Masterclass Ouderenzorg -Therapietrouw en persoonsgerichte communicatie

Periode:
Soort cursus:
Cursus

Veel mensen vinden het niet prettig geneesmiddelen te nemen. Om allerlei redenen. Of ze vinden het lastig het gebruik te regelen. Er zijn heel veel redenen waarom mensen hun geneesmiddelen niet nemen zoals besproken met de zorgverlener. Dat wordt lang niet altijd duidelijk in een gesprek met de zorgverlener. En toch valt daar juist veel winst te halen als het gaat om het goed gebruiken van geneesmiddelen, vaak therapietrouw genoemd.

Therapietrouw is een begrip waarachter veel schuil gaat. Het is dynamisch, een patiënt kan van de ene op de andere dag geneesmiddelen anders gaan gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze een bijwerking krijgen of een verhaal horen over het geneesmiddel dat hun zorgen baart.  Therapieontrouw kent fases en in elke fase spelen andere problemen. Aan de start van een behandeling zijn andere dingen belangrijk dan wanneer iemand al een poos een geneesmiddel gebruikt of wanneer iemand met de behandeling kan gaan stoppen. Vaak brengen patiënten hun problemen niet naar voren bij de zorgverlener en zorgverleners vragen er niet altijd naar. Dat terwijl uit onderzoek bekend is dat met persoonsgerichte communicatie deze problemen naar boven kunnen komen en een start gemaakt kan worden met het oplossen ervan samen met de patiënt.

 • Doelgroep

  Huisartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en andere geïnteresseerde zorgprofessionals.

  Doel

  Na afloop van deze cursus:

  • kent u de ABC taxonomie welke internationaal gebruikt wordt om de fases in het proces van therapietrouw van patiënten te beschrijven
  • weet u welke  barrières patiënten kunnen hebben om hun geneesmiddelen goed te nemen in de verschillende fases
  • kent u een aantal mogelijkheden hoe u deze  barrières kunt exploreren en hoe u uw communicatie kunt aanpassen aan de problemen van de individuele patiënt  
  • kent u een aantal voorbeelden van instrumenten ter ondersteuning van patiëntgerichte communicatie en van mogelijkheden om uw begeleiding aan te passen aan de barrières  die de patiënt heeft als het gaat om het nemen van geneesmiddelen
 • Programma

  15.15  Ontvangst en inschrijving
  15.30  Masterclass

  Tijdens deze Masterclass wordt ingegaan op:

  • De ABC taxonomie om het proces van therapietrouw te beschrijven 
  • (Gedrags)modellen die determinanten van / barrières voor therapietrouw in kaart brengen
  • Hoe je met gerichte communicatie barrières kunt bespreken
  • Hoe je de begeleiding van de patiënt kunt aanpassen aan de aan de barrières van de  patiënt


  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG
  Lokaal 13

  Sprekers

  Prof.dr.ir. C.E.M.J. van Dijk, Bijzonder hoogleraar Farmaceutisch Zorgonderzoek (RuG)
  Overige functies:
  Programmaleider Farmaceutische zorg, Nivel, Utrecht
  Bestuurslid Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel
  Bestuurslid International Society for Medication adherence (ESPACOMP)
  Bestuurslid Academisch Netwerk Noordelijke Apotheken
  Associate editor Antibiotics
  Associate editor Plos One, open access journal
  Lid Raad van Inspiratie Masterclass nieuw zorg
  Lid Wetenschappelijke Adviesraad KNMP
  Lid adviesraad Pharmi
  Lid Adviesraad Voorkomen Medicatie-Incidenten portaal
  Docent Farmaceutisch Praktijkonderzoek Vervolgopleiding specialisatie Openbaar apotheker

  Accreditatie

  Het programma wordt aangevraagd bij ABAN cluster 1(huisartsen), VSR en V&V.

  Organisatie

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden in samenwerking met de Hanze Hogeschool Groningen

 • Kosten

  Deelname aan deze masterclass kost € 50,- per persoon, inclusief koffie/thee.

  Inschrijving

  U kunt zich tot 17 september 2021 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal (30) gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing. Er zijn op dit moment,  in verband met de huidige UMCG corona maatregelen, maximaal 15 fysieke plaatsen beschikbaar. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot  17 september 2021. In dat geval worden administratiekosten  (€ 15,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postgraduate School of Medicine
  (t) 050-361 35 58 (e) e.f.wagenaar@umcg.nl