Klinische kroonverlenging

Hands-on cursus
Hands-on cursus
Soort cursus:
Cursus
Inschrijving: Nog niet mogelijk Hou me op de hoogte

Tandheelkundige behandelingen vinden vooral plaats aan en in een gebitselement. Het parodontium vormt daarbij het fundament van het gebitselement. Aan een gezond fundament moet je niet tornen. Of toch wel? Voor restauratieve doeleinden is het soms nodig om meer tandmateriaal supragingivaal beschikbaar te hebben. Of om esthetische redenen kan minder tandvlees gewenst zijn. Voor deze (en andere) indicaties is de klinische kroonverlenging een geschikte behandeling.

Deze chirurgische therapie vergt kennis van en uiteraard technische vaardigheden over deze procedure. Daarnaast is kennis van de indicatie, contra-indicatie en het postoperatieve beloop onontbeerlijk. Wanneer kan je de kroonverlenging uitvoeren en wanneer zal je over moeten gaan tot een alternatief? En wat zijn deze alternatieven? In deze cursus komen deze aspecten ruimschoots aan de orde.

 • Doelgroep

  Tandartsen

  Doel

  De deelnemer
  - kent achtergronden en (contra) indicaties van een klinische kroonverlenging
  - kent de verschillende fases van de klinische kroonverlenging, incl. de wondgenezing en postoperatieve zorg
  - kan een incisie, opklap en botcorrectie uitvoeren (Piezo-chirurgie)
  - kan met verschillende hechtmaterialen hanteren en verschillende soorten hechttechnieken uitvoeren

  Duur

  1 dag (9:30 - 16:30 uur)

 • Programma

  09.00 registratie en ontvangst

  09.30-12.00  Theorie & hands-on:

  - achtergrond

  - indicatie / contra-indicatie/alternatieven

  - instrumentarium

  - uitvoering behandeling

  - wondgenezing en postoperatieve zorg

  - instrumentarium

  - incisie technieken


  12.15-13.15 lunch


  13.30-16.00 Praktische oefeningen (varkenskaak):

  - soft-tissue handling

  - piezo-chirurgie

  - hechtmaterialen en technieken


  16.00-16.30 discussie en afsluiting

  Sprekers

  Geerten-Has Tjakkes is parodontoloog NVvP en implantoloog en is werkzaam in De Parodontoloog Groningen. Hij is tevens voorzitter van de expertisegroep Parodontologie van het CTM, waar hij werkzaam is als docent en onderzoeker. 

  Jeroen Zweers is als parodontoloog NVvP en implantoloog werkzaam in de Parodontologie Praktijk Groningen. Tevens is hij verbonden als universitair docent aan de expertisegroep Parodontologie van het CTM

  Jantien de Beus is werkzaam als tandarts algemeen practicus. Daarnaast is ze verbonden aan de expertisegroep Parodontologie en als promovendus aan de afdeling Restauratieve Tandheelkunde en Biomaterialen van het CTM. 

  Accreditatie

  5 punten

  Organisatie

  Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met:
  Acteon Satelec
  Hu-Friedy

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost €695,- per persoon.

  Inschrijving

  Deelname aan deze cursus is aan een maximum aantal van 16 deelnemers gebonden. De cursus zit vol. Zodra er een nieuwe datum gepland is (najaar 2023) wordt deze op de website gecommuniceerd. Wilt u vrijblijvend op de wachtlijst en als eerste geïnformeerd worden? Mail dan naar [email protected].