De opleiding is van ons allemaal

Online leerconferentie
Online leerconferentie
Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Cursus

Op 7 april, 21 april en 19 mei 2021 organiseert het UMCG inspiratiesessies, waarbij respectievelijk de AIOS, de opleider en de opleidingsgroep centraal staan. Met deze online inspiratiesessies willen we een open leercultuur creëren en samenwerking over de diverse medische vervolgopleidingen heen bevorderen. Hierbij gaan diverse opleidingen met elkaar in gesprek over thema’s, zoals leer- en werkklimaat of competentieontwikkeling. Door informatie te delen en best practices uit te wisselen, kunnen opleidingen leren van elkaar.

 • Doelgroep

  Inschrijven kan alleen als opleidingsteam.
  Dit betekent voor de aanmelding als opleidingsteam:

  • maximaal 6 personen = opleider, plaatsvervangend opleider, aios, anios, 2 stafleden
  • minimaal 3 personen = opleider of plaatsvervangend opleider + aios + staflid

  Doel

  • Uitwisseling van elkaars ervaringen gericht op het van elkaar leren en elkaar inspireren ic kwaliteitscyclus; kruisbestuiving.
  • Bevorderen van een open leercultuur en samenwerken over diverse medische vervolgopleidingen heen.
  • Deelnemers doen, elk vanuit hun eigen rol [a(n)ios, staflid, opleider], een voorstel voor verbetering en aanpassing in hun opleiding, gebruik makend van genoemde tips en tops van andere opleidingen. 
  • Leiderschap in de zorg; de deelnemers op de hoogte brengen van de laatste wetenschappelijke inzichten over effectief leiderschap en het belang van managementkwaliteit in de zorg. 
 • Programma

  Programma 7 april 2021
  Waardegedreven zorg
  16.15     Inloggen
  16.30     Introductie - Jelle Prins
  16.40     Kwaliteit van de opleiding - Matthijs Nijenhuis
  16.50     Discussie
  17.15     Pauze
  17.25     Waardegedreven Zorg in het UMCG - Petra Regtop en Gera Welker
  17.45     Discussie
  18.05     Afsluiting/Take home message(s) - Jelle Prins
  18.15     Einde

  Programma 21 april 2021
  Leiderschap in de zorg
  16.15     Inloggen
  16.30     Introductie - Jelle Prins
  16.40    Kwaliteit van de opleiding - Hans Blokzijl
  16.50    Discussie
  17.15    Pauze
  17.25    Goede leiders zweven niet: effectief leiderschap in de zorg - Janka Stoker
  17.45    Discussie
  18.05    Afsluiting/ Take home message(s) - Jelle Prins
  18.15    Einde

  Programma 19 mei
  16.15    Inloggen
  16.30    Introductie - Jelle Prins
  16.40    Kwaliteit van de opleiding ‘Wat doe je als het onder de maat is?’ - Schelto Kruijff
  16.50    Discussie
  17.15    Terugkoppeling - Jelle Prins
  17.30    Samen(gevat) verder - Herman Helder
  17.40    Discussie
  18.05    Afsluiting/ Take home message(s) - Jelle Prins
  18.15    Einde

  Locatie
  Deze leerconferentie vindt online plaats.

  Sprekers

  7 april 2021
  Matthijs Nijenhuis, aios O&G, Deventer Ziekenhuis
  Jelle Prins, hoofd Leerhuis MVO a.i.
  Petra Regtop, programmacoördinator Waardegedreven Zorg, UMCG
  Gera Welker, implementatiedeskundige, UMCG

  21 april 2021
  Hans Blokzijl, opleider Maag-, Darm- en Leverziekten, UMCG
  Jelle Prins, hoofd Leerhuis MVO a.i.
  Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering, directeur expertisecentrum In the LEAD, RUG

  19 mei 2021
  Herman Helder, aios KNO, UMCG
  Jelle Prins, hoofd Leerhuis MVO a.i., UMCG
  Schelto Kruijff, chirurg, chirurgische oncologie UMCG

  Accreditatie

  Het programma is geaccrediteerd door: het ABAN, NVKF en NVZA.
  Het programma is erkend door het KRT.
  U ontvangt na afloop op aanvraag een bewijs van deelname.

  Organisatie

  Het Leerhuis Medische Vervolgopleidingen in samenwerking met het onderdeel Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

  Programmacommissie UMCG
  Hans Blokzijl, opleider Maag-, Darm- en Leverziekten
  Herman Helder, aios KNO
  Janke Hummel, senior consulent PAOG
  Jelle Prins, hoofd Leerhuis MVO a.i.
  Kees-Pieter Schepman, opleider mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
  Nicolien Sweringa, stafadviseur Leerhuis MVO

 • Kosten

  Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

  Inschrijving

  Klik op de datum van uw keuze om u in te schrijven voor de door u gekozen leerconferentie:

  7 april 2021 - 16.15-18.15 uur  - Waardegedreven zorg (volgeboekt)
  21 april 2021 - 16.30-18.15 uur - Leiderschap in de zorg (inschrijving gesloten)
  19 mei 2021 - 16.30-18.15 uur