Communicatie en Samenwerking voor AIOS

Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Cursus

In het (voor)opleidingsprogramma voor aios van een aantal specialismen is een verplicht onderwijsprogramma opgenomen over Communicatie en Samenwerking (C&S onderwijs). Het onderwijs is gespreid over het eerste tot en met het vierde opleidingsjaar. Het aantal cursusdagen en de inhoudelijke thema’s variëren per (sub)specialisme.