Cursus Medisch Management op Maat: een opmaat naar creatieve participatie in de zorg

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

De omgeving van Ziekenhuizen en vooral van medisch specialisten wordt steeds dynamischer. Denk bijvoorbeeld aan de profilering van ziekenhuizen, toenemende wet- en regelgeving en de aldoor veranderende vormen van financiering. De verankering van (nieuwe) medisch specialisten in ziekenhuizen wordt daardoor steeds flexibeler en gevarieerder. Dat kan men over zich heen laten komen, maar vooral voor jonge specialisten is creatieve participatie een beter alternatief. Kortom, kiezen of kniezen!

 • Doelgroep

  Senior aios en jonge specialisten. Deze cursus past ook goed in het kader van Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO).

  Doel

  Leidraad bij creatieve participatie is het verbinden van jonge specialisten met hun (toekomstige) werkomgeving om goede en geïnspireerde zorg te (blijven) leveren. Dat vraagt een programma waarin masterclasses de kapstok vormen om samen met collega’s de toekomst van de zorg vorm te (leren) geven. In meer praktische zin gaat het om de trias:   

  • Creatieve mindset stimuleren; deelnemers leren om vanuit verschillende perspectieven naar hun werk te kijken zodat ze speelruimte (gaan) ervaren om hun werksetting optimaal in te richten
  •  Leren ontwerpen; deelnemers krijgen een aanpak aangereikt waarmee ze vanuit hun huidige situatie hun eigen ideale startpositie kunnen ontwerpen
  • Lobbyen & Netwerken; deelnemers leren redeneren volgens ‘de argumenten van de ander’ en leggen al doende samenwerkingsrelaties voor de toekomst

  Duur

  De cursus duurt van 8.30 – 17.00 uur.

 • Programma

  08.30  Ontvangst en registratie
  09.00  Welkom en opening
  09.10  Start programma
  10.30  Pauze
  10.45  Vervolg programma
  12.45  Lunch
  13.30  Vervolg programma
  16.45  Evaluatie
  17.00  Drankje en een hapje

  Locatie
  Fletcher Familiehotel 
  Paterswolde

  Sprekers

  Prof. dr. Harry van de Wiel, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, UMCG
  Dr. Christiane Geluk, cardioloog en medisch manager Martini Ziekenhuis Groningen 
  Drs. Marco Tieleman, voormalig beleidsadviseur Menzis
  Dr. Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh
  Dhr. D. de Vries, partner Bureau Raadgevers
  Mw. B.M. Tibbe-Westendorp, hoofd Planning & Control UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN.

  Organisatie

  Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost:
  € 355,- voor aios 
  € 395,- voor medisch specialisten

  Kosten onder voorbehoud.

  Voor aios werkzaam in het UMCG geldt dat de deelnamekosten worden gefinancierd vanuit het aiosbudget.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]umcg.nl, dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postacademisch Onderwijs
  (t) 050 – 361 3307 (e) [email protected]