Ellis & Young module 1

Module 1: Basis voor diagnostiek en therapie bij afasie
Periode:
Soort cursus:
Cursus

In deze cursus leert en oefent u hoe u op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast  leert u hoe u de logopedische therapie daar naadloos op aansluit. In de cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis. De totale cursus bestaat uit drie modules die los van elkaar te volgen zijn.
1. Basis voor diagnostiek en therapie bij afasie
2. Auditief taalbegrip en de mondelinge taalproductie
3. Lezen (alexie) en Schrijven (agrafie)

Module 1 richt zich op logopedisten die af en toe afasiepatiënten behandelen, en voor uitgebreide diagnostiek naar elders verwijzen. Daarnaast is module 1 de basis voor module 2 en 3. Modules 2 en 3 richt zich op logopedisten die zich meer willen specialiseren in het diagnosticeren en behandelen van afasiepatiënten. Module 2 behandelt heel specifiek het auditief begrip en de mondelinge productie, module 3 het lezen en het schrijven.

 • Doelgroep

  Logopedisten en klinisch linguïsten werkzaam met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. 

 • Programma

  De docenten ondersteunen hun interactieve presentaties door een heldere powerpoint, handouts en audio- en videomateriaal. De zelfstudieopdrachten zijn hierin verweven. Praktische vaardigheden leert u stapsgewijs aan, door het doen van opdrachten en aan de hand van casuïstiek uit de klinische praktijk.

  Diagnostiek
  - Taalverwerkingsmodel op klank- en woordniveau van Ellis & Young.
  - Linguïstisch georiënteerde diagnostiek

  Therapie
  - Herstelmechanismen van het brein
  - Therapeutische benaderingswijzen
  - Opstellen therapieplan


  Locatie
  UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord 
  Dilgtweg 5 te Haren

  Docent

  Judith Feiken
  Anna Hütmann
  Beiden logopedist en klinisch linguïst bij het UMCG Centrum voor Revalidatie.

  Accreditatie

  Elke module is geaccrediteerd met 10 punten voor logopedisten en linguïsten die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister.

 • Kosten

  Deelname aan deze module kost € 305,- per persoon.

  Inschrijving

  Deelname is aan een minimum en maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Organisatorische vragen
  Wenckebach Instituut UMCG
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 361 7013 (e) sonh@umcg.nl

  Inhoudelijke vragen
  UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord
  Drs. J.F. Feiken, logopedist
  (e) j.f.feiken@umcg.nl