High Care Verpleegkunde Neo/Kind VH1

Periode:
T/M
Soort cursus:
Cursus

In deze module behandelen we de complexe zorg voor de neonaat en/of het kind. Het observeren, bewaken en ondersteunen van de vitale functies van de zieke pasgeborene en/of het kind staat hierbij centraal. Door een methodische benadering krijg je handvatten om te kunnen handelen. Hierdoor beklijft het beter. Daarnaast wordt kennistekort inzichtelijk. Dat stelt jou in staat om je eigen leerproces blijvend te sturen, nu en in de toekomst. 

 • Doelgroep

  Kinderverpleegkundigen werkzaam op de High Care of Intensive Care Neonatologie en/of Kind.

  Doel

  Na afronding van deze module ben je bij patiënten uit categorie 1 en 2 op de HCN/ICN of HCK/ICK in staat om:

  • jouw handelen te onderbouwen met actuele theoretische kennis;
  • op een professionele wijze te communiceren over het vakinhoudelijk handelen met alle partijen die betrokken zijn bij het zorgproces op een High care of Intensive Care afdeling;
  • op een professionele manier samen te werken met alle partijen die betrokken zijn bij het zorgproces op een High Care of Intensive Care afdeling;
  • nieuwe kennis en inzichten te implementeren in jouw handelen als professional;- jouw handelen te verantwoorden vanuit een maatschappelijk belang;
  • op een professionele manier bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van jouw organisatie;
  • jouw handelen uit te voeren en te onderbouwen vanuit professionele standaarden en een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsborging op jouw afdeling.

  Duur

  Deze opleiding duurt 9 maanden en telt 16 lesdagen.

 • Programma

  Aan het eind van deze module ben je competent op verschillende gebieden uit jouw vak als verpleegkundige voor patiënten uit de patiëntencategorie 1 en 2. De focus ligt hierbij op het primaire zorgproces (het vakinhoudelijk handelen). Dit houdt het volgende in:
  Jij kunt jouw patiënt dusdanig bewaken dat veranderingen in de gezondheidstoestand van het kind tijdig worden herkend. Je kunt daarbij de klinische problemen analyseren en verwoorden en beredeneren welk aanvullend klinisch onderzoek nodig is om een gefundeerd klinisch beleid te kunnen formuleren. Deze bevindingen kun je omzetten naar (preventief) handelen, waarbij duidelijke prioriteiten worden gesteld. Bij het (preventief) handelen kan je het (on)gewenste klinisch verloop verwoorden op zowel korte als lange termijn. 
  Je bent in staat jouw werkzaamheden uit te voeren in multidisciplinair teamverband. Je kunt daarbij reflecteren op jouw eigen aandeel. 

  De studiebelasting is 8 uur per week.

  Toetsing

  Er vinden 3 kennistoetsen plaats gedurende de module en daarnaast voer je verwerkingsopdrachten uit in de praktijk.

  Accreditatie

  Deze opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

 • Toelating

  • Je bent werkzaam op een High Care Neonatologie of High Care Kind en hebt bij voorkeur een dienstverband van minimaal 24 uur/week.
  • Je beheerst de eindtermen van de vervolgopleiding Kinderverpleegkunde tot het niveau ‘doet’ op een voor jouw setting relevant (deel)terrein van de kinderverpleegkundige.

  Kosten

  Deelname aan deze module kost € 3.070,- per persoon. 

  Inschrijving

  Deelname aan deze module is aan een maximum aantal gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie: sonh@umcg.nl.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl

  Inhoudelijke vragen
  Marjon Houwerzijl, opleidingsmanager Moeder & Kind opleidingen
  (e) m.houwerzijl@umcg.nl