Medicatie voorschrijfbevoegdheid voor Oncologieverpleegkundigen

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Deze opleiding wordt momenteel niet aangeboden omdat de erkenning is verlopen. Een verlenging van de erkenning vanuit het Ministerie van VWS is nog niet toegezegd. In afwachting van deze toezegging zal deze opleiding bij geen van de opleidingsinstituten in Nederland starten.

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen werkzaam in de oncologische zorg.

  Doel

  Na afloop van deze module heb je kennis van en kun je op recept geneesmiddelen voorschrijven op het gebied van oncologie. Beperkt tot de klachten en symptomen die zich ten gevolge van (de behandeling) de ziekte kanker voordoen.

  Duur

  De module bestaat uit vier lesdagen en aansluitend een kennistoets.

 • Programma

  Dag 1
  • Introductie 
  • Medicatieveiligheid en onderzoek
  • Farmacokinetiek
  • Introductie six-step

  Dag 2
  • Farmacodynamiek
  • Anti-emetica en anti-diarrhoica
  • Bespreken opdrachten kinetiek

  Dag 3
  • Bespreken six-step stappen (1-4)
  • Benzodiazepines en pijnbestrijding
  • Bespreken opdrachten dynamiek

  Dag 4
  • Laxantia en secretieremmers
  • Ouderen, kinderen en zwangeren
  • Bespreken six-step

  Dag 5: Kennistoets

  Accreditatie

  De module is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal toegekende punten vind je in het online register.

  Organisatie

  Deze module is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen verschillende opleiders van de verpleegkundige vervolgopleiding oncologie en de Zuyd Hogeschool, aangesloten bij de Vereniging Branche-Opleidingsinstituten Gezondheidszorg.

 • Toelating

  Om te kunnen deelnemen aan deze module moet je:

  • een vervolgopleiding Oncologieverpleegkunde gevolgd hebben (LRVV of CZO-erkend)
  • voorkennis hebben van anatomie en fysiologie
  • tenminste 24 uur per week werkzaam zijn als verpleegkundige in de oncologische zorg.


  De module bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel met zoveel mogelijk toepassingsgerichtheid. Voor opleiding in de praktijk geldt de voorwaarde dat een relevant geschoolde mentor aanwezig is. Deze mentor coacht de student en beoordeelt de praktijkopdrachten.

  Kosten

  Deelname aan deze module kost € 1.275,- per persoon (onder voorbehoud).

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 – 36 17013 (e) [email protected]

  Flyer module voorschrijfbevoegdheid