Basisdidactiek

Begeleiden van kleine groepen in geneeskundeonderwijs
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Binnen deze cursus leer je als beginnende docent met welke didactische middelen en werkvormen het onderwijs in kleine groepen goed kan aansluiten bij de uitgangspunten van het onderwijsprogramma van geneeskunde. Aan de hand van authentieke casuïstiek binnen bachelor (competentieonderwijs in Learning Communities) en master (jaar1-KTC) werk je samen aan het bouwen van je kennis en vaardigheden. Dit gebeurt aan de hand van simulaties, oefeningen en uitwisselen van ervaringen.

 • Doelgroep

  Docenten / begeleiders (bijvoorbeeld coaches) van kleine groepen in het bachelorprogramma en/of Klinisch Trainingscentrum (masterprogramma) van de opleiding Geneeskunde van het UMCG.

  Doel

  Doel is deelnemende docenten te stimuleren studenten aan te zetten tot zelfsturend en samenwerkend leren en vanuit die gedachte hun docentenrol en onderwijs vorm te geven. Als docent heb je hierin verschillende rollen, zoals expert vanuit je eigen medische expertise, maar ook als begeleider en coach. Activerende werkvormen, aandacht voor de groep en feedback geven zijn hierbij belangrijke pijlers.

 • Programma

  De cursus beslaat twee dagdelen van 09.00-12.30 uur. Vooraf wordt een korte voorbereidingsopdracht toegestuurd. In de cursus wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van actieve werkvormen, zodat je zelf ervaart hoe deze ingezet kunnen worden.

  Dag 1
  - Actief en zelfsturend leren: waarom?
  - Rollen van de docent in het geneeskunde programma
  - Methoden voor actief leren in kleine groepen

  Dag 2
  - Groepsdynamiek
  - Feedback en competentieontwikkeling
  - Mondelinge en geschreven feedback

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Docent

  Dr. A.D. (Agnes) Diemers, programmaleider Docentprofessionalisering
  Dr. G.M. (Grazyna) Drzazga, senior consulent & trainer Docentprofessionalisering
  Drs. E.S. (Evelyn) Schaafsma, senior consulent & trainer Docentprofessionalisering

  Accreditatie

  Het programma is geaccrediteerd door het ABAN (alle clusters).

  Organisatie

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

 • Kosten

  Deelnamekosten worden gefinancierd vanuit het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden. Inschrijven is wel noodzakelijk.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname aan een volgende editie van deze cursus? Vul dan het 'Houd mij op de hoogte'-formulier in, dan informeren wij u zodra u zich weer kunt inschrijven.

  Inschrijving is alleen voorbehouden aan docenten en begeleiders zoals benoemd onder het kopje ‘Doelgroep’. U kunt zich tot 1 week voorafgaande aan de eerste cursusdatum inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal (12) gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postacademisch Onderwijs
  (t) 050-3611402 (e) paog@umcg.nl