Complete zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis

Periode:
Soort cursus:
Congres

Kwetsbare ouderen maken een steeds groter deel uit van de zorgvragers in het ziekenhuis. Hoe herken je deze patiënten en hoe organiseer je deze, vaak complexe, zorg op een complete manier samen met de oudere en de familie?  Daar willen we  het graag met elkaar over hebben tijdens het digitale congres op donderdag 20 mei 2021.

 • Doelgroep

  Alle zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, paramedici) en beleidsmakers die met de zorg voor kwetsbare ouderen te maken hebben.

 • Programma

  Let op! Het betreft een online programma.

  Ochtendprogramma

  • Barbara van Munster spreekt  over regievoering bij kwetsbaarheid en multimorbiditeit. 
  • Anne Stiggelbout spreekt over gedeelde besluitvorming bij de kwetsbare oudere patiënt.
  • Evelyn Finnema en Annette Keuning  spreken over verpleegkundige zorg bij kwetsbare ouderen met dementie.

  Parallelsessies
  In de parallelsessies gaat het onder meer over de volgende onderwerpen:

  1. Besluitvorming en familie; van individuele autonomie naar relationele autonomie
  2. Proactieve zorgplanning voor kwetsbare ouderen: wie, wat, waar en hoe.
  3. Communicatie van en naar eerste lijn
  4. Netwerk ambassadeurs Kwetsbare ouderen in het UMCG; Het inbedden van de zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis d.m.v. ambassadeurs kwetsbare ouderen
  5. Screening kwetsbaarheid op SEH
  6. Besluitvorming met kwetsbare ouderen in de praktijk
  7. Weerbaarheid in beweging
  8. Verpleegkundig leiderschap bij behandelbesluitvorming
  9. Je luistert wel maar wat hoor je eigenlijk? – narratieven en betekenisgeving in de zorg voor kwetsbare ouderen

  Middagprogramma

  ’s Middags is het woord aan Rudi Westendorp. Vanuit Denemarken bericht hij regelmatig over de coronazorg in Denemarken en in zijn opiniestukken maakt hij dilemma’s bespreekbaar.  Hij zal spreken over kwetsbare ouderen  in de hedendaagse medische praktijk.

  Bekijk ook het uitgebreide programma en de inhoud van de parellelsessies.

  Locatie
  Online

  Sprekers

  Prof. dr. E.J. Finnema, hoogleraar verplegingswetenschap en onderwijs UMCG en lector verplegingswetenschappen aan de Hanzehogeschool en Stenden Hogeschool
  Drs. Z.J. Keuning-Plantinga, promovendus verplegingswetenschap UMCG/NHL Stenden Hogeschool
  Prof. dr. B.C. van Munster, hoogleraar interne geneeskunde i.hb Ouderengeneeskunde-Geriatrie UMCG.
  Prof. dr. A.M. Stiggelbout, hoogleraar medische besliskunde, LUMC
  Prof. dr. R. G.J. Westendorp, hoogleraar verouderingsonderzoek in Leiden en aan de universiteit van Kopenhagen en auteur van o.a.  Oud worden zonder het te zijn (2014) en Oud worden in de praktijk  (2015)

  Workshopleiders
  Drs. A.L. van den Boom, chirurg, fellow HPB and transplant surgery, UMCG
  Drs. A.M. Boelens, verpleegkundig consulent ouderengeneeskunde, UMCG
  B.L. Dijkman, Phd, promovendus Shared Decision Making en de rol van familie, Hanzehogeschool Groningen en UMCG
  P. Eeltink, verpleegkundige afdeling E3VA, UMCG
  Drs. S. Festen, internist ouderengeneeskunde, UMCG
  Dr. P. de Graeff, internist ouderengeneeskunde en consulent palliatief team, UMCG
  Drs. H.H.M. Hegge, internist ouderengeneeskunde, klinisch geriater, UMCG
  S. Jager, regieverpleegkundige D2, UMCG
  J. de Jeu, trainer/advisor leadership development, UMCG
  Dr. M.L.A. Luttik, lector familiezorg, Hanzehogeschool Groningen
  Prof. dr. J.C. ter Maaten, hoogleraar, internist acute geneeskunde, UMCG
  Drs. F.M. van Nuenen, projectleider regionale oncologie netwerken, UMCG
  M.S. Stegmann, MSc, huisarts en postdoc-onderzoeker op de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, UMCG
  J. ter Veen, seniorverpleegkundige poli chirurgische oncologie, UMCG
  Drs. H. van der Wal, verpleegkundige/onderzoeker chirurgie, UMCG
  M.S. Westra-Blok, SEH verpleegkundige, UMCG

  Voorzitters
  Prof. dr. S.C.E. Klein Nagelvoort, lid raad van bestuur, UMCG
  Prof. dr. B.L. van Leeuwen, chirurg, UMCG
  H.V. Schultink, directeur Sector A, UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij het ABAN, VSR, NAPA, VenVN en NVvPO.

  Organisatie

  De leidende coalitie kwetsbare ouderen en delier UMCG in samenwerking met het Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

  Programmacommissie
  Suzanne Festen
  Henk Jan Idema
  Barbara van Leeuwen

 • Kosten

  Deelname aan dit congres kost:
  € 125,- voor medici
  € 75,- voor paramedici
  € 55,- voor verpleegkundigen
  € 55,- voor andere zorgmedewerkers
  Voor UMCG-medewerkers geldt dat zij ook via kostenplaats kunnen betalen.

  Inschrijving:

  U kunt zich tot 6 mei 2021 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 13 mei 2021. In dat geval worden administratiekosten (€ 25,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postacademisch Onderwijs
  (t) 050-3610265 (e) paog@umcg.nl