DOO De Leaky Pipeline

Hoe worden we als beroepsgroep wél meer divers getalenteerd?
Hoe worden we als beroepsgroep wél meer divers getalenteerd?
Periode:
Soort cursus:
Cursus

Hoe divers zijn wij als artsen onderling, en zijn we hiermee representatief voor onze patiënten? Waarom zou je als beroepsgroep überhaupt divers willen zijn, en wat bedoelen we eigenlijk precies wanneer we spreken over gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusiviteit? Deze en andere vragen zullen besproken worden in het Discipline Overstijgend Onderwijs van het Martini Ziekenhuis.

 • Doelgroep

  A(N)IOS en nadrukkelijk ook alle andere geïnteresseerden werkzaam in het MZH, MCL of het UMCG

 • Programma

  17.00  Inloop, inclusief broodjes
  17.30  Start programma
  20.30  Einde

  Locatie
  Vergaderruimte Geel/Paars
  Martini Ziekenhuis

  Sprekers

  Lianne Mulder, Socioloog en PhD-student Amsterdam UMC, locatie VUMC, Team 
  Onderzoek van Onderwijs.
   'Kansenongelijkheid in de selectie bewezen: wat kan wél zorgen voor een representatieve studentenpopulatie?'

  Jamiu Busari, Kinderarts en Universitair Hoofddocent Medisch Onderwijs Maastricht 
  University
  'Diversiteit, kansenongelijkheid en (on)verborgen vooroordelen in de medische 
   vervolgopleiding en praktijk.'

 • Kosten

  Voor anios/aios van het MCL, UMCG en Martini Ziekenhuis zijn er geen kosten verbonden aan deze onderwijsactiviteit. Deelnemers uit andere huizen betalen een deelnemersbijdrage. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar: medischevervolgopleidingen@mzh.nl

  Inschrijving

  Je kunt je inschrijven door een e-mail te sturen naar medischevervolgopleidingen@mzh.nl. Inschrijven is mogelijk tot 26 augustus 2022.

 • Martini Ziekenhuis
  Medische Vervolgopleidingen
  (t) 050 524 5143 (e) medischevervolgopleidingen@mzh.nl