Nascholing Antistollingsprotocol UMCG

Periode:
Soort cursus:
Cursus

Ook in 2021 organiseren we een UMCG-brede nascholing over antistolling.

Alle artsen, aios, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants  en apothekers(assistenten) in het UMCG hebben te maken met antistolling. We schrijven het voor, stoppen het rond ingrepen of zien er complicaties van. Tegelijk wordt antistolling ingewikkeld gevonden. Er worden regelmatig incidenten en zelfs calamiteiten gemeld die te maken hebben met antistolling. Om veiliger en eenduidiger met antistolling te werken is er het UMCG-brede antistollingsprotocol.

In deze nascholing hoor je wat de belangrijkste punten uit het antistollingsprotocol zijn en je leert risicovolle situaties te herkennen. We bespreken wie wanneer tromboseprofylaxe voorgeschreven moet krijgen en hoe er rondom ingrepen veilig met antistolling omgegaan kan worden. Na afloop van de nascholing weet je wat er in het antistollingsprotocol staat en hoe je dat kunt vinden. Je voelt je meer vertrouwd met antistolling. Je weet ook waar je met vragen terecht kunt. Samen zorgen we voor veilige antistolling!

Deze scholing is in 2020 ook aangeboden en komt inhoudelijk grotendeels overeen. De scholing van 2021 betreft een online programma.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen. 

 • Doelgroep

  Artsen, aios, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, apothekers en apothekersassistenten, die werkzaam zijn in het UMCG én die te maken hebben met patiënten die antistolling gebruiken. 

  Doel

  Na afloop van de nascholing weet je wat er in het antistollingsprotocol staat en hoe je dat kunt vinden. Je voelt je meer vertrouwd met antistolling. Je weet ook waar je met vragen terecht kunt. Samen zorgen we voor veilige antistolling! 

 • Programma

  In deze nascholing hoor je wat de belangrijkste punten uit het antistollingsprotocol zijn en je leert risicovolle situaties te herkennen. We bespreken wie wanneer tromboseprofylaxe voorgeschreven moet krijgen, en hoe er rondom ingrepen veilig met antistolling omgegaan kan worden.

  Programma 

  15.00 Opening
  15.10 Start presentaties
  17.00 Afsluiting

  Meer informatie over het programma volgt.

  Locatie

  Onderwijscentrum UMCG

  Sprekers

  Dr. A.L. Boerboom, Orthopedie, UMCG
  Prof.dr. I. C. van Gelder, Cardiologie, UMCG
  Prof.dr. K. Meijer, Hematologie, UMCG
  Dr. S. Meier, Anesthesiologie, UMCG
  Drs. S. Meijer, UMC staf, UMCG
  Dr. B.R. Saleem, Vaatchirurgie, UMCG
  Drs. A.M.T. Schmidt-Sanderink, Apotheek, UMCG
  Drs. M.G. Tuinenga, senior consulent Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Mw. C.W. Verver, cursusorganisator Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

  Accreditatie

  Het programma is met 2 punten geaccrediteerd  bij: ABAN (cluster 2), Kwaliteitsregister V&V, VSR, NAPA, KNMP, NVZA en KABIZ (apothekersassistenten). 

  Organisatie

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, Postgraduate School of Medicine, in samenwerking met de Antistollingscommissie.  

 • Kosten

  Deelnamekosten worden gefinancierd door UMC Staf.

  Inschrijving

  Deelname aan deze nascholing is aan een minimum en een maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 
   

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Postgraduate School of Medicine 
  (t) 050-361 00 03 (e) c.w.verver@umcg.nl