Opfriscursus stralingsbescherming voor tandarts, orthodontist & MKA-chirurg

Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming - Tandheelkunde (TMS-THK)
Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming - Tandheelkunde (TMS-THK)
Periode:
Soort cursus:
Cursus

Uit onderzoek van de ANVS blijkt dat ruwweg een derde van de tandartspraktijken één of meerdere zaken, (vaak) in relatie tot (stralings)deskundigheid of vergunning/registratie, niet op orde heeft.

In samenwerking met het Groningen Academy for Radiation Protection bieden wij de opfriscursus Stralingsbescherming voor tandartsen/orthodontisten aan. Deze cursus is te combineren met Toezichthouder stralingsbescherming – tandheelkunde (basis).

 • Doelgroep

  tandartsen, orthodontisten, MKA-chirurgen, AIOS.

  Doel

  Het doel van deze cursus is het opfrissen van de kennis die nodig is om zelfstandig de veiligheidssituatie van werknemer èn patiënt bij het werken met ioniserende straling in de tandartspraktijk te kunnen beoordelen. Tevens wordt beoogd de kennis die de overheid stelt aan het in bezit hebben en gebruiken van eenvoudige röntgentoestellen voor tandheelkundige diagnostiek te actualiseren. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de huidige wetgeving en de inhoud van de voorgeschreven risicoanalyses. 

  Duur

  4 uur

 • Programma

  De opfriscursus wordt door de Groningen Academy for Radiation Protection (Rijksuniversiteit Groningen) op locatie verzorgd aan de hand van een cursusboek. Wij zullen u dit cursusboek ongeveer een week voor de cursus digitaal toezenden. Het programma van de middag bestaat uit hoor- en werkcolleges en treft u op de volgende pagina aan. Er is aangegeven welke cursusstof uit het bijbehorende cursusboek behandeld wordt. Wij raden u aan in elk geval de desbetreffende hoofdstukken voorafgaand aan de opfriscursus door te nemen. Wij verzoeken u verder een eenvoudige rekenmachine mee te nemen. Actieve participatie is vereist – u dient de oefening waarmee de cursus afsluit in te leveren.

  Programma

  12:30 Inloop en lunch
  13:00 Welkom & introductie
  13:05 Algemene regelgeving | Stralingsbescherming in de praktijk
  14:30 Pauze
  15:00 Ervaringen en dilemma's uit de tandartspraktijk
  16:00 Analyse risico's - dosisberekeningen | Oefenen dosisberekening 
  17:00 Afsluiting | Borrel

  Locatie

  Onderwijscentrum UMCG – details worden later bekend gemaakt. 

  Toetsing

  Indien u nog meer uit uw opfriscursus wilt halen kunt u er ook voor kiezen de opfriscursus af te sluiten met bovengenoemd examen. Vermeld dit wel vooraf bij uw aanmelding. Let op: deze optie is uitsluitend bedoeld voor geregistreerde tandartsen.

  Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming - tandheelkunde (basis)

  Nog geen diploma Toezichthouder stralingsbescherming – tandheelkunde (basis)? 
  Indien u als tandarts nog niet beschikt over het diploma voor toezichthouder stralingsbescherming tandheelkunde (basis), voorheen bekend onder de naam 5A/M, bestaat de mogelijkheid om het examen af te leggen. Bij het examen is het niet toegestaan enige documentatie te raadplegen. Het is mede daarom van groot belang dat u het hele cursusboek grondig heeft doorgenomen. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen en twee korte open vragen. Gebruik van de rekenmachine is tijdens het examen wel geoorloofd. Voorafgaand aan het examen bestaat vanaf 9.30 uur de mogelijkheid vragen te stellen over de examenstof. Deelname aan dit examen is alleen mogelijk voor hen die de opfriscursus hebben gevolgd. Let op: om op deze wijze voor het diploma in aanmerking te komen dient u reeds als tandarts geregistreerd te zijn. 

  Docent

  • Dr. Hielke Freerk Boersma - Groningen Academy for Radiation Protection (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Dr. Joerd van der Meer - UMCG

  Accreditatie

   4 KRT punten

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 395,- per persoon. De kosten voor het examen bedragen € 170,-. Hierover is geen BTW verschuldigd. 

  CTM medewerkers kunnen de cursus kosteloos volgen. De kosten worden gedragen door de afdeling.

  Inschrijving

  Deelname aan deze cursus is aan een maximum aantal van 20 deelnemers gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.