'Op recept van…'

Cursus Farmacotherapie voor verpleegkundig specialisten en physician assistants
Periode:
T/M
Soort cursus:
Cursus

Het Wenckebach Instituut organiseert in samenwerking met de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie de cursus “Farmacotherapie”. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundig specialisten en physician assistants, die op HBO-niveau opgeleid zijn. 

De cursus is opgebouwd uit een aantal modules. Naast kennisonderdelen komt het zogenaamde 6Step behandelmodel aan de orde. Aan de hand van dit behandelplan worden stapsgewijs de vaardigheden verworven die nodig zijn om patiënten te begeleiden bij de geneesmiddelenkeuze. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het programma Pscribe. De casuïstiek die in de cursus gebruikt wordt is zo veel mogelijk gerelateerd aan de dagelijkse praktijk.

De cursus wordt afgesloten met een kennistoets en een praktijktoets. Om hier aan deel te mogen nemen moet u minimaal 10 lesavonden aanwezig zijn geweest.

 • Doelgroep

  Verpleegkundig specialisten en physician assistants.

  Duur

  De cursus bestaat uit 11 lesavonden (18.00-20.00 uur). Naast deze avonden wordt er van u ook thuisstudie verwacht. De totale studiebelasting wordt op 84 uren geschat.

 • Programma

  De cursus bestaat uit elf lesavonden op de dinsdag (18.00-20.00 uur). Met uitzondering van de toetsavond, deze vindt plaats op maandag 6 december. 

  Lesavond 1, 7 september 2021    
  6Step-behandelmodel
  Mw. dr. I. de Waard-Siebinga

  Lesavond 2, 14 september 2021    
  Basis farmacokinetiek en -dynamiek
  Prof.dr. R.H. Henning 

  Lesavond 3, 21 september 2021        
  Farmacokinetiek en -dynamiek: interacties, risicogroepen 
  Mw. dr. R. Atiqi

  Lesavond 4,  28 september 2021         
  Behandeling van diabetes mellitus
  Mw. dr. M.M. van der Klauw

  Lesavond 5, 5 oktober 2021 
  Behandeling van: astma, COPD en bacteriële (luchtweg)infecties 
  Mw. drs. S. Zwaga en dr. D. Bathoorn

  Lesavond 6,  12 oktober 2021    
  Workshop keuze geneesmiddelen / antibiotica                                 
  Drs. T. Glas, drs. P.J.W.S. Vrijlandt en mw. dr. I. de Waard-Siebinga

  Lesavond 7, 26 oktober 2021 
  Pijn en pijnmedicatie
  Drs. M.P. Neeleman

  Lesavond 8,  2 november 2021 
  Workshop keuze geneesmiddelen: analgetica
  Drs. T. Glas, prof.dr. P.G.M. Mol en drs. P.J.W.S. Vrijlandt                       

  Lesavond 9,  9 november 2021                         
  Behandeling van angst- en slaapstoornissen en delier 
  Drs. T. Glas en J.G. Warning

  Lesavond 10, 16 november 2021                     
  Workshop keuze geneesmiddelen: ‘psychofarmaca’ 
  Drs. T. Glas, drs. P.J.W.S. Vrijlandt en Drs. S. Zwaga

  Lesavond  11, 23 november 2021        
  Juridische aspecten
  Mr. dr.  J.H.H.M. Dorscheidt

  Reserve lesavond, 30 november 2021
  Deze avond wordt gebruikt bij een eventuele verschuiving van 1 van de overige lesavonden, dus graag vrijhouden.

  Toets, 6 december 2021 (Let op: dit is op een maandag!)
  Drs. T. Glas, drs. P.J.W.S. Vrijlandt , mw. dr. I. de Waard-Siebinga en mw. Drs. S. Zwaga

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Sprekers

  Mw. dr. R. Atiqi, klinisch farmacoloog/internist, Klinische Farmacie en  Farmacologie, UMCG
  Dr. D. Bathoorn, arts-microbioloog, Medische Microbiologie & Infectiepreventie, UMCG
  Mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt, universitair docent, Gezondheidswetenschappen, UMCG
  Drs. T. Glas, docent  farmacologie, UMCG
  Prof.dr. R.H. Henning, hoofd Klinische Farmacie en  Farmacologie, UMCG
  Mw. dr. M.M. van der Klauw, endocrinoloog, UMCG
  Prof. Dr. P.G.M. Mol, universitair docent, Klinische Farmacie en  Farmacologie, UMCG
  Drs. M.P. Neeleman, anesthesioloog, UMCG
  Drs. P.J.W.S. Vrijlandt, onderzoeker, Klinische Farmacie en Farmacologie, UMCG
  Mw. dr. I. de Waard-Siebinga, docent Geneeskunde, Klinische Farmacie en  Farmacologie, UMCG
  J.G. Warning, verpleegkundig specialist GGZ, Psychiatrie, UMCG
  Mw. C.W. Verver, cursusorganisator, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, UMCG
  Mw. drs. S. Zwaga, docent Geneeskunde, Klinische Farmacie en  Farmacologie, UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij NAPA en VSR.

  Organisatie

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO) UMCG  in samenwerking met de afdeling Klinische Farmacologie en Farmacie 

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 1.190,- per persoon. Inclusief koffie, thee, broodjes, reader en het boek “Farmacologie”, Mc Fadden (kosten onder voorbehoud).
   
  UMCG-medewerkers
  Voor UMCG-medewerkers geldt dat de deelnamekosten ad € 1.190,- worden gedragen door de Raad van Bestuur (kosten onder voorbehoud).

  Inschrijving

  Deelname aan deze cursus is aan een minimum  en een maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Postgraduate School of Medicine
  (t) 050 - 36 12755 (e) c.w.verver@umcg.nl