Masterclass Persoonlijke data en gedragsbeïnvloeding

Masterclass Persoonlijke data en gedragsbeïnvloeding
Masterclass Persoonlijke data en gedragsbeïnvloeding
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Masterclass

De mogelijkheden om persoonlijke data over gezondheid of daaraan gerelateerde parameters, zoals beweging, slaap en hartslag op continue wijze en zonder al te veel moeite te verzamelen zijn de afgelopen jaren explosief gegroeid. Voor relatief weinig geld kunnen zogenaamde ‘consumer devices’ worden aangeschaft, waarmee iedereen die dat wil deze data kan verzamelen.

Hiermee zijn ook de mogelijkheden om deze data te benutten in reguliere zorgtrajecten gegroeid, maar in de praktijk blijkt dat zorgprofessionals nog zoekende zijn hoe ze dit zouden moeten doen. Ook in het licht van de eisen die aan de verzamelde gegevens vanuit medisch oogpunt worden gesteld. De mogelijkheden van het gebruik van kunstmatige intelligentie om de verzamelde data te analyseren en op basis daarvan inzichten op te doen of zelfs beslissingen mee te nemen voor wat betreft de behandeling van patiënten zijn eveneens groeiende.

Beleidsorganen zetten steeds meer in op toepassing hiervan om de uitdagingen in de gezondheidszorg, zoals stijgende kosten, personeelstekort en meer aandacht voor preventie te lijf te kunnen gaan. Kortom, de mogelijkheden die zowel de hardware wat betreft het verzamelen van persoonlijke data biedt als de software om waardevolle inzichten hieruit te ontlenen worden in de praktijk nog maar weinig benut.

 • Doelgroep

  Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en andere geïnteresseerde zorgprofessionals.

  Doel

  Na afloop van deze masterclass:

  • ken je mogelijkheden om persoonlijke data te verzamelen met behulp van draagbare technologie
  • heb je meer zicht op de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie om persoonlijke data te analyseren en te benutten
  • ken je een aantal gedragsmodellen die kunnen helpen om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden van persoonlijke data ter bevordering van leefstijlverbetering
  • kun je beter een standpunt bepalen wat betreft de vraag of en hoe meer ingezet zou moeten worden in uw zorgpraktijk op het benutten van de mogelijkheden van persoonlijke dataverzameling

  Duur

  De masterclass duurt van 15.30-17.30 uur.

 • Programma

  Tijdens deze masterclass gaan we in op:

  • verschillende mogelijkheden om persoonlijke data te verzamelen met behulp van draagbare technologie
  • de mogelijkheden om kunstmatige intelligentie te gebruiken om waardevolle inzichten uit deze data te ontlenen
  • gedragsmodellen die gebruikt kunnen worden als raamwerk om persoonlijke data te benutten in een zorgtraject gericht op leefstijlverbetering
  • de voor- en nadelen van het gebruik van technologie om persoonlijke data te verzamelen in de zorgpraktijk

  Meer informatie over het programma volgt.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Sprekers

  Dr. H.K.E. Oldenhuis, Hanzehogeschool Groningen

  Als lector Personalised Digital Health (PDH) opereert dr. H.K.E. Oldenhuis op het snijvlak van psychologie en technologie. Alle projecten binnen zijn lectoraat richten zich op het verhogen van zelfmanagement wat betreft gezondheid en gezond gedrag met behulp van technologie. Daarbij is zowel psychologische als technologische kennis essentieel. De nieuwe definitie van gezondheid is daarbij leidend: gezondheid is daarin niet zo zeer de afwezigheid van ziekte en/of een situatie van compleet welbevinden, maar veeleer een middel om een zinvol leven te leiden.

  Gezondheid is namelijk het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf de regie te voeren, gegeven psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen (Huber, 2011). Technologie voor het verhogen van zelfmanagement moet volgens hem dus altijd dienend zijn aan die definitie van gezondheid: gebruikers moeten ervaren dat technologie hen in staat stelt een zinvoller leven te leiden doordat zij met meer tevredenheid en met zoveel mogelijk eigen regie kunnen doen wat ze willen en moeten doen in het dagelijks leven. De mogelijkheden die data science daarbij biedt wil hij in zijn lectoraat ten volle benutten.

  Momenteel ontstaat er een nieuwe generatie digitale zorg die uitgaat van ‘zelfmonitoring’ en ‘big data’, waarmee behandelingen meer toegespitst kunnen worden op gegevens gebaseerd op apps, sensoren in onze smartphones en zogenaamde ‘wearables’ (sensoren die we op het lichaam kunnen dragen) kunnen bijdragen aan het verbeteren en nog meer personaliseren van zorg en zodoende aan het bevorderen van zelfmanagement. Een voorwaarde daarbij is wel dat al die gegevens op een intelligente manier met elkaar gecombineerd worden waardoor betekenisvolle informatie op individueel niveau verzameld kan worden. Het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het omzetten daarvan in betekenisvolle informatie wordt ‘big data’ genoemd.

  Als lector PDH is hij verbonden aan het Instituut voor Communicatie, Media en IT van de Hanzehogeschool en werkt hij daardoor nauw samen met onderzoekers die expertise hebben in data science. Daarbij bestaat zijn kenniskring uit docent-onderzoekers met expertise in (gezondheids)psychologie en gezondheidswetenschappen. Het is zijn streven om binnen zijn lectoraat psychologie en technologie te combineren tot een krachtig wapen ter bevordering van zelfmanagement van burgers in hun verschillende rollen (cliënt, patiënt, werknemer, etc.). Het ondersteunen van professionals in het zorg- en welzijnsdomein om te leren werken met nieuwe technologieën is daarnaast in zijn ogen essentieel.

  Accreditatie

  Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN.

  Organisatie

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG, in samenwerking met de Hanze Hogeschool Groningen (HanzePro).

 • Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: e.f.wagenaar@umcg.nl, dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postacademisch Onderwijs
  (t) (050) 361 35 58 (e) e.f.wagenaar@umcg.nl