PROSA: van angst naar vertrouwen

Datum:
MEERDERE DATA NAJAAR 2021
Soort cursus:
Cursus

Voor veel kinderen en ouders leidt een bezoek aan het ziekenhuis tot stress, spanningen en angst. Om nog maar te zwijgen van het effect dat een pijnlijke verrichting in het ziekenhuis kan hebben. In steeds meer ziekenhuizen in Nederland wordt gewerkt vanuit de gedachte van PROSA. Oorspronkelijk een afkorting voor procedurele sedatie, maar inmiddels is het een methode die wordt ingezet om angst, pijn en stress in de ziekenhuissetting tot een minimum te beperken. Maar wat is PROSA precies? Welke technieken worden gebruikt binnen PROSA en hoe worden ze ingezet? Vragen waarop in deze scholing antwoord wordt gegeven. De nadruk binnen de training ligt op het belang van taalgebruik: woorden kunnen namelijk een krachtige behandeling zijn, maar een behandeling ook teniet doen.

Let op: deze scholing is uitsluitend toegankelijk voor UMCG-medewerkers.

 • Doelgroep

  Alle zorgprofessionals in het UMCG die te maken hebben met zorg voor kinderen.

  Doel

  Na afloop van deze scholing:

  • weet u wat bedoeld wordt met de term PROSA
  • kent u de meerwaarde van PROSA in de ziekenhuissetting
  • weet u welke technieken binnen PROSA toegepast worden
  • kent u de kracht van taal
  • heeft u zinnen geleerd die binnen PROSA ingezet kunnen worden in de ziekenhuissetting
 • Programma

  Let op: deze scholing is uitsluitend toegankelijk voor UMCG-medewerkers.

  Deze scholing wordt op meerdere momenten georganiseerd: 
  8 september 2021 - 09.00-17.00 uur
  17 september 2021 - 09.00-17.00 uur
  6 oktober 2021 - 09.00-17.00 uur
  27 oktober 2021 - 09.00-17.00 uur
  17 november 2021 - 09.00-17.00 uur
  22 november 2021 - 09.00-17.00 uur
  26 november 2021 - 09.00-17.00 uur
  30 november 2021 - 09.00-17.00 uur
  17 december 2021 - 09.00-17.00 uur
  20 december 2021 - 09.00-17.00 uur

  Startbijeenkomst 7 april gemist en beoordeling
  Indien u de startbijeenkomst van 7 april 2021 niet heeft bijgewoond, dan bevelen we aan om de opname van deze bijeenkomst voorafgaande aan de training te bekijken. Dit kan via het LMS (druk op de groene knop met de tekst 'Automatische login'). Na het volgen van de training kunt u vervolgens zelf in het LMS aangeven dat u aan de eisen voldaan heeft. U krijgt daarmee een vermelding in uw kwaliteitspaspoort. 

  Locatie

  De training vindt plaats in het Onderwijscentrum. Nadere informatie ontvangt u na aanmelding.

  Sprekers

  E.M. Groeneveld, verpleegkundige sociale pediatrie, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG 
  A. Klompmaker, medisch pedagogisch medewerker, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  T. Kuindersma, kinderarts/fellow sociale pediatrie, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  W.J. van Veen, kinderarts/fellow sociale pediatrie, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  Dr. M.J. van Vliet, kinderarts sociale pediatrie, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG

  Accreditatie

  Het programma is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V.  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij de NVK en het VSR.

  Organisatie

  Beatrix Kinderziekenhuis UMCG in samenwerking Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.

 • Kosten

  Voor medewerkers van het Beatrix Kinderziekenhuis (kinderartsen uitgezonderd) geldt dat de deelnamekosten worden gedragen door de afdeling. Voor overige deelnemers gelden de volgende tarieven:

  € 325,- voor kinderartsen en andere medisch specialisten in het UMCG
  € 125,-  voor andere zorgmedewerkers in het UMCG

  Inclusief koffie, thee en lunch. U kunt online (via IDEAL) of via kostenplaats betalen.

  Inschrijving

  Deelname per training is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot een week voorafgaande aan de training. In dat geval worden administratiekosten (€ 15 ,-) in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voorafgaande aan de training is geen restitutie mogelijk.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden 
  Postacademisch Onderwijs
  (t) 050-3611402 (e) paog@umcg.nl

  Andere vragen: Beatrix Kinderziekenhuis UMCG
  Joke Versteeg(e) j.m.versteeg@umcg.nl