Coördineren en sturen in het UMCG

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Naast uw vakinhoudelijke taken op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding, heeft u ook coördinerende taken. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aansturen van anderen, de coördinatie van processen, de realisatie van veranderingen of de verbetering van de kwaliteit. In de leergang ‘Coördineren en sturen in het UMCG’ komen belangrijke UMCG gerelateerde thema’s, zoals de visie en missie, de financiering en het personeelsbeleid, aan de orde. Kennis hiervan maakt het u gemakkelijker uw leidinggevende taken goed uit te voeren. Daarnaast besteedt de leergang uitgebreid aandacht aan uw persoonlijk leiderschap en effectiviteit in verander- en groepsprocessen. Tijdens de leergang is er ruimte voor reflectie op de eigen ontwikkeling. Ter afronding maakt u op basis van reflectieverslagen een leerdocument.

Eerdere deelnemers aan het woord..

 • Doelgroep

  Medisch specialisten in het UMCG, die coördinerende of leidinggevende taken hebben of deze taken binnenkort krijgen.

  Doel

  Na afloop van de leergang 'Coördineren en sturen in het UMCG' heeft u meer zicht op diverse aspecten van het beleid binnen het UMCG. Daarnaast bent u zich bewuster van uw persoonlijk leiderschap en uw effectiviteit in het sturen van verander- en groepsprocessen. Dat betekent dat u bewuster keuzen kunt maken:

  • bij de 'vormgeving' van uw coördinerende rol
  • in lastige samenwerkingsrelaties met individuen en teams
  • bij het in gang zetten van een verandering
  • in prioriteiten in eigen werk en taken.

  Duur

  De leergang bestaat uit 14 dagdelen verspreid over 9 maanden. 

 • Programma

  Meer informatie over de cursusdata volgt.

  In twee leerlijnen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  Module 1 Sturen van professionals 
  Taakstelling UMCG 
  Financiering UMCG 
  Module 2 Sturen van verandering
  Personeelsbeleid
  Organiseren
  Slotseminar

  Locatie
  De bijeenkomsten vinden plaats in   

  Accreditatie

  Er wordt accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).

 • Toelating

  U bent medisch specialist in het UMCG. Na inschrijving vindt een intakegesprek plaats.

  Kosten

  Deelname wordt deels gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget. Deelname aan deze cursus kost u of uw afdeling daarom niet € 4.800,-, maar € 2.400,-

  Inschrijving

  1. Inschrijving vindt plaats in het UMCG LMS
  2. Schrijf je in als UMCG-medewerker 
  3. Volg de inschrijfinstructie
  4. Schrijf je in voor de cursus bij 'Onderdelen/Events'
   

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

  Inhoudelijke vragen:
  Mw. A.M. (Marjon) Leever, MSc, stafadviseur
  (t) 050 361 1605 (e) a.m.leever@umcg.nl

  Overige vragen:
  Mw. A. (Auktje) Beukema, medewerker planning & organisatie
  (t) 050 361 3235 (e) trainingencoaching@umcg.nl