Basisscholing diabeteszorg

Voor verpleegkundigen die (ook) patiënten met diabetes begeleiden
Voor verpleegkundigen die (ook) patiënten met diabetes begeleiden
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Zo'n miljoen mensen in Nederland hebben diabetes, daarmee is het volksziekte nummer één. Diabetes is niet alleen een groeiende ziekte, maar vaak ook een complicatie bij patiënten met andere aandoeningen. Als verpleegkundige word je in toenemende mate geconfronteerd met patiënten met diabetes en word je geacht kwalitatief verantwoorde diabeteszorg te verlenen. Daarbij is het van belang om op de hoogte te zijn en blijven van de basiszorg en nieuwe ontwikkelingen. In deze tweedaagse basisscholing krijg je een beeld van de ziekte en behandelingen, praktische handvatten en inzicht in de begeleiding van patiënten met diabetes als hoofdziekte of als comorbiditeit.

De basisscholing Diabeteszorg is onderdeel van het cluster Healthy Ageing en Langdurige Zorg.

 • Doelgroep

  De scholing is bedoeld voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen die volwassen patiënten met diabetes begeleiden.
  Zij kunnen werkzaam zijn in diverse settingen, zoals de thuiszorg, een ziekenhuis, huisartsenpraktijk, verpleeghuis of geestelijke gezondheidszorg.

  Duur

  De basisscholing duurt twee dagen van 9.00 tot 16.30 uur. 

 • Programma

  Cursusdata
  Meer informatie over de cursusdata volgt.

  Onderwerpen
  Onderwerpen die tijdens deze cursus de revue passeren:
  - ziektebeeld en behandeling
  - psychosociale aspecten
  - basis voedingskennis en -adviezen en specifieke toepassing diabetes
  - voetzorg en diabetes
  - gebruik en toepassing materialen (workshop)
  - educatie en casuïstiek
  - nieuwe ontwikkelingen
  - chronisch ziek zijn en diabetes
  - belang van een gezonde leefstijl en diabetes 
  - theorie van gedragsverandering
  - methodiek Motiverende Gespreksvoering (MI)
  - toepassing stimuleren gezonde leefstijl en MI rondom voeding 

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Docent

  Endocrinoloog, diabetesverpleegkundigen, diëtisten, podotherapeut, psycholoog, gezondheidspsycholoog, maatschappelijk werker, ervaringsdeskundigen

  Accreditatie

  Deze basisscholing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

 • Toelating

  Je staat als verpleegkundige ingeschreven in het BIG-register.

  Kosten

  Deelname aan deze scholing kost € 510,- per persoon.

  Inschrijving

  Deelname aan deze basisscholing is aan een minimum (8) en een maximum aantal (16) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl

  Inhoudelijke vragen
  Dr. J. (Jasmijn) Bloemert, opleidingsmanager Cluster Healthy Ageing en Langdurige Zorg
  (e) j.bloemert@umcg.nl