Ellis & Young module 3

Module 3: Lezen (alexie) en schrijven (agrafie)
Module 3: Lezen (alexie) en schrijven (agrafie)
Periode:
Soort cursus:
Cursus

In deze cursus leer en oefen je hoe je op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast  leer je hoe je de logopedische therapie daar naadloos op aansluit. In de cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis. De totale cursus bestaat uit drie modules die los van elkaar te volgen zijn.
1. Basis voor diagnostiek en therapie bij afasie
2. Auditief taalbegrip en de mondelinge taalproductie
3. Lezen (alexie) en Schrijven (agrafie)

Module 1 richt zich op logopedisten die af en toe afasiepatiënten behandelen, en voor uitgebreide diagnostiek naar elders verwijzen. Daarnaast is module 1 de basis voor module 2 en 3. Modules 2 en 3 richt zich op logopedisten die zich meer willen specialiseren in het diagnosticeren en behandelen van afasiepatiënten. Module 2 behandelt heel specifiek het auditief begrip en de mondelinge productie, module 3 het lezen en het schrijven.

 • Doelgroep

  Logopedisten en klinisch linguïsten werkzaam met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. 

  Doel

  Na afloop van deze cursus heb je kennis opgedaan over linguïstiek en de vertaalslag ervan zowel naar de diagnostiek als de therapie bij patiënten met alexie en agrafie.

 • Programma

  In de modules werken we met verschillende werkvormen. Interactieve presentaties worden ondersteund door een heldere powerpoint en handouts. De praktische vaardigheden leer je stapsgewijs aan, ondersteund door audio- en videomateriaal. Ook oefen je aan de hand van casuïstiek uit de klinische praktijk. Tijdens module 3 komen de volgende onderwerpen aan bod.

  Diagnostiek
  - Stoornissen per module bij lezen en schrijven/typen
  - Toepassen diagnostische instrument ‘PALPA’

  Therapie
  - Therapeutische interventies bij alexie en agrafie
  - Opstellen therapieplan

  Locatie
  UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord 
  Dilgtweg 5 te Haren

  Docent

  Judith Feiken
  Petra Links
  Beiden logopedist en klinisch linguïst bij het UMCG Centrum voor Revalidatie.

  Accreditatie

  Elke module is geaccrediteerd met 10 punten voor logopedisten en linguïsten die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister.

 • Kosten

  Deelname aan deze module kost € 315,- per persoon.

  Inschrijving

  Deelname aan deze cursus is aan een minimum en een maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

 • Organisatorische vragen
  Wenckebach Instituut UMCG
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 361 7013 (e) sonh@umcg.nl

  Inhoudelijke vragen
  UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord
  Drs. J.F. Feiken, logopedist
  (e) j.f.feiken@umcg.nl