georganiseerd:
  Vrijdag 7 oktober 2022
  Dinsdag 25 oktober 2022

  Programma 
  08.15    Inloop, registratie en plakken EMLA
  08.30    Start programma 
  10.45    Pauze
  11.00    Vervolg programma
  13.00    Lunch
  13.45    Vervolg programma
  15.45    Pauze
  16.00    Vervolg programma
  17.00    Afsluiting

  Bekijk ook het uitgebreide programma.

  Startbijeenkomst 7 april gemist en beoordeling
  Indien u de startbijeenkomst van 7 april 2021 niet heeft bijgewoond, dan bevelen we aan om de opname van deze bijeenkomst voorafgaande aan de training te bekijken. Dit kan via het LMS (druk op de groene knop met de tekst 'Automatische login'). Na het volgen van de training kunt u vervolgens zelf in het LMS aangeven dat u aan de eisen voldaan heeft. U krijgt daarmee een vermelding in uw kwaliteitspaspoort. 

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG. Nadere informatie ontvangt u na aanmelding.

  Sprekers

  J. Abma, kinderverpleegkundige, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  E.M. Groeneveld, verpleegkundige sociale pediatrie, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG 
  E.A. Klompmaker, medisch pedagogisch medewerker, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  T. Kuindersma, kinderarts/fellow sociale pediatrie, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  W.J. van Veen, kinderarts/fellow sociale pediatrie, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  Dr. M.J. van Vliet, kinderarts sociale pediatrie, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG

  Accreditatie

  Het programma is geaccrediteerd door de NVK, het Kwaliteitsregister V&V en het VSR. U ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

  Organisatie

  Beatrix Kinderziekenhuis UMCG in samenwerking Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.

 • Kosten

  Voor medewerkers van het Beatrix Kinderziekenhuis (kinderartsen uitgezonderd) geldt dat de deelnamekosten worden gedragen door de afdeling. Voor overige deelnemers gelden de volgende tarieven:

  € 325,- voor kinderartsen en andere medisch specialisten in het UMCG
  € 125,-  voor overige zorgmedewerkers in het UMCG die te maken hebben met zorg voor kinderen

  Inclusief koffie, thee en lunch. U kunt online (via IDEAL) of via kostenplaats betalen.

  Inschrijving

  Deelname per training is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. U kunt zich tot een week voorafgaande aan de training inschrijven. Voor kinderartsen, andere medisch specialisten en overige deelnemers geldt dat annulering mogelijk is tot een week voorafgaande aan de training. In dat geval worden administratiekosten (€ 15 ,-) in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voorafgaande aan de training is geen restitutie mogelijk.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden 
  Postacademisch Onderwijs
  (t) 050-3611402 (e) paog@umcg.nl

  Andere vragen: Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  Joke Versteeg(e) j.m.versteeg@umcg.nl