Cursus Medisch Management op Maat: een opmaat naar creatieve participatie in de zorg

Periode:
Soort cursus:
Cursus

De omgeving van Ziekenhuizen en vooral van medisch specialisten wordt steeds dynamischer. Denk bijvoorbeeld aan de profilering van ziekenhuizen, toenemende wet- en regelgeving en de aldoor veranderende vormen van financiering. De verankering van (nieuwe) medisch specialisten in ziekenhuizen wordt daardoor steeds flexibeler en gevarieerder. Dat kan men over zich heen laten komen, maar vooral voor jonge specialisten is creatieve participatie een beter alternatief. Kortom, kiezen of kniezen!

 • Doelgroep

  Senior aios en jonge specialisten. Deze cursus past ook goed in het kader van Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO).

  Doel

  Leidraad bij creatieve participatie is het verbinden van jonge specialisten met hun (toekomstige) werkomgeving om goede en geïnspireerde zorg te (blijven) leveren. Dat vraagt een programma waarin masterclasses de kapstok vormen om samen met collega’s de toekomst van de zorg vorm te (leren) geven. In meer praktische zin gaat het om de trias:   

  • Creatieve mindset stimuleren; deelnemers leren om vanuit verschillende perspectieven naar hun werk te kijken zodat ze speelruimte (gaan) ervaren om hun werksetting optimaal in te richten
  •  Leren ontwerpen; deelnemers krijgen een aanpak aangereikt waarmee ze vanuit hun huidige situatie hun eigen ideale startpositie kunnen ontwerpen
  • Lobbyen & Netwerken; deelnemers leren redeneren volgens ‘de argumenten van de ander’ en leggen al doende samenwerkingsrelaties voor de toekomst

  Duur

  De cursus duurt van 8.30 – 17.00 uur.

 • Programma

  08.30  Ontvangst en registratie
  09.00  Welkom en opening
  09.10  Start programma
  10.30  Pauze
  10.45  Vervolg programma
  12.45  Lunch
  13.30  Vervolg programma
  16.45  Evaluatie
  17.00  Drankje en een hapje

  Bekijk ook het uitgebreide programma.

  Locatie
  Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk
  Borchsingel 53, 9766 PP Eelderwolde

  Sprekers

  Prof. dr. H. van de Wiel, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, UMCG
  Dr. C. Geluk, cardioloog en voormalig medisch manager Martini Ziekenhuis Groningen 
  Drs. M. Tieleman, voormalig beleidsadviseur Menzis
  Dr. W. van der Kam, medisch directeur van de Huisartsen Coöperatie Deventer en omstreken en toezichthouder in de zorg
  Dhr. D. de Vries, partner Bureau Raadgevers
  Mw. B.M. Tibbe-Westendorp, hoofd Planning & Control UMCG
  Dhr. R. Kammenga, ICT manager, ontwikkeling en overdracht, UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN.

  Organisatie

  Centrum Bij-en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost:
  € 425,- voor aios
  € 475,- voor jonge medisch specialisten

  Inclusief koffie, thee, lunch en borrel.

  Ben je op het moment van de cursus als aios werkzaam in het UMCG, dan worden de deelnamekosten gefinancierd vanuit het Wenckebach Instituut voor Onderwijs voor Opleiden.

  Inschrijving

  Inschrijving is mogelijk tot 17 november 2023.  Deelname is aan een maximum aantal  gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 17 november 2023 . In dat geval worden administratiekosten (€ 25,- ) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (t) 050 – 361 3307 (e) [email protected]