Basisopleiding Operationeel Leidinggeven (BOL)

Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Cursus

Hoe zet ik mijn positie als operationeel leidinggevende helder en krachtig neer? Hoe kan ik meer delegeren in plaats van zelf alles op te lossen? Hoe kan ik zicht houden op alle werkzaamheden, zonder zelf in te grijpen? Of, hoe kan ik mijn teamleden coachen? Dit zijn voorbeelden van leervragen van mensen die zich inschrijven voor de opleiding Basisopleiding Operationeel Leidinggeven (BOL). 

 • Doelgroep

  UMCG-medewerkers die minimaal één jaar werkzaam zijn in de functie van operationeel leidinggevende, zoals regieverpleegkundigen, specialistisch laboranten, coördinerende analisten en research medewerkers of teamleiders.

  Doel

  Na afloop van deze opleiding:

  • Kunt u reflecteren op uw eigen handelen in uw praktijk, om van daaruit zelf sturing te geven aan het operationeel leidinggeven; 

  • Heeft u uw rol en positie als operationeel leidinggevende versterkt; 

  • Bent u in staat adequaat operationeel leiding te geven aan uw team; 

  • Bent u in staat uw communicatie op een bewuste en doelgerichte manier in te zetten.

  Duur

  De opleiding bestaat uit veertien dagdelen en vijf begeleide intervisiebijeenkomsten. Op de eigen werkplek werkt u aan de praktijkopdracht. Ervaringen van voorgangers leren dat het raadzaam is om na de trainingsochtenden de middag vrij te houden voor het werken aan de praktijkopdracht of het doornemen van de achtergrondliteratuur. 

 • Programma

  Deze leergang start op meerdere momenten:   
  5 oktober 2021          

  Programma onderdelen
   Het programma bestaat uit vier aandachtsgebieden: 
  •  Ik als operationeel leidinggevende  
  •  Ik en de ander 
  •  Ik en de groep 
  •  Ik en de organisatie 
  Alle trainingsonderdelen sluiten aan bij één van bovenstaande aandachtsgebieden.  

  Gevraagde inzet leidinggevende
  1. Coachen van de operationeel leidinggevende tijdens de uitvoering van de praktijkopdracht, gericht op de verdere ontwikkeling van de gestelde leerdoelen van de operationeel leidinggevende;
  2. Beoordelen van de praktijkopdracht;
  3. Aanwezigheid bij het tussen-evaluatiegesprek.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG 

  Accreditatie

  Voor de verpleegkundigen die zich voor de BOL in hebben geschreven:
  De BOL is een geaccrediteerde scholing, als u lid bent van de V&VN worden de accreditatiepunten automatisch in uw dossier bijgeschreven. Bij geen lidmaatschap van de V&VN  zult u aan het eind van de opleiding de scholing zelf binnen 1 jaar aan moeten melden bij het kwaliteitsregister V&VN.

  Erkenning

  Na afloop van de leergang ontvangt u een certificaat indien u:
  1. De praktijkopdracht met minimaal een voldoende heeft afgesloten en het verslag hiervan tijdig heeft ingeleverd;
  2. Minimaal 80% aanwezig bent geweest bij de trainingsochtenden en de intervisiebijeenkomsten;
  3. Reflectieverslagen zijn tijdig ingeleverd.

 • Toelating

  U bent werkzaam in het UMCG in een operationeel leidinggevende functie.

  Kosten

  Deelname wordt deels gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget. Deelname aan deze opleiding kost u of uw afdeling daarom niet € 2.370,- maar € 1.185,-.

  Inschrijving

  1. Inschrijving vindt plaats in het UMCG LMS
  2. Schrijf je in als UMCG-medewerker
  3. Volg de inschrijfinstructie
  4. Schrijf je in voor de cursus bij 'Onderdelen/Events'

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden WIOO, domein Leven Lang Leren
  Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

  Inhoudelijke vragen:
  Mw. M.J. (Marjan) van den Berg, opleidingsadviseur
  (t) 050 - 361 4445 (e) m.j.van.den.berg@umcg.nl

  Mw. J. (José) Zomer, opleidingsadviseur
  (t) 050 361 9771 (e) j.zomer@umcg.nl

  Overige vragen:
  Mw. A.S. (Astrid) Nap-Goedhuis, medewerker planning & organisatie
  (t) 050 - 361 4135 (e) trainingencoaching@umcg.nl