Coachend en inspirerend leidinggeven

Hoe geeft u coachend leiding? Hoe bent u authentiek en inspirerend?
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Coachen is een manier van begeleiden die medewerkers in beweging brengt. Met coachend leidinggeven krijgen medewerkers meer inzicht in hun eigen doelen, wensen en behoeften en inzicht hoe zij die doelen en wensen kunnen realiseren. Dat is belangrijk want zo:
- benutten uw medewerkers hun mogelijkheden beter
- kunnen zij zich verder ontwikkelen
- krijgen zij meer grip op de resultaten van hun werk en
- nemen zij makkelijker hun eigen verantwoordelijkheid.
Kortom: uw medewerkers functioneren krachtiger en zijn succesvoller. Authentiek en inspirerend leidinggeven maakt u krachtig, ook in moeilijke omstandigheden. Door leiding te geven vanuit authenticiteit wordt de behoefte aan macht en status minder. Authentieke leiders staan ergens voor. Ze hebben een natuurlijk overwicht en een natuurlijke uitstraling in wat ze doen en wie ze zijn. Inspirerende leiders hebben een visie op organisatiedoelen en op medewerkers. Ze hebben de potentie medewerkers te inspireren en uit te dagen hun talenten verder te ontwikkelen.

 • Doelgroep

  Leidinggevenden op middenkaderniveau in het UMCG

  Doel

  U krijgt inzicht in uw stijl, rol en positie als coachend leidinggevende en het effect daarvan op individuele medewerkers en het team. U kunt individuele medewerkers en het team coachen naar een hoger niveau van functioneren. U beschikt over verschillende handelingsalternatieven om het doel van coaching te realiseren. Hoe haal ik het beste uit mezelf en vervolgens uit anderen? Doe ik wat ik wil en wil ik wat ik doe? Op die vragen krijgt u antwoord. U ontdekt uw authentieke, inspirerende stijl van leidinggeven en kan deze toepassen in de dagelijkse praktijk. U wordt zich bewust hoe u door op uw eigen wijze en congruent leiding te geven medewerkers de ruimte geeft hun talenten ten dienste van de afdelingsdoelstellingen te ontwikkelen.

  Duur

  Negen cursusdagen van 9.00 tot 16.30 uur verspreid over negen maanden.

 • Programma

  Lesdagen
  Meer informatie over de lesdagen volgt.

  In de training is uw praktijksituatie het uitgangspunt. Het accent ligt op het oefenen, ervaren en ontwikkelen van uw coachingsvaardigheden als leidinggevende. Hierdoor kunt u uw mogelijkheden als coachend en inspirerend leidinggevende uitbreiden en toepassen in uw dagelijkse praktijk. Bovendien leert u een aantal modellen en methodieken gebruiken. Na elke trainingsdag gaat u op basis van gerichte opdrachten met het geleerde aan de slag. Tussen elke trainingsdag vindt met andere deelnemers een intervisiebijeenkomst plaats, in totaal acht bijeenkomsten van twee uur. Studiebelasting tussen de negen trainingsdagen is gemiddeld twee uur per week. Tussen de 8e en 9e trainingsdag heeft u een half jaar de gelegenheid om te werken aan een praktijkopdracht coachend leidinggeven.

  Een uitgebreid programma vindt u hier.

  Locatie
  Rietland
  Oosterseweg 62
  9785 TB Zuidwolde

  Docent

  R.M. (Reineke) Kins, opleidingsconsulent Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

 • Toelating

  Deze leergang is alleen voor medewerkers van het UMCG.

  Kosten

  Deelname wordt deels gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget. Deelname aan deze training kost u of uw afdeling daarom geen € 2.450,-, maar € 1.225,-(kosten onder voorbehoud).

  Inschrijving

  1. Inschrijving vindt plaats in het UMCG LMS
  2. Schrijf je in als UMCG-medewerker 
  3. Volg de inschrijfinstructie
  4. Schrijf je in voor de cursus bij 'Onderdelen/Events'

 • Wenckebach Instituut UMCG
  Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

  Inhoudelijke vragen:
  Mw. R.M. (Reineke) Kins, opleidingsconsulent
  (t) 050 36 19 771 (e) r.m.kins@umcg.nl

  Overige vragen:
  Mw. A.S. (Astrid) Goedhuis, medewerker planning & organisatie
  (t) 050 361 4135 (e) trainingencoaching@umcg.nl