Een Interdisciplinaire benadering bij Chronische Pijn

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

In deze scholing komen alle facetten van de behandeling van patiënten met chronische pijn aan bod. Naast een theoretisch deel, waarin modellen over chronische pijn en behandelinterventies worden toegelicht, is er een praktisch deel, waarin door middel van casuïstiek praktijkgericht werken kan worden verbeterd. Tijdens de scholing maken we gebruik van een elektronische leeromgeving.

 • Doelgroep

  Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Maatschappelijk Werkers, Oefentherapeuten, Psychologen, Physician Assistants en revalidatieartsen, die werken met patiënten met chronische pijn.

  Doel

  Na afloop van deze scholing ben je in staat om:

  • een onderbouwde functionele analyse van een patiënt en zijn participatieprobleem te maken.
  • een heldere manier pijneducatie te geven
  • communicatieve vaardigheden toe te passen in het contact met de patiënt middels Motivational Interviewing
  • een best-evidence behandeling te geven op het gebied van chronische pijn
  • op een gestructureerde manier interdisciplinair samen te werken

  Duur

  Deze scholing bestaat uit vier dagdelen (13.00-18.00 uur).

 • Programma

  De scholing bestaat uit vier lesmiddagen waarbij de behandelaar het proces van onderzoek en indicatie tot eindevaluatie en nazorg doorloopt. Per dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  Lesdata (13.00-18.00 uur)
  Meer informatie over de lesdata volgt.
  Dag 1 Pijneducatie en gedragsveranderingsmodellen
  Dag 2 Probleemanalyse en behandelplan
  Dag 3 Behandelinterventies en recente wetenschappelijke inzichten
  Dag 4 Thema’s als slaap, arbeid, hartcoherentie en ruimte voor casuïstiek

  Op verzoek is het mogelijk om een dagdeel mee te lopen met het behandelteam.

  Locatie
  UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord

  Docent

  Alle docenten zijn werkzaam bij UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord
  Mevr. J. Barendsen, fysiotherapeut
  Drs. M.G.A. Hoppenbrouwers, GZ-psycholoog
  Prof. Dr. M.F. Reneman, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde met aandachtsgebied Pijn & Arbeid
  Mevr. J. Schouten, ergotherapeut
  Drs. M.A.N. Siebrecht, revalidatiearts

  Accreditatie

  Accreditatie is momenteel aangevraagd bij Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Ergotherapie Nederland (ADAP). 

  Accreditatie kan worden aangevraagd bij andere beroepsregisters (indien een deelnemer ingeschreven staat), zoals:

  • Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMW)
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) 
  • NIP-Eerstelijnspsychologie diagnostiek & behandeling
  • Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

  Organisatie

  UMCG Centrum voor Revalidatie (Beatrixoord) in samenwerking met het Wenckebach Instituut UMCG.

 • Kosten

  Deelname aan deze scholing kost € 645,- per persoon. Inclusief koffie, thee en toegang tot de elektronische leeromgeving.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Klik dan hier, dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Organisatorische vragen
  Wenckebach Instituut UMCG
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 361 9385 (e) sonh@umcg.nl

  Inhoudelijke vragen
  UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord
  Joke Barendsen (e) c.j.barendsen@umcg.nl
  Judith Schouten (e) j.m.schouten@umcg.nl