Nascholing High care – Moeder en Kind

Voor obstetrie- en kinderverpleegkundigen
Voor obstetrie- en kinderverpleegkundigen
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Deze nascholing High Care voor obstetrie-en kinderverpleegkundigen helpt jou om je te ontwikkelen in de beroepsuitoefening binnen het toenemende en steeds meer complexer wordende werkveld. Je leert in deze nascholing de zorg theoretisch te onderbouwen en middels klinisch redeneren te komen tot optimale besluitvorming. Het accent zal liggen op het opfrissen en actualiseren van kennis over de vitale functies welke verstoord kunnen zijn en welke gevolgen dit voor de moeder en of het kind kan hebben.

 • Doelgroep

  Je bent BIG-geregistreerde verpleegkundige en werkzaam op een obstetrie-of kinderafdeling of in de thuiszorg.

  Doel

  Aan het eind van deze nascholing ben je in staat om de zorg voor een zieke kraamvrouw, zwangere, pasgeborene of een ouder kind systematisch uit te voeren en theoretisch te onderbouwen. De stappen van het klinisch redeneren zijn hierbij herkenbaar aanwezig. De focus ligt op het primaire zorgproces (het vakinhoudelijk handelen). Dit houdt het volgende in:
  Je kunt de patiënt dusdanig bewaken dat je veranderingen in de gezondheidstoestand tijdig herkent. Je kunt daarbij de klinische problemen analyseren en verwoorden en beredeneren welk aanvullend klinisch onderzoek nodig is om een gefundeerd klinisch beleid te kunnen formuleren. Deze bevindingen kun je omzetten naar (preventief) handelen, waarbij duidelijke prioriteiten worden aangegeven. Bij het (preventief) handelen kun je het (on)gewenste klinisch verloop verwoorden op zowel de korte als de lange termijn.
  Je bent in staat jouw werkzaamheden uit te voeren in multidisciplinair teamverband. Je kunt daarbij reflecteren op jouw eigen aandeel.

  Duur

  De nascholing omvat zes lesdagen van 09.00 – 16.15 uur

 • Programma

  Lesdata (09.00-16.15 uur)
  Meer informatie over de lesdata volgt.

  Centrale thema's
  De onderwerpen die tijdens deze nascholing aan de orde komen zijn allen gericht op de specifieke doelgroep met de volgende centrale thema’s:
  - De methodiek van het klinisch redeneren
  - De homeostase
  - Respiratoire problemen
  - Circulatoire problemen
  - Verlaagd bewustzijn
  - Verminderde diurese
  - Stollingsstoornissen
  - Complexe zorg in uitvoering

  Locatie
  De eerste lesdag vindt fysiek plaats in het Onderwijscentrum van het UMCG. De overige lesdagen worden online aangeboden. 

  Accreditatie

  Deze nascholing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

 • Kosten

  Deelname aan deze nascholing kost € 1.295,- per persoon.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 361 7013  (e) [email protected]