Klinisch redeneren

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Klinisch redeneren helpt je op gestructureerde wijze verpleegkundige gegevens te verzamelen en te ordenen. Om zo te komen tot een verpleegkundige diagnose en uiteindelijk de juiste vervolgstappen in het verpleegkundig proces.

Wanneer klinisch redeneren?
Het moment dat je klinisch redeneren en de daaraan gekoppelde redeneerhulpen gebruikt in de praktijk is met name tijdens de uitvoering van de zorg. Daarnaast ook op andere momenten zoals rapportage, patiëntenbespreking of -overdracht, artsenvisite en multidisciplinair overleg.

 • Doelgroep

  Verpleegkundigen, seniorverpleegkundigen en regieverpleegkundigen.

  Duur

  De training bestaat uit een dagdeel.

 • Programma

  De cursus duurt van 09.00-12.15 uur.

  Klinisch redeneren vergt een omslag in het denkpatroon. Van verpleegkundigen, maar ook van de andere, samenwerkende zorgprofessionals. Graag kijken we dan ook samen naar de beste manier om deze omslag bij jouw organisatie of afdeling te kunnen maken. We hebben inmiddels goede ervaring met een drietrapsraket waarin de verschillende zorgprofessionals een rol hebben.

  Tijdens de training leer je klinische problemen systematisch te verwoorden, analyseren en een passende actie hierop te ondernemen. Je maakt hierbij gebruik van de methode van Bakker en Heycop ten Ham. Eigen observaties en interpretatie kun je koppelen aan de medische kennis. Je leert de verschillende redeneerhulpen en methodieken zoals de SBAR en de EWS te gebruiken. De training bestaat uit een digitale voorbereiding en een bijeenkomst waarin je klinisch redereneren en de redeneerhulpen oefent met casuïstiek. Casuïstiek die representatief is voor je eigen organisatie of afdeling.

 • Kosten

  Deelnamekosten ad € 50,- worden gefinancierd uit het AOB. Eventuele verletkosten komen ten laste van de afdeling.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Klik dan hier, dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Klinisch redeneren ook binnen jouw organisatie of afdeling? We gaan graag met je in gesprek over hoe je dat kunt bereiken. Jouw vraag en jouw organisatie of afdeling staan hierin centraal.
  (t) 050 - 361 70 13 (e) sonh@umcg.nl