Ethiek en professionaliteit voor aios

Datum:
OP AANVRAAG
Soort cursus:
Cursus

Elke dokter komt in aanraking met ethische vragen. Het gaat daarbij niet alleen om behandelvragen (wel of niet behandelen, wilsbekwaamheid, omgaan met fouten, eigen verantwoordelijkheid en dergelijke), maar ook om kwesties rondom onderzoek en wetenschap (scientific integrity) of maatschappelijke vraagstukken. De training richten zich op het signaleren en bespreken van deze thema's. We blijven dichtbij de praktijk: de kwesties die AIOS zelf aandragen, vormen het startpunt van de cursussen.

 • Doelgroep

  Arts-assistenten werkzaam in de OOR Noord en Oost.

  Doel

  In deze cursussen leren AIOS:

  • om ethische en professionele kwesties binnen hun eigen praktijk te signaleren
  • de theoretische achtergronden die nodig zijn om deze kwesties of thema's te begrijpen
  • de denktools die benodigd zijn om systematisch over deze kwesties na te denken en verantwoorde besluiten te nemen.

  Duur

  In overleg

 • Programma

  Er zijn drie modules beschikbaar: ethiek en patientenzorg, ethiek en wetenschappelijk onderzoek (scientific integrity) en ethiek en maatschappij. De modules zijn zeer interactief; de precieze agenda komt tot stand na overleg met de individuele opleiders en AIOS.

  Docent

  Drs. M.J. de Bree,
  Docent medische ethiek
  Dr. E.L.M. Maeckelberghe,
  Universitair docent

 • Kosten

  Op aanvraag via secretariaat. Bent u op het moment van de cursus als AIOS werkzaam in het UMCG, dan worden de deelnamekosten gefinancierd vanuit een centraal aios-budget. U kunt dit aangeven in uw mail.

  Inschrijving

  Deze training wordt op aanvraag gegeven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat Postgraduate School of Medicine
  (t) 050 36 13 558 (e) paog@umcg.nl