'Op recept van…'

Cursus Farmacotherapie voor verpleegkundig specialisten en physician assistants
Cursus Farmacotherapie voor verpleegkundig specialisten en physician assistants
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Het Wenckebach Instituut organiseert in samenwerking met de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie de cursus “Farmacotherapie”. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundig specialisten en physician assistants, die op HBO-niveau opgeleid zijn. 

De cursus is opgebouwd uit een aantal modules. Naast kennisonderdelen komt het zogenaamde 6Step behandelmodel aan de orde. Aan de hand van dit behandelplan worden stapsgewijs de vaardigheden verworven die nodig zijn om patiënten te begeleiden bij de geneesmiddelenkeuze. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het programma Pscribe. De casuïstiek die in de cursus gebruikt wordt is zo veel mogelijk gerelateerd aan de dagelijkse praktijk.

De cursus wordt afgesloten met een kennistoets en een praktijktoets. Om hier aan deel te mogen nemen moet u minimaal 10 lesavonden aanwezig zijn geweest.

 • Doelgroep

  Verpleegkundig specialisten en physician assistants.

  Duur

  De cursus bestaat uit 11 lesavonden (18.00-20.00 uur). Naast deze avonden wordt er van u ook thuisstudie verwacht. De totale studiebelasting wordt op 84 uren geschat.

 • Programma

  De cursus bestaat uit elf lesavonden op de dinsdag (18.00-20.00 uur). 

  Lesavond 1   
  6Step-behandelmodel
  Mw. dr. I. de Waard-Siebinga

  Lesavond 2   
  Basis farmacokinetiek en -dynamiek
  Prof.dr. R.H. Henning 

  Lesavond 3    
  Farmacokinetiek en -dynamiek: interacties, risicogroepen 
  Mw. dr. R. Atiqi

  Lesavond 4       
  Behandeling van diabetes mellitus
  Mw. dr. M.M. van der Klauw

  Lesavond 5
  Behandeling van: astma, COPD en bacteriële (luchtweg)infecties 
  Mw. drs. S. Zwaga en dr. D. Bathoorn

  Lesavond 6 
  Workshop keuze geneesmiddelen / antibiotica                                 
  Drs. T. Glas, drs. P.J.W.S. Vrijlandt en mw. dr. I. de Waard-Siebinga

  Lesavond 7
  Pijn en pijnmedicatie
  Drs. M.P. Neeleman

  Lesavond 8
  Workshop keuze geneesmiddelen: analgetica
  Drs. T. Glas, prof.dr. P.G.M. Mol en drs. P.J.W.S. Vrijlandt                       

  Lesavond 9                     
  Behandeling van angst- en slaapstoornissen en delier 
  Drs. T. Glas en J.G. Warning

  Lesavond 10                    
  Workshop keuze geneesmiddelen: ‘psychofarmaca’ 
  Drs. T. Glas, drs. P.J.W.S. Vrijlandt en Drs. S. Zwaga

  Lesavond  11      
  Juridische aspecten
  Mr. dr.  J.H.H.M. Dorscheidt

  Reserve lesavond
  Deze avond wordt gebruikt bij een eventuele verschuiving van 1 van de overige lesavonden, dus graag vrijhouden.

  Toets
  Drs. T. Glas, drs. P.J.W.S. Vrijlandt , mw. dr. I. de Waard-Siebinga en mw. Drs. S. Zwaga

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Sprekers

  Mw. dr. R. Atiqi, klinisch farmacoloog/internist, Klinische Farmacie en  Farmacologie, UMCG
  Dr. D. Bathoorn, arts-microbioloog, Medische Microbiologie & Infectiepreventie, UMCG
  Mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt, universitair docent, Gezondheidswetenschappen, UMCG
  Drs. T. Glas, docent  farmacologie, UMCG
  Prof.dr. R.H. Henning, hoofd Klinische Farmacie en  Farmacologie, UMCG
  Mw. dr. M.M. van der Klauw, endocrinoloog, UMCG
  Prof. Dr. P.G.M. Mol, universitair docent, Klinische Farmacie en  Farmacologie, UMCG
  Drs. M.P. Neeleman, anesthesioloog, UMCG
  Drs. P.J.W.S. Vrijlandt, onderzoeker, Klinische Farmacie en Farmacologie, UMCG
  Mw. dr. I. de Waard-Siebinga, docent Geneeskunde, Klinische Farmacie en  Farmacologie, UMCG
  J.G. Warning, verpleegkundig specialist GGZ, Psychiatrie, UMCG
  Mw. C.W. Verver, cursusorganisator, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, UMCG
  Mw. drs. S. Zwaga, docent Geneeskunde, Klinische Farmacie en  Farmacologie, UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij NAPA en VSR.

  Organisatie

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO) UMCG  in samenwerking met de afdeling Klinische Farmacologie en Farmacie 

 • Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar paog@umcg,nl, dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Postgraduate School of Medicine
  (t) 050 - 361 14 02 (e) [email protected]