PROSA: van angst naar vertrouwen

Meerdere data voorjaar 2021
Datum:
MEERDERE DATA 2021
Soort cursus:
Cursus

Voor veel kinderen en ouders leidt een bezoek aan het ziekenhuis tot stress, spanningen en angst. Om nog maar te zwijgen van het effect dat een pijnlijke verrichting in het ziekenhuis kan hebben. In steeds meer ziekenhuizen in Nederland wordt gewerkt vanuit de gedachte van PROSA. Oorspronkelijk een afkorting voor procedurele sedatie, maar inmiddels is het een methode die wordt ingezet om angst, pijn en stress in de ziekenhuissetting tot een minimum te beperken. Maar wat is PROSA precies? Welke technieken worden gebruikt binnen PROSA en hoe worden ze ingezet? Vragen waarop in deze scholing antwoord wordt gegeven. De nadruk binnen de training ligt op het belang van taalgebruik: woorden kunnen namelijk een krachtige behandeling zijn, maar een behandeling ook teniet doen.

Let op: deze scholing is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG.

 • Doelgroep

  Zorgprofessionals van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG.

  Doel

  Na afloop van deze scholing:

  • weet u wat bedoeld wordt met de term PROSA
  • kent u de meerwaarde van PROSA in de ziekenhuissetting
  • weet u welke technieken binnen PROSA toegepast worden
  • kent u de kracht van taal
  • heeft u zinnen geleerd die binnen PROSA ingezet kunnen worden in de ziekenhuissetting
 • Programma

  Deze scholing start op meerdere momenten:
  21 mei 2021
  1 juni 2021
  4 juni 2021
  14 juni 2021
  19 juni 2021

  Programma

  08.45/12.45/17.45    Inloggen
  09.00/13.00/18.00    Introductie PROSA
  10.00/14.00/19.00    De kracht van taal
  11.00/15.00/20.00    Pauze
  11.15/15.15/20.15    Krachtig taalgebruik in de praktijk 
  13.00/17.00/22.00    Einde

  Locatie

  De scholing vindt zolang de UMCG-maatregelen rondom het fysieke onderwijs gelden online plaats. Nadere informatie ontvangt u na aanmelding.

  Sprekers

  E.M. Groeneveld, verpleegkundige sociale pediatrie, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG 
  A. Klompmaker, medisch pedagogisch medewerker, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  T. Kuindersma, kinderarts/fellow sociale pediatrie, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  W,J. van Veen, kinderarts/fellow sociale pediatrie, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  Dr. M.J. van Vliet, kinderarts sociale pediatrie, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG

  Accreditatie

  Het programma is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V met 4 punten en door de NVK met 3 punten. Accreditatie is aangevraagd bij het VSR. U ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

  Organisatie

  Beatrix Kinderziekenhuis UMCG in samenwerking Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.

 • Kosten

  Deelname aan deze scholing kost € 175,- per persoon voor kinderartsen. Voor andere zorgmedewerkers geldt dat de deelnamekosten worden gedragen door de afdeling.

  Inschrijving:

  Deelname per training is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden 
  Postacademisch Onderwijs
  (t) 050-3611402 (e) paog@umcg.nl

  Andere vragen: Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  Joke Versteeg(e) j.m.versteeg@umcg.nl