Corona en onderwijs

Onze curricula en onderwijsprogramma’s zijn aangepast aan de nieuwe werkelijkheid waarin onderlinge afstand en minder reisbewegingen belangrijk zijn. Hieronder lees je wat dat betekent voor de verschillende vormen van onderwijs.​

  • Alle opleidingen kennen het uitgangspunt: online als het kan, onsite omdat het kan. Studenten worden vanuit hun opleidingen geïnformeerd over de curricula en roosters. Actuele informatie vanuit de opleidingen en de RUG krijgen zij via Nestor (elektronische leeromgeving).​ 

  • Alle verpleegkundige vervolg- en medisch ondersteunende opleidingen zijn overgeschakeld digitaal onderwijs met uitsluitend fysieke bijeenkomsten waar expliciet nodig (max. 25%). Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen compenseren we deze reductie met online en interactieve leeractiviteiten. Ook zijn alle studenten op de hoogte van de veranderingen in het onderwijs en richtlijnen voor hun bezoek aan het UMCG.​ 

  • Stagiairs zijn, in overleg met de klinische afdelingen, welkom in het UMCG.  Ook nieuwe stages worden weer opgestart. Stagiairs worden gezien als UMCG-medewerker en volgen het beleid voor medewerkers (zie Intranet). Studenten, de opleidingsinstituten waaraan zij verbonden zijn en stagebegeleiders worden steeds per mail geïnformeerd over eventuele maatregelen.​ 

  • De programma’s van veel bij- en nascholingen zijn, waar mogelijk, ook omgezet naar online bijeenkomsten. Indien noodzakelijk vinden fysieke bijeenkomsten plaats, uiteraard in kleine groepen en met waarborging van de onderlinge afstand. Waar geen onderlinge afstand gehouden kan worden, dragen de deelnemers mondneusmaskers.

Actuele maatregelen coronavirus

Hoe wij met het coronavirus omgaan binnen het UMCG lees je in de actuele maatregelen die gelden voor een bezoek aan het UMCG en dus ook voor jou als student of deelnemer. 

Lees meer over "Coronavirus: hoe gaan wij daarmee om"

Ondersteuning UMCG'ers tijdens corona

Corona vraagt veel van zorgprofessionals en andere medewerkers in de zorg. Hierdoor kun je te maken krijgen met verhoogde stress en spanning die je wellicht niet met collega’s of thuis kunt bespreken. Of je nu aan het bed staat, in de ondersteuning werkt of thuis aan het werk bent. Gewoon even stoom afblazen, je verhaal kwijt kunnen. Of samen kijken of er meer nodig is. 

Lees meer over ondersteuning UMCG'ers tijdens corona

Onderwijs vernieuwt door corona

Docenten en studenten ontmoeten elkaar vaker achter de computer dan in een zaal. Onder grote druk van de coronapandemie vinden ze in 2020 en 2021 samen met onderwijsontwikkelaars nieuwe onderwijsvormen uit. Ze ervaren wat onmisbaar is aan live onderwijs en wat prima online kan. Zo kreeg blended onderwijs door corona een flinke push.