Basisopleiding Operationeel Leidinggeven (BOL)

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Hoe zet ik mijn positie als operationeel leidinggevende helder en krachtig neer? Hoe kan ik meer delegeren in plaats van zelf alles op te lossen? Hoe kan ik zicht houden op alle werkzaamheden, zonder zelf in te grijpen? Of, hoe kan ik mijn teamleden coachen? Dit zijn voorbeelden van leervragen van mensen die zich inschrijven voor de opleiding Basisopleiding Operationeel Leidinggeven (BOL). 

 • Doelgroep

  UMCG-medewerkers die operationeel leidinggeven, zoals regieverpleegkundigen, specialistisch laboranten, coördinerende analisten, fysiotherapeuten of teamleiders.

  Doel

  Na afloop van deze opleiding:

  • Kunt u reflecteren op uw eigen handelen in uw praktijk, om van daaruit zelf sturing te geven aan het optimaal operationeel leidinggeven; 

  • Heeft u uw rol en positie als operationeel leidinggevende versterkt; 

  • Bent u in staat adequaat operationeel leiding te geven aan uw team; 

  • Bent u in staat uw communicatie op een bewuste en doelgerichte manier in te zetten.

  Duur

  De opleiding bestaat uit veertien dagdelen en vijf begeleide intervisiebijeenkomsten van 2,5 uur. Op de eigen werkplek werkt u aan de praktijkopdracht. Ervaringen van voorgangers leren dat het raadzaam is om na de trainingsochtenden de middag vrij te houden voor het werken aan de praktijkopdracht of het doornemen van de achtergrondliteratuur. 

 • Programma

  Lesdata (09.00-12.30 uur)
  Meer informatie over de lesdata volgt.         

  Intervisiedata (13.30 – 15.45 uur, tenzij anders vermeld)
  Meer informatie over de intervisiedata volgt.                

  Programma onderdelen 
  Persoonlijk leiderschap: 
  - Uw rol en positie als operationeel leidinggevende 
  - Uw kernwaarden als operationeel leidinggevende 
  - Reflecteren op eigen handelen 
  - Oefenen met toepassingen van het geleerde in de praktijk 
   
  Leidinggeven aan de groep en individuele medewerkers: 
  - Communiceren als leidinggevende 
  - Situationeel leidinggeven 
  - Sturen of loslaten
  - Coachen als stijl van leidinggeven 
  - Leidinggeven in een overleg 
  - Presenteren en reflecteren op de praktijkopdracht 
   
  Plannen en organiseren: 
  - Timemanagement

  Gevraagde inzet leidinggevende
  1. Coachen van de operationeel leidinggevende tijdens de uitvoering van de praktijkopdracht, gericht op de verdere ontwikkeling van de gestelde leerdoelen van de operationeel leidinggevende;
  2. Beoordelen van de praktijkopdracht;
  3. Aanwezigheid bij het intake- en het tussen-evaluatiegesprek.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG 

  Accreditatie

  Voor de verpleegkundigen die zich voor de BOL in hebben geschreven:
  De BOL is een geaccrediteerde scholing, als u lid bent van de V&VN worden de accreditatiepunten automatisch in uw dossier bijgeschreven. Bij geen lidmaatschap van de V&VN  zult u aan het eind van de opleiding de scholing zelf binnen 1 jaar aan moeten melden bij het kwaliteitsregister V&VN.

  Erkenning

  Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat indien u:
  1. De praktijkopdracht met minimaal een voldoende heeft afgesloten en het verslag hiervan tijdig heeft ingeleverd;
  2. Minimaal 80% aanwezig bent geweest bij de trainingsochtenden en de intervisiebijeenkomsten;
  3. Reflectieverslagen zijn alle vier tijdig ingeleverd.

 • Toelating

  U bent werkzaam in het UMCG.

  Kosten

  Deelname wordt deels gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget. Deelname aan deze opleiding kost u of uw afdeling daarom niet € 2.370,- maar € 1.185,-.

 • Wenckebach Instituut UMCG
  Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

  Inhoudelijke vragen:
  Mw. M.J. (Marjan) van den Berg, opleidingsadviseur
  (t) 050 - 361 4445 (e) m.j.van.den.berg@umcg.nl

  Mw. J. (José) Zomer, opleidingsadviseur
  (t) 050 361 9771 (e) j.zomer@umcg.nl

  Overige vragen:
  Mw. A.S. (Astrid) Nap-Goedhuis, medewerker planning & organisatie
  (t) 050 - 361 4135 (e) trainingencoaching@umcg.nl

  Mw. A. (Auktje) Beukema, medewerker planning & organisatie
  (t) 050 - 361 3235 (e) trainingencoaching@umcg.nl