Masterclass diversiteit en inclusie: goed idee en ongemak!

Periode:
Soort cursus:
Cursus

In deze masterclass wordt ingegaan op het groeiende bewustzijn van het belang van diversiteit en inclusie. Tegelijkertijd vragen we ons, ook in de zorg, af wat we kunnen doen om diversiteit echt te omarmen. Durven we te erkennen dat we behalve 'open staan voor diversiteit' het vooral ook heel moeilijk is om werkelijk aan te sluiten bij de patiënt met een andere cultuur? En hoe ongemakkelijk is het om te zien dat er naast het 'dominante verhaal' ook veel 'andere verhalen' zijn die gehoord moeten worden om tot werkelijke inclusie te komen? in deze masterclass gaan we de oorsprong van dit ongemak verder verkennen. Er worden theorieën en modellen aangeboden die inzicht verschaffen in de culturele competenties van de deelnemers. Op basis van casuïstiek wordt inzichtelijk gemaakt hoe theorie in de praktijk gebruikt kan worden.

 • Doelgroep

  Huisartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en andere geïnteresseerde zorgprofessionals.

  Doel

  Na afloop van deze masterclass:

  • ken je theorieën en modellen die behulpzaam zijn bij verklaren en inzicht krijgen in culturele verschillen
  • herken je het dominante verhaal versus andere verhalen
  • ben je (meer) bewust van eigen normen en waarden en de invloed hiervan op zorg voor de patiënt
  • heb je inzicht in culturele competenties die nodig zijn om cultuur sensitief te kunnen handelen
  • kun je reflecteren op eigen waarden en gedrag in een interculturele ontmoeting
  • kun je een bijdrage leveren aan de waardering van diversiteit in de gezondheidszorg praktijk
 • Programma

  Terwijl de waardering en de groeiende aandacht voor diversiteit en inclusiviteit veel doelgroepen betreft zullen we tijdens deze masterclass vooral aandacht hebben voor mensen (patiënten) met een migratie achtergrond. Aandacht voor diversiteit in de zorg is noodzakelijk. In Nederland hebben we immers te maken met een zeer gevarieerde bevolkingsopbouw waarbij 24,8 procent van de bevolking een migratieachtergrond heeft (CBS, 2021). In de gezondheidszorg praktijk leidt dit regelmatig tot misverstanden in de menselijke omgang en daarnaast zien we dat de zorg voor mensen met een migranten achtergrond faalt; zo ligt de perinatale sterfte bij kinderen met een niet westerse migratieachtergrond bijna 40% hoger dan het landelijk gemiddelde, ligt het percentage drop-outs in de GGZ hoger dan bij de autochtone bevolking en is de vraag naar thuiszorg laag.

  Aan de hand van verhalen van experts op het gebied van diversiteit worden ervaringen gedeeld en gaan we op zoek naar de competenties die nodig zijn om intercultureel hoogwaardige zorg te kunnen bieden. We staan stil bij modellen en theorieën die verklaren en ons inzicht verschaffen in culturele verschillen en overeenkomsten. Met deze inzichten kan de deelnemer een bijdrage leveren aan de waardering van diversiteit in de gezondheidszorg.

  De masterclass duurt van 16.00 uur tot 18.00 uur. De zaal is open vanaf 15.45 uur.


  Locatie
  Hanzehogeschool Groningen HanzePro, locatie Meerwold, Laan Corpus den Hoorn 300 te Groningen.

  De masterclass wordt fysiek aangeboden volgens de RIVM maatregelen. Indien de richtlijnen veranderen, zal de masterclass online worden aangeboden.

  Sprekers

  Judith Pellicaan is Hogeschooldocent Internationalisering bij de Academie voor Verpleegkunde Hanzehogeschool Groningen. Na haar verpleegkundige opleiding specialiseerde ze zich tot SEH verpleegkundige. Volgde aanvullende opleidingen om vervolgens in de jaren '90 voor de NGO 'Artsen zonder Grenzen' te werken. Ze behaalde haar Master in International Communication (2015 Milaan/Groningen).

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij ABAN (Cluster 1), VSR en bij V&VN. Je ontvangt na afloop, op aanvraag, een bewijs van deelname.

 • Kosten

  Deelname aan deze masterclass kost € 50,- per persoon.

  Inschrijving

  Deelname aan deze masterclass is aan een maximum aantal (30) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Ingrid Hartman 
  (t) 050 - 595 2870 (e) i.hartman@pl.hanze.nl

  Coördinator:
  Beatrice Schilstra 
  (t) 050 - 595 7334 (e) b.schilstra@pl.hanze.nl