Communicatie en Samenwerking voor AIOS

Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Cursus

In het (voor)opleidingsprogramma voor aios van een aantal specialismen is een verplicht onderwijsprogramma opgenomen over Communicatie en Samenwerking (C&S onderwijs). Het onderwijs is gespreid over het eerste tot en met het vierde opleidingsjaar. Het aantal cursusdagen en de inhoudelijke thema’s variëren per (sub)specialisme.

 • Doelgroep

  Voor aios in de OOR Noord- en Oost-Nederland in onderstaande specialismen is het onderwijs verplicht:

  • Algemene Interne en Klinische Geriatrie: 5 dagen (dag 1 is geïntegreerd in de Reflectietweedaagse. Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging.)
  • Vooropleiding Interne: longziekten, MDL, reumatologie, cardiologie: 3 dagen
  • Neurologie: 4 dagen
  • Kindergeneeskunde: 4 dagen
  • Gynaecologie: 4 dagen
  • Algemene Chirurgie: 4 dagen
  • Vooropleiding Chirurgie: KNO, thoraxchirurgie, plastische chirurgie, orthopedie en urologie: 3 dagen
  • Dermatologie: 2 dagen
  • Anesthesiologie: 3 dagen
  • Klinische Genetica: 2 dagen per jaar
  • Orthodontie: 3 dagdelen
    

  Deze cursus past ook goed in het kader van Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO).

  Doel

  Het doel van het communicatieonderwijs is te trainen in vaardigheden die nodig zijn bij complexere gesprekken in de (poli)klinische praktijk. Daarbij gaat het niet alleen om gesprekken met patiënten of naasten, maar ook om contacten met collega-specialisten en andere medewerkers.

  Duur

  Het onderwijs is verspreid over het eerste tot en met het vierde opleidingsjaar. Het aantal cursusdagen en de inhoudelijke thema’s variëren per (sub)specialisme. De cursus start in het voor- en/of najaar.

 • Programma

  Het onderwijs gaat ervan uit dat u de basale luister- en vertelvaardigheden voor het anamnesegesprek en voor de voorlichting aan patiënten voldoende beheerst. U leert omgaan met de communicatieproblemen die u in hun eigen klinische praktijk tegenkomt. De thema’s die aan de orde komen variëren per (sub)specialisme en zijn afhankelijk van de afspraken die tussen de opleider en u zijn gemaakt. U wisselt onderling ervaringen uit over het thema dat aan de orde is. Daarnaast oefent u lastige praktijksituaties, onderling en met acteurs. Bij aanvang van de trainingsdagen maakt de groep met de trainer afspraken over de vertrouwelijkheid van hetgeen in de training aan de orde komt.

  Mogelijke thema’s: 

  • Slechtnieuwsgesprek 
  • Eisende patiënt en/of familie 
  • Conflictbeheersing 
  • Bespreken van niet-reanimeren/niet-beademen (NR/NB). 
  • Stellen van de obductie- en donatievraag 
  • Grenzen stellen en bewaken 
  • Feedback: kritiek geven en ontvangen 
  • Onderhandelen met collega’s 
  • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
  • Voorlichting over risico’s 
  • Compliance bevorderen 
  • Omgaan met en communiceren over fouten en klachten 
  • Lastige gesprekken met allochtone patiënten en familie 
  • Gedeelde besluitvorming
 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 300,- per cursusdag.

  Werkzaam binnen het UMCG
  Ben je op het moment van de cursus als aios werkzaam in het UMCG, dan worden de kosten voor deelname gefinancierd vanuit een centraal aios-budget. 

  Werkzaam elders
  Ben je op het moment van de cursus als aios werkzaam in een van de andere instellingen, dan kun je de factuur laten adresseren aan de instelling waar je ten tijde van de cursus werkzaam bent. 

  Inschrijving

  Klik op een datum van je voorkeur om je in te schrijven:

  Cardiologie
  -

  Chirurgie
  Cursusdag 1: 27 oktober 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)

  Cursusdag 2: 8 september 2022 - 09.30-16.00 uur (geannuleerd)
  Cursusdag 2: 8 december 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 2: 12 januari 2023 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)

  Cursusdag 3: 10 november 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 3: 15 december 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 3: 2 februari 2023 - 09.30-16.00 uur

  Cursusdag 4: 29 september 2022 -09.30-16.00 uur (volgeboekt)
  Cursusdag 4: 3 november 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 4: 1 december 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)

  Anesthesiologie
  Cursusdag 2: 10 november 2022 - 09.30-16.00 uur

  Kindergeneeskunde/Obstetrie en Gynaecologie
  Cursusdag 1: 24 november 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 1: 8 december 2022 - 09.30-16.00 uur

  Cursusdag 2: 17 november 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 2: 26 januari 2023 - 09.30-16.00 uur

  Cursusdag 3: 29 september 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)
  Cursusdag 3: 3 november 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 3: 1 december 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)

  Cursusdag 4: 2 maart 2023 - 09.30-16.00 uur

  Interne geneeskunde
  Cursusdag 1: 1 november 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 1: 8 november 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 1: 29 november 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 1: 20 december 2022 - 09.30-16.00 uur

  Cursusdag 2: 4 oktober 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)
  Cursusdag 2: 26 oktober 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)
  Cursusdag 2: 23 november 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)
  Cursusdag 2: 22 december 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)

  Cursusdag 3: 15 december 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)

  Cursusdag 4: 29 september 2022 -09.30-16.00 uur (volgeboekt)
  Cursusdag 4: 3 november 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 4: 1 december 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)

  Cursusdag 5: 16 november 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 5: 2 februari 2023 - 09.30-16.00 uur

  Reflectiedag: 6 oktober 2022 – 09.30-16.00 uur

  Neurologie
  Cursusdag 1: 24 november 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 1: 8 december 2022 - 09.30-16.00 uur

  Cursusdag 2: 29 september 2022 -09.30-16.00 uur (volgeboekt)
  Cursusdag 2: 3 november 2022 - 09.30-16.00 uur
  Cursusdag 2: 1 december 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)

  Cursusdag 3: 4 oktober 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)
  Cursusdag 3: 26 oktober 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)
  Cursusdag 3: 23 november 2022 - 09.30-16.00 uur (volgeboekt)
  Cursusdag 3: 22 december 2022 - 09.30-16.00 uur

  Deelname aan deze cursus is aan een minimum en een maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Inschrijving is mogelijk op basis van de uitnodiging die u per mail ontvangt van het secretariaat (mw. M. Dellebarre). Twee weken van te voren wordt er bekeken of de cursus door kan gaan.

 • Over praktische zaken:
  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking
  mw. M. Dellebarre (t) 050-3610126 (e) communicatie-samenwerking@umcg.nl

  Over de inhoud van het onderwijsprogramma:
  mw. drs.T.F.M. Vessies (t) 050-3613559 (e) t.f.m.vessies@umcg.nl
  drs. H.W. Stuger (t) 050-3614978 (e) h.stuger@umcg.nl