Cursus Medisch Management op Maat: een opmaat naar creatieve participatie in de zorg

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

De omgeving van Ziekenhuizen en vooral van medisch specialisten wordt steeds dynamischer. Denk bijvoorbeeld aan de profilering van ziekenhuizen, toenemende wet- en regelgeving en de aldoor veranderende vormen van financiering. De verankering van (nieuwe) medisch specialisten in ziekenhuizen wordt daardoor steeds flexibeler en gevarieerder. Dat kan men over zich heen laten komen, maar vooral voor jonge specialisten is creatieve participatie een beter alternatief. Kortom, kiezen of kniezen!

 • Doelgroep

  Senior aios en jonge specialisten. Deze cursus past ook goed in het kader van Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO).

  Doel

  Leidraad bij creatieve participatie is het verbinden van jonge specialisten met hun (toekomstige) werkomgeving om goede en geïnspireerde zorg te (blijven) leveren. Dat vraagt een programma waarin masterclasses de kapstok vormen om samen met collega’s de toekomst van de zorg vorm te (leren) geven. In meer praktische zin gaat het om de trias:   

  • Creatieve mindset stimuleren; deelnemers leren om vanuit verschillende perspectieven naar hun werk te kijken zodat ze speelruimte (gaan) ervaren om hun werksetting optimaal in te richten
  •  Leren ontwerpen; deelnemers krijgen een aanpak aangereikt waarmee ze vanuit hun huidige situatie hun eigen ideale startpositie kunnen ontwerpen
  • Lobbyen & Netwerken; deelnemers leren redeneren volgens ‘de argumenten van de ander’ en leggen al doende samenwerkingsrelaties voor de toekomst

  Duur

  De cursus duurt van 8.30 – 17.00 uur.

 • Programma

  Meer informatie over het programma.

  Locatie
  Meer informatie over het programma volgt.

  Sprekers

  Prof. dr. H. van de Wiel, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, UMCG
  Dr. C. Geluk, cardioloog en voormalig medisch manager Martini Ziekenhuis Groningen 
  Drs. M. Tieleman, voormalig beleidsadviseur Menzis
  Dr. W. van der Kam, medisch directeur van de Huisartsen Coöperatie Deventer en omstreken en toezichthouder in de zorg
  Dhr. D. de Vries, partner Bureau Raadgevers
  Mw. B.M. Tibbe-Westendorp, hoofd Planning & Control UMCG
  Dhr. R. Kammenga, ICT manager, ontwikkeling en overdracht, UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN.

  Organisatie

  Centrum Bij-en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

 • Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Ben je op het moment van de cursus als aios werkzaam in het UMCG, dan worden de deelnamekosten gefinancierd vanuit het Wenckebach Instituut voor Onderwijs voor Opleiden.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (t) 050 – 361 3307 (e) [email protected]